بازیگران فیلم آستیگمات در اکران مردمی | عکس خاطره اسدی،شهرام حقیقت دوست

فیلم آستیگمات امروز با حضور بازیگران معروف به اکران مردمی رسید باران کوثری و شهرام حقیقت دوست بازیگران این فیلم زیبا و پر هیجان هستند بازیگران و عوامل فیلم آستیگمات در اکران مردمی از تیپ های خفن و بسیار زیبا استفاده نموده بودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بازیگران فیلم آستیگمات در اکران مردمی | عکس خاطره اسدی،شهرام حقیقت دوست را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: روز گذشته اکـــران مردمـــی فیــلــم آســتــیــگـــمات در جشـنواره جهـــانـی فجـر برگزار شد. فیلـمـــی که جای خالی آن در جشنواره فیلـم فجــر سال گذشـــته هم احسـاس می شد اما به آن نرسـید. در ادامه راجــع به فیلـــم آســتیــگـمـــات بیــشـــتر بخوانــید.
اکــران مردمـــی فیلــم آستیگمــات

آستیــگـــمـات

کارگـــردان مجـــیــدرضــا مصـــطفوینویسـنده مجـــیــدرضـــا مصـــطفوی, پیام کرمـــیـتهیه‌کنـنـده مجــیــدرضا مصطـفوی
خلاصـه‌‌ـ‌‌ــ‌ فیـــلــم آستیگمات

مردی بعـــد از جدایی چند سالـــه از خانواده برگــشـــته و می خواهد خانــه اش را از زن و پســر و عروس و نوه اش پس بگـیرد. پسرش که در زیـــرزمیـن خانه زالو پرورش میدهـد و می خواهـد از ایـن راه ثروتی بهم بزنــد، سعـی می کنــد زن و مرد را آشتـــی دهــد تا در خانه بمـــانـنــد اما مادرش می خواهـد با مردی دیـگر ازدواج کنــد. در ایـن بین نوۀ زن هم در مدرسـه برای معـلمـش مشـکـــلـــاتـی به وجود می آورد که کل زندگی اعـضـای خانواده را تحت تاثــیــر قرار می دهــد. هم خانوادۀ پسـر و هم خانوادۀ معـلـــم به خاطــر این موضوع بهم می ریــزد.

بازیـــگران

مهـتاب نصیــرپورمحسن کیایـیـنــیکی کریمــیـبــاران کوثریـــهـــادی حجازیـ‌ــفـــرسـیـامک صفریحــســیـــن پاکدلـــبـهـنوش بختـیـاریــمــحمد شاکریحـــســن کریمـخـان زنــدشـــیـدا یوسفیــســاسان شادمـانـالـناز شاهوردیســارا میــرایی
نگــاهی به فیلم «آسـتــیـــگـمـــات»;روایــت جسورانـــه ای از زنـــدگی آدمها

به جرات می نویســم که «آستـیـــگــمـات» دسـت کم از پنج، شش تا از فیـــلم های به نمـایـش درآمـــده در جشـنواره سر و گردنــی بالاتـر بود؛ فیلــمـی خوش ساخـــت، بی ادعا و بشدت جسورانـه.«آســـتــیگــمـات» یک درام خانوادگی است و بحـــران های مخـــتــلف خانواده ای را به تصویر می کشد که در شرف از دست دادن خانـــه شان هستنـد. طبـــیــعــتـــاً ایـــن، تنــهـا بحـــران فیلـم نیـــسـت و آدم های فیلـم با مشـــکــلات کوچک و بزرگ دیـگری نیـز دســـت و پنــجه نرم می کنـــند که قربـانـــی اصــلــی تمـامی ایـــن بحـــران ها، کســری، پسرِ دوازده ساله ی خانواده است.

نمی توان گفـــت آسـتیگـمــات از زاویه دیــد ایـن کودک روایـت می شود زیـــرا پســـرک در تمـامــی صحنـــه های فیلــم حضور ندارد اما انتـــخــاب ها و تصمیـمـــات بزرگسالـان داستان، عمـیـــقــاً بر او و وجوه مخـــتــلــف زندگــی اش تأثــیـــر می گذارنـــد. در ایـــن درام، حضور مادربزرگــِ جوان (مهـــتـاب نصـــیـرپور) نیــز پررنـگ، موثر و اسـاســی اسـت؛ زنـــی که تنـــهـا شخـصــیـــت عاقــل داســتان است، پسـرش در سن کم ازدواج کرده، بچـــه دار شده و مشـکـــلـات بسیاری را برای او به وجود آورده اســت و کنــش های زن میـانــسال با دیـگـرانــی که تصمیـــمـاتشــان عموماً اشـتـباه بوده اسـت، به درام جهـــت می بخـــشد.
جزئیات فیلم آسـتیـگمات

شخـصـــیـــت پردازی ها در «آســـتــیگــمات» آنـقـدر قوی انــد که نمــی توان هیچ یک از شخــصـیـت ها را برتـــر از دیــگــری دانسـت؛ همان قدر که حضور و نقـــش مادربزرگ در فیـلــم موثر اســـت، معلـم مدرسـه (نیکــی کریمــی) و همـــسرش (هادی حجــازیـفـر) نیـــز در پیشبرد درام و رویدادهای آن نقـــش دارنـــد.

اما یکـــی از اصلـی ترین نقاط قوت «آســتــیـــگـــمـات» بازی های آن هســتـــند. همـان قدر که فیلـمســاز در شخــصیــت پردازی های کار خود ماهـرانه عمــل کرده اسـت بازیگـــران نیــز در ارائه نقــش هایـــشان سنگ تمــام گذاشـــتـــه اند. محــســـن کیـایـی در ایـن فیــلـم با محـــسن کیـایی دیگـــرفیلـــم ها از زمیـــن تا آسمــان فرق می کند و ایـن بار با ظرافـت آن بخـش از توانایی های نادیـــده گرفتــه شده خود را به معـــرض نمـایـش می گذارد. او تصویر بسیـار درخـــشـانـــی از یک مرد جوان سرگــشته و درمـانده ارائه کرده است که البتــه سابقه مصـــرف الــکل نیــز داشتـه و در تلاش است تا با چنــگ و دنـدان زنـدگی زنـــانشویی خود را حفـظ کنــد.
نقـــد فیــلـم آسـتیــگمــات

ایــن بار از شوخی های همــیـشـــگی و احــتمـالاً بداهه گوییـــهــای او خبری نیـــسـت و کیایی کامـــلـــاً در خدمـت نقــش اسـت. مهتـاب نصیـــرپور نیـــز می توانـــست به راحتــی یکــی از مدعیـــان سیمــرغ بلوریـــن جشـنواره امسـال باشــد. نصـــیـــرپور مانند همیشـه پرقـدرت ظاهر شده است. ارائه بســیاری از دردهای درونی زن توسط ایـن بازیــگـر بی آن که بازی بیرونی یا اغراق آمـیزی داشـــتـه باشــد از ویژگـــی هایی اســـت که کاراکـتر او را به یکـی از ماندنــی تریـن شخصــیت های زن سالهای اخـــیــر سینــمــای ایــران بدل می سازد. باران کوثری نیـــز بازی خوبی دارد. نقــش او کمـــی خطـــرناک اســت.

نقش سمـیرا از برخــی جهـات شبـــاهـت هایـــی به نقش او در فیـلـم «کوچه بی نام» دارد اما کوثری کوشیـده اســت تا زنـانــگی او را برجـسـتـــه تر سازد و ویژگـــی های یک مادر و همــســـر را در ارائه نقــش خود لحـاظ کنـد و از این کوشش سربلند بیـرون آمده.نیـکی کریمی پس از سال ها نقشـــی متفـــاوت را ایـــفــا کرده است و بازی خوبی هم دارد. و در نهایت بازیگر کودک فیـلـم نیـز پا به پای دیگر بازیــگـــران پیـش آمـده اســت و نقـش دشواری را ارائه می دهـــد که بسیـار هم درونی است. کسرای فیـلم کودکـــی ممـلو از اختـــلـــالـــات روانپــزشــکـی و خشــمـی نهفته اســـت که درســـخوانـــی و ظاهر آرامـش ایـــن اخـتـــلـال ها را مخفی نگـــاه می دارد.


خاطــره اسدی

شهـرام حقیقــت دوست

هومن سیــدی

جواد عزتـی

مهلــقـــا باقـری

کمال تبـــریــزی و معـصومه ابتکار

فریدون جیرانـــی

سام نوری

رامـبـــد جوان
باران کوثری

نیـکـی کریــمــی

هنــرمــنـــدان در اکــران مردمـی فیلم آستــیـگـمــات

حسـین پاکـــدل و همســـرش

بازیگران فیلم آستیگمات در اکران مردمی | عکس خاطره اسدی،شهرام حقیقت دوست

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.