چگونه با خیال راحت ازدواج نمایید و از ازدواج کردن نترسید

ازدواج های امروز یکی از بزرگترین دغدغه های جوانان محسوب می شود بیشتر جوانان از ازدواج نمودن می ترسند ولی ایده های برای کنار آمدن ترس از ازدواج برایتان داریم که دیگر نگران چیزی نباشید و راحتر با بحث ازدواج کنار بیایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چگونه با خیال راحت ازدواج نمایید و از ازدواج کردن نترسید را در مجله خبری دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : اموری وجود دارنـــد که شما بایـــد برای برقراری یک رابــطـــه ی سالم انــجـام دهـیـــد. این ها ترفــنـدهایـــی هستــنـــد که به زوج ها کمــک می کنـند بدون ترس با هم ازدواج کننـــد

آیــا ایـــن روزهــا چیـزی به نام ازدواج موفق وجود دارد؟ این سوال سوالــی است که ایـــن روزها بسیـــار تکـرار می شود؟ طلاق های زیـــاد منـجــر به ایـــن شده است که افراد از ازدواج ترس داشـــتـــه باشـنــد. گویا مردم فکر می کننــد که نهــایتا هر ازدواجی محتوم به شکـــست است. چرا که در اطـرافــشان افــراد بســـیار زیــادی هسـتنـــد که جدا شده اند.

واقـــعیــت این اســـت که افراد از امور ناشناخـــتـــه ترس دارند و ازدواج هم مانـــنــد هر امــر ناشنـاخــتــه ی دیــگـــر برایشـــان ترســناک اســـت. اموری وجود دارنـد که شما بایـــد برای برقراری یک رابطــه ی سالـم انجـام دهــیــد. این ها ترفـنـــدهایــی هستـند که به زوج ها کمک می کنند بدون ترس با هم ازدواج کننــد:

-یک ازدواج سالـم را تعـریف کنــید. به جای ایــنـــکــه بر روابـــط خراب شده ی دیگـران تمـــرکـــز کنــیــد، به این فکــر کنــیــد که چه چیـــزی جواب می دهــد.

-وارد ازدواجی شوید که تعـــهد صد در صد در آن وجود دارد و هرگـــز به این فکر نکـنیـــد که گزیـــنـــه ی طلاق هم وجود دارد. بهتـر است که هر دو نفر به حفظ رابــطـه و انــجـــام کارهـایـــی که برای حفـظ آن ضروری است فکر کننــد.

-توافق نداشتــن بر سر امور امــری عادی است و به معــنای پایـــان رابطـه نیســـت.

-به چیزهـــایی تمرکز کنـــیـد که شمــا را به هم نزدیک می کند، نه آن هایـی که شما را از هم جدا می کنـــد. یادتان نروید که شمــا به خاطـر اشـــتـراکاتی که داشـــتـید در واقع به هم نزدیــک شدید نه به خاطـر تفاوت ها. در عین حال که استقــلال خود را حفــظ می کنـید، به اشــتراکات متمـــرکـــز شوید. بهــترین روابـط روابطـــی هستنـــد که هر کدام از طرفــین کارهــای مربوط به خود را انـجـام می دهـند، اســتقلال خود را دارند و بعـــد به هم می پیوندند و لحـــظـات خود را کنـار هم سپری می کنـند.

– زمـان رفتـــن به رخـــتــخواب به سه چیز مثــبـــت که در طول روز داشتــه اید فکـــر کنیــد. و سه چیــز مثبـت که روز بعد دوست داریـــد داشـته باشیـــد. آن ها را با همـسرتــان در میـــان بگذاریــد و با لبخنـــد به رختــخواب بروید.

چگونه با خیال راحت ازدواج نمایید و از ازدواج کردن نترسید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.