بدن آماده به بارداری با این راهکارهای ساده

داشتن سبک زندگی سالم است که شامل وزن ایده آل می‌شود. اگر در حال حاضر وزن سالمی ندارید، یعنی شاخص توده بدنی‌تان بین ۱۹ تا ۲۵ نیست حتما قبل از بارداری اقدامات لازم جهت رسیدن به وزن ایده آل را انجام دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بدن آماده به بارداری با این راهکارهای ساده را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بالاخره دقــیـــقا چکـار باید بکــنـیــم تا بدنـــ‌ـــمـان را برای بارداری آماده کنــیــم. در ایـن مطلـــب برایـ‌ـــتـــان میـــ‌ــگوییـم پیـــش از اینـکه مصــرف قرص ضد بارداری‌تــان را قطع کنـیــد چه بایـــد بکــنــیــد.

قبـــل از بارداری چه ویتــامینــ‌ـــهایـــی باید مصـرف کنم؟

تحقــیقـــات نشان میــ‌ــدهد مصــرف روزانـه‌ی مولتـــی ویتامـین با اســـیــد فولیـــک، ریــسک نقص لوله‌ــی عصـــبی را به میزان قابــل توجهــی کاهش می‌ــدهـــد. نقــص لولهـ‌ــی عصـــبــی (NTD)، بیــماری مادرزادی است که نوعی فلج و ازکـارافـتـــادگی محسوب شده و در آن ستون فقـــرات به طور کامل بســته نمـــیـــ‌ـــشود.

اسیــد فولیـک که نام فولاد هم معــروف است نوعی ویتامـــیـن B است که به بدن کمک می‌ـکند سلول‌ـهـای جدیـد و سالــمــی تولیــد کند. اسیـــد فولیک در غذاهـــایـــی مانـــنـد غلـــات کامـل و سبــزیجات برگـدار وجود دارد اما به سخــتـی میـــ‌ـتوان اســـیـد فولیـک کافی را را از راه تغذیـه دریــافـــت کرد، مثــلا یک دوم فنـجـــان کلـم برگ پخــتــه شده فقــط یک ششــم نیــاز روزانهــ‌ی شمـا به ایــن ویتامــین را تامین میـــ‌ـــکــند. ضمـــنا اسید فولیــک نمــی‌توانـــد در بدن ذخـیـــره شود و به همین دلیل پزشکـــان توصیـــه میـــ‌کــنـند همهـــ‌ـی زنـــانـــی که در سنیـــن بارداری هستـند، مولتی ویتـــامین غنی شده با اسید فولیـــک مصرف کنند، ترجـــیحا سه ماه قبــل از بارداری. به عبارتــی دیـــگر، اگر مصــرف قرص ضد بارداری را متوقف کرده‌اید یا تصمـــیــم به باردار شدن دارید، مولتی ویتـــامـــین مصـرف کنـید تا اسیــد فولیک مورد نیـاز بدنــ‌تــان تامــین شود.

آیــا پیش از بارداری بایــد داروهایــی را که مصـــرف میـ‌ـکنم تغـیـیـــر بدهم؟

خیلـــی از زنانـــی که قصد بارداری دارنــد فکـر می‌کنـنــد داروهای تجویز شدهــ‌ای که مصـرف می‌کــنـند، ماننـد داروهای ضد افــسـردگی یا داروهای مربوط به فشــار خون، خطــر بالـقوه‌ــای برای جنین‌ــشــان خواهد داشــت، امـــا این یک مسئلهــ‌ـــی بسـیـار مهم اســـت که نمی‌ـــتوان جواب قطعــی به آن داد. تمام خانمهــایی که قصـد دارند باردار شوند باید چکـــاپ پیـش از بارداری انــجـام دهند و در مورد بیــمـاری یا دارویی که مصـرف میــ‌کــنـنــد با پزشــک صحــبت کنـــنـد تا بدانـــند ادامـــه‌ـــی مصرف کدام داروها بی‌ـــخـــطر بوده و مصــرف کدام دارو را بایـــد قطــع کنند.

مثلا داروهای خاصـــی چون راکـــتون که داروی ضد آکنــه است میــ‌توانـــد خطـری برای جنـیــن محـسوب شود. اما فواید مصــرف داروهای خاصی که برای بیمـــاری‌ـهای طولانـی مدتی چون آسم، صرع و دیــابت تجویز شدهـ‌ــانـد و همچـــنــین داروهای مربوط به مشـــکلـــات روحی و روانی چون افـسردگی و اضـطراب، به طور کلی بر هرگونه خطــر احـــتـمـالـی آنـهـا میــ‌چربد. در برخــی موارد ممکـــن اســت نیـاز باشد دوز مصرف دارو تغــیــیـر کنـد که پزشک آن را مشـخـص خواهـد کرد.

وضعـیـــت واکـسـیــنـاســیون خود را نیز بایـد بررسی کنــیــد تا مطــمئن شوید که همـه‌ی واکسـن‌های لازم را در زمان درسـت خود دریـافـت کرده‌ایـــد. پزشکـــان اکـیـــدا توصیــه می‌کنند زنــانــی که قصد باردار شدن دارنــد بایـد در هر پاییز واکســـن آنـفـلوآنـــزا دریافـت کنـــند.

آیا وزن بدن پیش از بارداری مهــم است؟

شایـد با خود فکر کنـــیـد به هر در دوران بارداری و بعد از زایمان وزن اضـافه خواهـم کرد، واقعــا چه نیـازی اسـت که الان وزن کم کنــم؟ متـــاسفـانه فکرتان نادرست است. وقتی صحـبــت از بارداری می‌شود، شاخـص تودهـــ‌ی بدنــی اهــمـــیـت پیدا میــ‌کند. طبق آمـــار، 12 درصد از تمـــام موارد نابـــاروری، نتیجـــه‌ــی نداشـتـــن وزن سالـــمـ‌انـــد (خیـلی زیاد یا خیـلی کم).

برای یک بارداری سالـــم یکــی از مهمتـرین نکات، داشــتــن سبک زندگی سالـــم اســـت که شامـل وزن ایــده آل میـ‌شود. اگـــر در حال حاضر وزن سالمی نداریـد، یعنی شاخـــص تودهــ‌ بدنیــ‌تــان بیـــن 19 تا 25 نیسـت حتما قبـــل از بارداری اقدامات لازم جهـت رسیـــدن به وزن ایده آل را انــجـام دهـیـــد.

شاخص توده بدنـــی بالـاتـر از 30، چاق محـسوب می‌ـشود و میـــ‌ـتواند مشکلـاتـــی در تخـــمـک گذاری ایـــجاد کرده و عمـل لقاح را دشوارتر کند. خوشبــخــتانه حتـــی کاهــش وزن انـدک نیـز مفــیـد خواهد بود. تحقـــیـــقـات نشان میـ‌دهد زنان چاق یا دارای اضـــافـه وزن که 5 تا 10 دردصد از وزن بدن خود را کم میـ‌ـــکــنند می‌ــتوانـــنـــد احـتـــمال باردار شدن خود را بیـشتر کنـــنــد. همچنیـــن زنــانی که شاخــص توده بدنـــیـ‌ـشان کمــتر از طیف نرمال اسـت (کمتـر از 19) ممــکن اســـت در باردار شدن دچــار مشـکــلاتـــی بشوند چون احـتــمـالا پریودهایـــی بدون تخــمــک گذاری را تجربـــه کردهـــ‌ـانــد.

زمـــانی که قصد بارداری دارم چه نوع ورزش‌هـــایـی مناسـب هستـنـد؟

این باور اشتباه وجود دارد که اگــر داریـــد بدن خود را برای باردار شدن آمـــاده می‌ــکــنــید بایــد روتیــن تمرینـــات ورزشیـــ‌ـتان را رها کنیـد. بدون تردید نبــایـد در ورزش و تمرین زیاده روی کنیـــد و حالـــا وقت آن نیـست که خود را برای رقــابت آماده کنــیــد! زیــرا مطـــالعـات نشــان می‌دهد تمـــرین تا مرز خسـتـگـــی می‌ـــتوانـــد شانـــس باروری را کاهش بدهـــد. امـــا ورزش و تمــریـن در حد اعتـدال بسیـار مفیـد اســت. بررسیـ‌ـــهـا نشــان میــ‌ـدهـــد زنانـــی که به طور مرتـب ورزش می‌ــکــنـند بهتـــر از دوران بارداری خود لذت برده و بعد از زایـمان نیز زودتــر وزن کم می‌ــکنــند. پیـــش از بارداری سعـی کنــیـد به تنـــاسب اندام برســیـــد تا حیـن و بعـد از بارداری، فواید آن را ببـینیـــد.

رژیـــم غذایـــی ایـده آل قبـــل از بارداری چیست؟

شما چه قصــد کاهــش وزن داشـــته باشـــید و چه افزایش وزن، یک رژیم غذایی متعادل کمک‌تان خواهـد کرد. یعـــنی اجـتـــناب از غذاهـــای فرآوری شده تا حد ممکـــن و مصــرف میوه‌هــا و سبزیـهــا و پروتئین و چربـــیـهــای سالــم به مقـدار کافـی.

حالا که تصـــمیم داریـــد باردار شوید، وقت آن نیـــســت که گروهی از مواد غذایی را حذف کنــید، و لازم نیســـت تغیــیـــرات بزرگ و عجـیب در رژیـم غذایی‌ـــتان ایجاد کنید.

غذاهـــایـــی که ویتامـین B12، اســـیــد فولیـک و آهـــن فراوان دارند مصرف کنید. غلــات غنـــی شده ممـــکن است ترکـیـــبـــی از تمـــام این مواد مغـذی را داشتــه باشـــند. در مورد ویتــامـیـــن B12، بهـترین منابـع غذاهای دریـــایـی، گوشت گوساله و بره، محـــصولات لبنی و تخم مرغ هستند. اسـیـد فولیـــک را هم میـــ‌ــتوانیـــد در غذاهایی چون سبــزیـــجات برگـــدار، پرتقـال، عدس و لوبیـا پیـدا کنــیــد. غذاهای دریـایـــی، مغـــزها و دانــه‌هــا، گوشت گوساله و بره، حبوبات و غلات کامل نیـز آهـــن دارنــد.

با توجه به اینـکـه قصد باردار شدن دارم می‌توانـــم همـــچــنــان قهوه بنوشم؟

اگر به نوشیدن قهوه عادت داریــد نیازی نیـســـت آن را کنـــار بگذاریــد. امـا بایـــد مصرف کافئین را به 200 تا 300 میلی گرم در روز محـدود کنـــید، چه قبـل از بارداری و چه حیـن آن.

تا زمــانــی که تســـت بارداری‌ـام مثبت نشـــده می‌ـتوانم سیـــگار بکـشم و الکـل بنوشم؟

بعضـی از خانمهــا تصور می‌ـکـــننـد تا زمانی که تســـت بارداریـ‌ــشــان مثبت نشده میـــ‌ـــتوانند سیـگـــار بکشـنــد و الکـل بنوشنـــد امــا آزمـــایـشـات نشـان میـــ‌ــدهد ایـن کار درستی نیـست. مطــالـــعــات بسیـار زیادی، سیـــگـار کشـیـــدن را به کاهش شانس باروری ربط دادهـــ‌انـــد. زنــانـــی که سیگـــار میــ‌ـــکشــند، 60 درصد بیشتـــر از غیر سیـگاری‌ـهــا شانـــس باروری را از دســت می‌دهـــند. پس بهتـر اســـت هر چه زودتر عادتـــ‌های ناسـالم خود را ترک کنـــید.

آیا اســـتـرس تاثیری روی شانـس باروری من دارد؟

اگر واقعـــا قصــد بارداری و مادر شدن دارید بایـد فکــری برای کاهــش اســـتـــرس‌ــتان بکـــنـــیـد. تکـنـیـــک‌‌های زیادی برای این کار وجود دارد که ایــن روزها تقریـبـا همــه با آنهــا آشنــا هســـتنــد و به راحـتی می‌ـــتواننـــد نوع متـنـاســب با شرایـــط خود را انـتــخـاب کنــنـد. کنـــتــرل استرس، مهارتــی در زنـدگی است که میـــ‌ـــتواند در هر شرایطی به شما کمـک کنـد.

نمـیــ‌توان یک نسـخــهـ‌ـــی کلـی برای همـه تجویز کرد، پیاده روی، دوچرخـه سواری، یوگا، مدیـتیشن و … ورزشــ‌ـهــایی هسـتند که کمک زیــادی به کاهش استـــرس میـ‌کــنند. حتـی ارتــباط بیـــشـــتــر برقـــرار کردن با دوستان هم میـــ‌ــتوانـــد از استـرس‌ــتــان کم کند. تاثـــیــر متـــقـــابــل جسـم و روح، نقش مهمـــی در یک بارداری و زایمان سالم دارد.

بدن آماده به بارداری با این راهکارهای ساده

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.