برج پیزا چه نوع معماری دارد و چرا در حال کج شدن میباشد

برج پیزا یکی از برج های معروف و عجیب در جهان می باشد بیشتر توریست های جهان برای دیدن این برج کج به ایتالیا می روند تا از نزدیک این برج را ببینند ایتالیا مکان ها و بناهای جالب معماری دارد که از معماری بسیار جالب و زیبایی ساخته شده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر برج پیزا چه نوع معماری دارد و چرا در حال کج شدن میباشد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: هـمه بنــاهـــای مهــم و مشــهور دنـــیــا طراحــی دقیـقــی نداشـتـه انـــد. یک نمونه اش برج معـــروف پیزاســت که از ابــــتـــدا قرار بوده یک برج صاف و بلنـــد باشـــد امـــا به دلــیــل اشـــتــبـــاه معــماران، کج شده و همــین نقــص در شهرتــش تاثیـر داشتـــه است. الــبــتــه برج پیــزا تنـــهـــا برج کج جهان نیـســت ولی مشـــهورتــــریــــن آنـــهـــا لقــب گرفـتـه اســـت. از آنجـا که پیـزا در کشور ایـتــالـیـا واقع شده و محـــل رفـــت و آمد توریســـت هاســت، جهــانــگردان و افـراد مخــــتــــلف تشویق می شوند تا در بازدیــد از جاذبـــه های توریــستـــی به ایــن برج عجـیــب هم سری بزنـنــد. با ایـــن بنـــا بیشــتـر آشـنــا شوید و در مورد پیـــچ و خم های معـمــاری اش بیــشــتر بدانـــید.

شنــاســنــامـه پیـــزا

اسـامــی: برج پیـــزا، برج کج پیـــزا، برج ناقوس پیزا
سال تولد: 1173 میــلــادی
محـل تولد: شهــر پیــزا، ایــتالیـــا
طول مدت طراحـــی و ساخـت: شروع 1173، پایـــان 1372 میــلـــادی
ارتـــفاع اولیـــه: 60 متـر
ارتــــفـــاع فعــلـــی: 56.67 متـــر ارتــفاع بالـاتـــریــــن بخــش و 55.86 متـــر ارتــفاع پاییــنــــی قســـمــت کج شده
تعــداد پله ها: 251
وزن: 14500 تن

قصـــه کج شدن پیزا از کجــا شروع شد؟

در سال 1173 مهــنـــدســـی به نام بونانو پیـــزانو اولیــن سنـــگ مرمـر برج را بنــــا نهـاد. از آنـجــا که در زیــرزمــــین این منـــطـقه آب فراوانی وجود داشــت بونانو قادر بود که پی سازه را فقــط تا 10 فوت پایـــیــن تر از سطــح زمـــیـن حفـــر کنـــد. به محض ایــــن که اولیـــن طبــقــه برج به پایــان رسیـد و تا ارتـفاع 12 متــر بالــا رفـت؛ کج شدن و پایـــیــن رفــتـــن آن شروع شد. سال ها بعـــد ایــن برج زیـــر نظــر معـــمـاران و مهــنــدســان دوران های مخــتــــلـــف ساخــته شد و معمـــاران در تلـــاش بودنــد با تغــیــیـــر ارتـفــاع بخش شمـالـی و جنوبی سازه، کج بودن آن را برطــرف کنــــنــد

امـــا هیـچ کدام از ایــن روش ها موثر نبود و برج پیــزا همــچــنان به صورت کج بالــــا می رفــت. مدتـــی هم ساخــــت آن متوقف شد تا سرانجــــام معمـــاری به نام جیووانــی پیــزانو توانـست کار ساخـــت و ساز را به پایـــان برســانـــد و ایــــن برج کج را افــتـتـــاح کنـد. برج پیـزا در طول این سال ها حوادث زیـــادی را شاهـد بوده امـــا این شانــــس را داشتـه که در دوران جنـگ از تخــریـــب ها مصون بمـانـد و پیــش بیــنـــی می شود که حداقـــل تا سه قرن دیـگـر می توانــد یکـی از جاذبـــه های توریســـتــی کشور ایـــتـالـــیا باشــد.

علت کج شدن پیـزا چه بود؟

گروهی از مردم بر ایـــن باور هستــــند که برج پیــزا به طور عمــدی کج ساخـتــه شده تا بیــشتــر مورد توجه توریــســـت ها قرار گیـــرد اما ایـــن باور درست نیـــست. داســـتـــان کج شدن برج پیـزا به قرن 12 میـــلـــادی و زمـان ساخت آن مربوط می شود. درواقــع اهــالــی شهــر پیـزا تصـــمـیـــم گرفـــتنـد در کنـار کلــیسای بزرگــشان، برجـــی هم داشته باشـــنـــد تا ناقوس ها بر فراز آن به صدا درآیـند امـا به دلـیل نامـنــاسب بودن پی زمــین و نرم بودن بیـــش از حد یک سمــت برج، سازه قادر به تحمل وزن برج نبود و به تدریـج کج شد. قبـل از این که برج در قرن 14 کامـــل شود ایــــن کج شدن همــچــــنـــان ادامـــه داشـــت و افــزایـش یافـت تا سرانـــجــام بعــدها ایـن مشـــکـل به واســـطه تلـــاش های معــمـــاران در قرن 20 و 21 تا حدودی کنــترل شد.

معـــماران آن چه کســـانــی بودند؟

معــمـــاری برج پیــزا براســـاس معمـــاری قرون وسطــی و به سبـک رومی اســت. گفـــتــه می شود که چنـد معـمـــار و مهـــندس در طراحــی ایـن بنـــا مشــارکـت داشـــتنــد. بونانو پیـــزانو، جراردو دی جراردو، جیووانـی پیــزانو، جیوانـی دی سیـــمونه از جمـلـه ایــن طراحـــان و مهــندســـان هســـتـــنـــد. علــاوه بر ایـن بیــشـــتر مصــالـــح به کار گرفتـــه شده در برج پیزا سنـگ های مرمــر سفــیــد رنـگ هسـتـــنــد که در شب به کمک سیـــســـتم نورپـــردازی جالـــب، منــظــره زیـــبــایــی را ایـجاد می کنــنــد.

برج پیزا چه نوع معماری دارد و چرا در حال کج شدن میباشد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.