چرا برخی از افراد در هضم لاکتوز ناتوان می باشند

لاکتوز قند طبیعی در شیر می باشد که در مواد لبنی موجود می باشد و بسیاری از افراد نمی توانند این قند را در بدنشان هضم نمایند و از خوردن شیر و لبنیات روزانه خودداری می نمایند و دوست ندارند شیر و ماست بخوردند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چرا برخی از افراد در هضم لاکتوز ناتوان می باشند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

عـدم تحــمـل لاکــتوز به ناتوانــی در هضـــم لاکــتوز گفـتـــه میـــ‌ـشود. دل‌ـپــیــچه، تهوع و نفخ پس از مصرف لبـــنــیـــات مهـمتـریـــن علــایـــم ایـن عارضــه هسـتنـــد که با رعــایـت رژیــم غذایی مناســب می‌توان بر آن غلبـــه کرد.

لاکتوز قنــد طبیعی موجود در شیــر و دیگـــر مواد لبـــنی است. ایـن قنـــد از گلوکز و گالاکــتوز ساخـــتـــه میـــ‌شود. بدن حاوی آنزیـــمـی به نام لاکــتـــاز اســت. وجود لاکتاز برای تجزیه و هضم لاکتوز ضروری اســـت. اگر مقدار لاکـتاز در بدن کافـی نبـاشـــد، حالـــتی به نام عدم تحمــل لاکــتوز بوجود می آیـد که شخـص پس از مصــرف لبــنـیات دچـار دلـ‌ــپـیچـه، تهوع، نفخ، دل درد یا اســهـــال میـــ‌ـــشود.

تنـها راه حل ایـن مشـــکـل، آگـــاهـــی از رژیم غذایی منـاســب و اجـتنـــاب از مصرف موادی اســت که حاوی لاکتوز اســت.

***رژیم غذایی سالــم برای افـرادی که قادر به هضم لاکتوز نیـــســتـــند

با توجه به اینــکــه لبــنـیات منـــبـــع کلسـیـــم و موادمعـدنــی سالم و مفـــیـــد اســـت و این افراد بایـــد از مصـرف زیاد این مواد اجـتــنــاب کنـــنــد، توجه به رژیم غذایی سالـــم و مواد جایگزین در این افراد ضروری اسـت. توصیهـــ‌ پزشـــکـــان به ایـن افــراد به شرح زیـر اسـت:

1-مصرف لبـنیات را کاهـــش دهـــید

در ایــن حالت لازم نیسـت مصــرف لبنـــیات را قطـــع کنیــد، فقـط کافیست آن را کاهش دهـــید یا با گزیـنــه های دیــگــر جایـگزین کنـــیــد. برای مثــال ممکن است مشـــکــل شما با مصرف شیـــر کمـ‌چرب به جای شیر پرچـــرب حل شود. شیـر بدون لاکتوز گزیــنـــه دیگــری اسـت که می‌توانـــد برای ایـــن افــراد مفــید باشـد.

2-مواد لبـــنـــی را با مواد غذایــی دیـگـــر ترکـــیــب کنــیـد

یک روش برای حل این مشــکـــل، ترکـیــب مواد لبنی با مواد غذایـــی دیگر است. برای مثال میــ‌ـــتوان پنـیـــر را همـــراه با سالاد مصـــرف کرد. در ایـــن حالت هضـــم لبـــنـــیات به راحـتـی صورت می‌ـــگیرد و فرد با مشـــکــل خاصی مواجه نمی‌شود. مصرف ماست به همـراه سبـزیجات و شیـــر سویا روش‌های دیگـــری هستـــنـد که میـــ‌توانند مفـیــد باشـــند.

3– مکــملــ‌هــای آنزیـــم لاکتـاز

برای هضم راحـــت لاکتوز میـــ‌ــتوان از مکمــل‌هـای آنزیـــم لاکـتاز اســـتفاده کرد. این مکملــ‌ـهـــا به هضم و تجـزیه لاکـتوز کمــک می‌ـــکنند؛ الـبـــتـــه ممکــن اسـت برای همه کارایـــی نداشتــه باشند.

4-مکملـــ‌ـــهـــای کلـســـیــم و ویتـــامــین D

کاهـــش مصرف مواد لبـنی باید به نحوی با اســتفـاده از مکـملــ‌ـهــای ویتــامـــین D و کلســیـم در بدن جبـــران شود. قرار گرفـتن در معـرض نور خورشیــد و اســتــفــاده از تخـم مرغ و جگـر در تامـیــن ویتـامـیــن D بدن موثر اســت. کاهـــش مصرف لبـــنــیــات ممــکن اســـت باعــث شود ویتامـیـن C مورد نیـاز بدن تامیـــن نشود که در این صورت بایـــد مواد غذایـــی حاوی ویتامین C مصـرف شود. سبزیجـاتی ماننـد اســفناج، کلــم بروکلی، کلم و ریواس حاوس مقـادیر منــاســب ویتـامـیــن C هستــنــد.

5-مکــمـــلـ‌هـای ویتــامین K

بدن برای جذب کلســـیــم نیــازمــنــد مقادیر مناســب ویتـامـیــن K است و افــرادی که قادر به تحـــمـــل لاکـــتوز نیـسـتـنـــد، معمولا کمـــبود ویتـــامـــیــنK دارنـد. با مصرف خیار، کلـــم و ریـــحــان خشــک میـ‌ــتوان کمـــبود ویتـامــین K را جبـــران کرد.

6-شیــر بز

هضم شیــر بز ساده‌ـــتـر از شیر گاو اسـت. ذرات چربی موجود در شیر بز بسیـار کوچکتر هستـــند و نســبـــت به شیــر گاو لاکتوز کمتـــری دارد. از طرفی میزان کلــسیـــم و پتـاسـیــم آن بیشتر است.

7-لبــنـیات حاوی پروبیوتیـک

باکتری های پروبیوتیـک باعـث افزایـــش باکـــتــری های مفـیـد سیـســـتم گوارشـی می‌ـشوند و گزیــنه مناسبـی برای افــرادی هسـتند که قادر به تحمل لاکــتوز نیسـتــند.

8-روغن نارگـیل

روغن نارگیل به راحتی جذب شده و به هضم غذا کمک میـــ‌ـــکــند. بهتـــر اسـت از این روغن در پخـت و پز استــفاده شود.

***رژیـــم عذایـــی منــاسب‌

-لبــنـــیات

در مصــرف لبـــنـــیات بایـد دقت شود و به ‌جای شیر معــمولی، از شیر سویا و شیر بدون لاکـتوز استـــفــاده شود. شیر کاکـائو و هات چاکــلت نیـز لاکتوز دارند و نبــایـــد مصرف شوند.

-سبــزیجات

سبـزیــجـات تازه، منجـــمد و کنــسـرو شده ای که با شیر ترکـیب نشــده باشـنـــد لاکــتوز ندارد و در مصــرف آنــ‌ـــهــا هیـــچ محـدودیـــتـی نیـــســـت.

-میوه‌ـهــا

میوه‌ها لاکتوز ندارنـــد و در مصـرف آن ها هیـــچ محـدودیــتــی نیــســـت.

-نان و غلـــات

نان‌ـــهایی که با شیـر پخـتــه نمیــ‌ـــشوند و غلـاتـی مانـــنـــد ذرت، جو و برنــج هیـچ مشــکـــلی برای افرادی که قادر به تحــمل و هضـم لاکتوز نیســتـــند بوجود نمــی آورنـد. ولی اگر نان با شیـــر پخــتـه شود یا غلات همـراه با شیر مصـــرف شوند، فرد را دچـار مشـکل میـ‌ـــکــنـنـــد.

-گوشت و انواع پروتئین

گوشت گاو، گوساله، مرغ، ماهی، صدف، تخم مرغ، حبوبات و آجیـل برای ایـــن افراد آزاد است.

-چربـی

روغنـ‌ــهای گیـاهـــی بهـتـــریـن گزینه برای ایــن افراد است. مصرف کره و سسـ‌هـــای تهـیــه شده با شیـــر این افراد را دچـار مشکل می‌ــکـند.

-تنقلات شیـریــن

ژله، پاسـتیـــل، آب‌ــنــبــات، آدامس و میوه خشـک در ایـــن افـراد هیـچ محـدودیــتـــی ندارد. از طرفــی بستـنــی، شکـــلات شیری، پودینــگ، کرم کارامــل و دسرهای شیری باید محدود شود.
مشــکـــل عدم تحمـل لاکتوز به خودی خود هیـــچ داروی خاصی ندارد و با دارو‌هــای معــده می‌ـــتوان تا حدی بر آن غلــبه کرد و بهتــریــن روش رعـــایــت رژیم غذایـی منـــاســـب است.

چرا برخی از افراد در هضم لاکتوز ناتوان می باشند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.