بزرگ شدن پروستات در سن جوانی | علائم بزرگ شدن غده پروستات

بزرگ شدن پروستات یکی از نشانه های پیر شدن مردان می باشد وقتی سن مرد بالا می رود پروستات او بزرگ می شود خیلی از پزشکان متعقد می باشند تغذیه افراد در بیماری پروستات نقش عمده ای دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بزرگ شدن پروستات در سن جوانی | علائم بزرگ شدن غده پروستات را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

پـــیـــشـــیـنـــه
پروستـات غدهـــ‌ـــای کوچک و عضـلـــانـی بوده که در سیـــستـــم تولیــد مثـــل مردان قرار دارد. هایــپـرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) که به آن بزرگ شدن غده پروستــات نیــز گفـتــه میـــ‌ــشود، شایعـــ‌تــرین بیمـاری در مردان مســن میـ‌ـــباشد. این بیماری زمـانـــی روی میـــ‌ــدهـــد که سلول‌ـــهای غده پروستــات شروع به تکـــثیــر شدن کرده و ایـــن شرایــط منــجـر به متورم شدن غده پروستات شده، به مثـانه فشـار آورده و در نتیجـه منجر به کاهـش ادرار میــ‌ـشود. همـــچـنـین بزرگ شدن پروستات میـــ‌ـتواند باعـث انسداد مجرای ادرار شده و مشــکـــلـاتـی را در مثانــه یا کلـــیه به وجود آورد. بزرگ شدن پروستـــات به معـــنای سرطان پروستات نمـی‌ـبــاشــد.

علائم بزرگ شدن غده پروستـات
علائم و نشـانـــهــ‌ـــهــای شایع در هایـــپــرپـلازی خوش خیــم پروستات عبـــارتـند از:

افـــزایش دفــعـات ادرار
شب میـــزی (شب ادراری)
قطـره قطره شدن انتـــهـای ادرار
احــتـبــاس ادرار
کاهـش فشــار جریـان ادرار
عدم خالـــی شدن کامل مثـانـه

عوامل و علـت بزرگ شدن پروستـات

علــت واقعــی بزرگ شدن پروستـــات هنوز معلوم نشــده اسـت. عوامـلــی از قبـــیـل افــزایش سن، تغـیـیـر در سلول‌هـــای بیـــضـه و همـــچـنـیـن میـزان ترشح هورمون تستوستـــرون را میـ‌توان از عوامــل بزرگ شدن پروستات در نظـــر گرفــت. تحـــقـیقات نشان دادهـ‌ـانــد مردانی که در سنـیــن جوانـی به علــت سرطــان، بیــضـــهـــ‌ــهای خود را برداشــتــه انـد، مبتلـا به بزرگــی پروستات نشدهـــ‌انـد. همـچــنین نتایـج نشــان داده‌اند زمــانی که فرد ابتـــدا مبـــتــلا به بزرگـــی پروستــات شده و سپــس بیـــضه‌ـهای وی برداشتـــه شده‌ـــاند، انـــدازه پروستــات آنهــا کوچک‌تر شده اســـت.
به طور کلی می توان عوامل زیـــر را علت بزرگ شدن پروستات در نظـر گرفت:

سن: با افـزایـش سن، احـتـــمال بزرگ شدن پروستات نیــز افزایـــش میــ‌یابـد. میــ‌توان ایـــن طور گفت که اگر مردان عمر طولانـی داشته باشند، به احـتمال زیاد پروستــات آنــ‌ــها بزرگ خواهـد شد. تعداد کمــی از مردان بالای ۴۰ سال مبـــتــلــا به بزرگی پروستـات میـــ‌شوند. هرچــنـد بیـــش از ۹۰ درصد مردان بالـــای ۸۰ سال، به این بیـماری دچـــار خواهـــنـــد شد.
ارثی بودن: اگر پدر یا برادر شما به ایــن بیماری دچار شده‌انــد، در نتــیـــجـــه احـــتـمال ابـــتـــلــای شما نیز افزایش خواهـــد یافــت.
دیابت و بیماری قلبــی: مطـالـــعات نشـــان داده‌ـانـد که افـــراد مبــتلـــا به دیابت، بیــماریــ‌ـهای قلـــبـی و کســـانـی که از دارو‌هـــای بلوک کنــنده بتـا اســـتفاده میــ‌کنند، بیـــشـــتـــر در معـــرض ابتـــلا به بزرگ شدن پروستـــات قرار دارند.
سبک زنـدگــی: افراد چاق بیـــشـتر در معــرض ابـــتــلا به بزرگ شدن پروستــات قرار دارنـد.
DHT: برخــی مطــالعـــات نشان داده‌ــانــد که میــزان بالــای DHT (دی هیـــدروتستوستـرون) در خون می‌ـتوانـــد منـــجر به بزرگ شدن پروستات شود.
اســـتروژن: میزان بالای اســتروژن نیز به بزرگ شدن پروستــات کمک می‌کـند. با افزایش سن، هورمون تسـتوستـرون در مردان کمتـر شده و در نتــیجـــه میـزان اســـتــروژن در آنــ‌هـــا بالا میـ‌ـــرود.

در پایـــان می توان خاطـــر نشان کرد که تاکـنون هیـچ عامــل خطرزایـی برای این بیـــمــاری گزارش نشده اســـت.

بزرگ شدن پروستات در سن جوانی | علائم بزرگ شدن غده پروستات

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.