بهداشت فردی،تحریک ذهنی و چند مورد قبل از رابطه جنسی

قبل از رابطه جنسی بیشتر افراد همدیگر را تحریک نمی کنند و فقط به نزدیکی فکر می نمایند ولی شهوتی نمودن و تحریک طرفین باعث می شود که شما بتوانید سکس و رابطه جنسی لذت بخشی داشته باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بهداشت فردی،تحریک ذهنی و چند مورد قبل از رابطه جنسی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن :در روابـط زناشویی که روابط جنـــســی از مهــمتـــریــن آنها است تعداد زیـادی از زن وشوهرهــا فقط رابـــطه جنسی را مهــم میـــدانـند و به کارهای قبــل از آن یعنـــی پیش نیاز ان توجه نمـی کننـد درصورتـیکه مهـــمـــتریــن آن عواطـف انســانـی است اگــر شمـا نتوانـــید روابط جنـسی خوبی رابـاهـمسرتان داشــتـه باشــید باید بدانیـد که احــتـمــال جدایی بسیــارزیـاد است چون باعـــث بســـیـــاری از طلـــاق ها و جدایـــی ها نداشــتن روابــط جنـســی خوب است.
رابـطه جنــســی

نکــاتـــی مهم که قبـــل از رابطـــه جنـسی بایـد بدانید

۱ – بهــداشـت فردی : علـاوه بر اینکه این بهـداشت باعـث پذیرش بهــتـــر طرف مقــابـل می شود از انـــتــقــال عفونتــهـا به همـــدیـگـر جلوگیـری کرد و رضــایــت خاطــر طرفـین را برآورده می سازد . و حتی در برخـــی مورد ها باعـث رغــبت بیـــشـتـر و تحریک بیشتــر طرف مقابـل می شود.

مثلـا از بین بردن موهای زایـــد ناحـــیه تنـــاسلـی و زیــر بغـــل که برای هر دو مورد تحــریـک کنـنده اســـت.اسـتـــحمام قبــل از رابــطه جنــسی و شســـتـن محـلــهـــای لازم – از بیـــن بردن موهای زایــد در بهـــداشت جنــســی بســیــار مهم است.

۲ – آرامـش فکـری – عصــبـــی و روانـی : واضـح اسـت که بدون داشتـــن این آرامش رابطـــه جنسی یک عمــل زجرآورو بدون لذت تبــدیل می شود و نمونه بارز آن در زوجینــی دیـــده می شود که رابـــطــه بین آنهـــا متـشــنج اسـتولی بر اثــر وجود بعـــضی تحـریکات یا الـزامـــات مبـادرت به ایـــنــکار می کننــد که نه تنــهـا لذت زیادی نمی برنــدبلکـه دچار سرخوردگی جنسـی – سرد مزاجی و اختـــلالات جنــسـی هم می شوند.

۳ – تحریـــک ذهـنی در مرد و زن :پیش از ایـــجـاد رابــطـه جنـــسی با همـــسرتـان بهـتر است در حدود ۴۵ الی نیـم ساعـــتـقـبـــل او را از لحاظ ذهــنی و روانـی با یادآوری رابـطــه های گذشـته و یا خاطـــرات شیـرین از دوران مخــتـــلفـ زندگـــی و رابطــه های تاثـــیـر گذاری که بصورت خاطرات خوشی برای شمـا درآمـــده مثـــل زمـــانـهــای مســـافـــرت یا ماه عســـل  ـآماده ذهـنـی و تحـــریـک ذهنـی نمایـیـــد هرچنـــد که این کار را حیـن عمــل جنســی هم می توانید انجام دهـیــد.


روابـط زنـاشویی

۴ – اماده کردن محل مناسب : واضح اســت محـل منـــاســـب برای یک عمل راحــت جنســـی ضروری اســت برای جلوگیـــری از آسیــبـــهـــای ممــکـــنـه و یا ایـــجاد درد حین عمـــل و نیـز داشـتـــن آرامـــش فکری بخصوص در مورد زوجیـــن دارای فرزند در خانـــه . محل مناسـب انـجام عمـل جنسی به عادات و سلیقـه های هر کس بر می گردد و یک فرمول کلی بزای آن وجود ندارد ولی کلـا محیطـی ساکـت – با حداقل روشنــایی برای دیـدن همدیـگر و نقاط تحریک کنـنـده و زیـر اندازی منـاسب هر زوج که لزوما نبـایـد تخـــتخواب و یا خیلی نرم باشد .

۵ – روشهای پیشگـــیـری : اگــر قصـد بچـه دار شدن ندارید برای آرامـش داشـــتـن حین عمل جنسـی و انـزال راحــت مردو نیز در برخـــی موارد برای جلوگیـــری از انتقـال عفونت یا بیــمـاری حتـمــا به فکــر یک روش پیـشگـــیری باشــید.

۶ – وقت منـــاســب : تحریک جنسـی بخـــصوص در آقـایان وقت و ساعــت خاصـــی ندارد و عمل جنـســی هم مثل بعــضـــیاز رفتـارهـا مثـل خوردن نباید و لزوما نبـایـــد دارای وقت معـین همیشـگی باشد بستـــه به شرایـط وجود آرامـش – عدموجود فرزنـدان در خانــه – یادآوری خاطــرات و … ممــکــن اســت باعـث خواستــن عمــل جنسی از هر دو طرفـــیا از طرف یکی اززوجیـــن شود موکول کردن آن به ساعــت دیگر یا روز مقـــر دیگر شایـــد آن لذتو بقول معـــروف مزه ان را از بین ببـــرد چیــزی که مهــم است هماهنــگـــی عمـــل جنســـی در مرد و زن اسـتو خواستـن و اعـــتـــقـــاد و احتـرام به نظر دیـــگـــری.
دانــســـتنــیـــهـای جنــســـی دربــاره رابـــطه جنسـی

در روابط پیچیده زنــها و شوهرهـا عواملــی هســـتـند که نه به فرمول در می آیـنــد ونه قابـل گسـتــرش هســـتـند مثـــلــا ممـکن است ( که خیلی هم اتفـاق می افتـــد ) زن در حالــی نیـست که از رابـطـــه جنــســی لذت ببـرد ولی بخـاطــر عشق یه همــسر و احــتــرام به او لذت بردن از ایـنکــه شوهرش از ایــن کار لذت می برد تن به رابطــه جنسی دهــد که نوعی فداکـــاری جنـــسی به آن می گوینــد که ظاهـر قضــیه خوب و انـــسانـــی اسـت و چند مورد در طی دوران زناشویی عیب ندارد

ولی اگـر بصورت عادتــی در بیــاید یا شوهر متوجه این قضیـــه نشود یا توجهـــی به این موضوع ننمـــاید ممـکن اســـتـکـم کم عوارض ناتوانی جنـسی – بیــحـســـی جنــسی و سردمـــزاجــی در زن ایجـاد شود پس ایـــن یکی از مهـارتــهـــای زنـــدگــیــاست که مرد بدانــد که همـــسر او چقدر از داشـتـن رابـطـــه جنــسی با او لذت می برد و چقـــدر و کی به این موضوع راغـــب اسـت.

بهداشت فردی،تحریک ذهنی و چند مورد قبل از رابطه جنسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.