بوی نامطبوع ناحیه تناسلی زنان چگونه برطرف می شود

ناحیه تناسلی زنان بعضی وقت ها بوی نامطبوعی داند که باعث می شود در جین رابطه جنسی و نزدیکی زوجین از این بوی نامطبوع ناراحت شوند شما می توانید با روش های زیر بوی بد ناحیه تناسلی خود را از بین ببرید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بوی نامطبوع ناحیه تناسلی زنان چگونه برطرف می شود را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: بوی نامطــبوع بدن برای هر کسی آزاردهنده اســـت، حتی برای خود فرد. پس سعـی کنــیـد با شســـتشوی مناسب بدن و رعـایت بهـداشت فردی از ایــجــاد ایـــن بوهای زنــنـده جلوگیـری کنـــیــد.

بوی بد بدن

خانـم ها در سنـــیــن بلوغ و پس از آن، دچــار تغیــیــرات هورمونی می شوند که از اثـــرات ایــن تغــییــرات هورمونی، رشد مو در ناحـــیه تنــاسلـی و ترشـــحـــات ایــن ناحـــیـه می باشد. ایـــن دو عامل می توانـند بوهای نامطبوعی را در ناحـــیـــه تنــاسـلــی خانــم ها ایجاد کنـند که در صورت عدم رفع آن، نشانـ‌دهــنـــده عدم رعــایـــت بهداشت و یا حتی بی‌شـــخـــصـــیــتــی فرد تلـــقـی می شود.

در این مطـــلب ۹ راه غلـبه بر ایـــن مشــکل را برای خانـم های عزیـز بیان می کنیم.

۱- شســـتــشوی منــاسـب ناحـیــه تنـــاســلــی

یکـی از راه های آســـان و موفقـیــت آمـــیـز از بیـــن بردن بوی ناحــیه تنــاســـلــی، شســتشوی منـــاسـب ایـــن قســمت از بدن می باشـد. بانوان عزیز می توانند به جای اســـتـــفـاده از صابون های معــمولی، از صابون های آنــتـی باکـــتـریـــال برای شسـتشوی ناحـــیــه تناســلی خود اســـتـــفـاده کنند.

همــانـطور که می دانید باکـتـــری هایی روی سطح پوست زندگـی می کنند که مواد موجود در عرق را تجـــزیه کرده و بوی نامــطبوعی ایــجاد می کنـــند. به همین دلیـــل به عقـــیـده محـقـقـــان، عرق خودش بوی نامطـبوعی ندارد و با از بیـن بردن باکتری هایـی که بوی نامـطــبوع ایجــاد می کنــند، می توان تا حدی بر بوی بد ناحیـه تناسلی غلــبـــه کرد.

نکــتــه مهـــم:

برای شســـتــشوی ناحــیـــه تنــاســلی خود، از مصرف بیـــش از اندازه صابون به خصوص صابون های آنـتی باکـتریــال خودداری کنــید، زیـــرا صابون ها حاوی مواد شیـــمـــیایـی هستــنـــد که ممـکن اســت واژن را تحـریک کنـند و منـجـر به حساسیت و واکــنش های آلرژیک شوند. بایـــد به آرامی و سطح ناحیه تنـــاسـلــی را با صابون شســت.
شایــد علــت ایـــن بوهای نامـــطبوع، وجود عفونت ادراری، عفونت گردن رحـــم و یا عفونت واژن باشـد.

۲- از بیــن بردن موهای ناحــیــه تناسلـی

اگر موهای ناحـــیــه تنــاسلـــی برطــرف نشوند، جایـگاه منــاســـبـــی برای رشــدونمو باکـتــری ها ایـجــاد می شود و همانـــطور که گفــته شد، این باکـــتری ها در واکــنـــش به عرق، بوهای نامطبوع ایـجـاد می کننـد. بنابــراین هر چند روز یک بار با از بین بردن محــل تجمـع باکتـــری ها در ناحــیه تناســـلـی، می توان بوهای نامــطــبوع ایـن منـطقــه را کاهش داد.

به دلـیل حساس بودن ایــن منطقــه از بدن، سعــی شود حتما از وسایـــل مطمئن برای نظــافـت موهای آن اســتـفاده کرد، مثلا از تیـغ های تمیز اســتـــفاده شود و از به کار بردن تیغ سایــر افـــراد خانواده، جدا خودداری کرد. از وسایل دیــگــری مانند پودرهـای موبر، کرم های موبر و یا اپـی لیدی نیز می توانـــیـــد برای ایـن منـــظور استـفاده کنـــید.

۳- اســـتـفـاده از نوار بهـداشـتـی روزانه

برخـی از خانـــم ها به قدری دچار ترشـــحات ناحیـــه تنـــاســلـی هســتنـــد که لباس زیر آنـها کاملـــا خیــس می شود و همـــین خیــس مانــدن لبــاس زیـــر، بوی نامطبوعی را ایجاد می کنـد. به ایـــن دستـــه از خانـم ها توصیه می شود که از نوارهــای بهداشتی روزانه که مخصوص ایـام غیـــر قاعـــدگـی اســـت، اسـتفاده کنـــند و هر چنـــد ساعــت یک بار آن را تعویض کنـــند. با ایــن روش نه تنـهـا لبـاس زیـر آنـهـــا عمر بیـشــتری می کنـد، بلکـــه بوی نامــطـبوع آن نیــز از بیـن می رود.

۴- رعــایـــت بهـــداشـــت جنــسی

به خانـم هایی که ازدواج کرده انـــد توصیـــه می شود حتما پس از برقـراری رابـطـه جنـسی با همسـر خود، ناحیه تناسلی خود را بشویند، زیــرا ترشـــحات ناشی از رابطه جنــسی، بوی نامـطـــبوعی ایجــاد می کننــد. بنابـــراین یکی از راه های مهــم برای غلبه بر ایـن بوی نامـــطــبوع، استحـمـــام پس از رابــطه جنســی می باشـــد.

ادرار کردن نیز پس از رابطه جنســی توصیه می شود، زیـرا هر گونه ترشــحات بدبویی که داخل مجـرای تنـاسـلــی فرد باقی مانــده است، توسط ادرار بیـرون می آیـــد.

شایـد به همین دلیل اســت که دین مبـیــن اســلـــام غســـل کردن پس از رابــطـه جنسـی و نیــز ادرار کردن بعد از آن را واجب کرده اســـت. متـــاسفـانه با عدم رعــایت همیـــن نکـــته ساده، بیــماری های منتـقله از راه جنـســـی می تواند انتــقال یابـند و افــراد را دچار مشــکل کنــند .

۵- درمان عفونت

اگـــر همـه مواردی را که در بالـا گفتـــه شد، انـجام دادیــد اما باز بوی نامــطــبوعی از ناحیـه واژن متـصـاعد می شود، می توانیــد به پزشــک متــخصص زنـــان مراجـعـــه کنیـــد. شاید علــت ایـــن بوهای نامطبوع، وجود عفونت ادراری، عفونت گردن رحم و یا عفونت واژن باشـــد.

اگر علــایم زیر را تجربــه کردیـد، حتـــما به پزشـــک زنان مراجعـه کنـــید :

– درد در هنگام دفـــع ادرار

– دردهای شدیـد در زیــر شکم که مطـــمئن هسـتـــید به دردهای دوره قاعدگـــی مربوطه نیســـت.

خوشبـخـتانـه بســـیاری از ایــن عفونت ها، با داروهای آنــتــی بیوتیـک درمـان می شوند. با درمان عفونت ناحـــیـــه اداری یا تناســلـــی می توان بوی نامطـبوع ناشی از آن را نیـز از بین برد.
با پوشیـــدن لبــاس زیر گشـاد و نخـی، هر گونه بوی نامـــطـــبوع را از خود دور کنـــیـــد

۶- آزمون های سالـــانه

اگــر فردی هســـتـیــد که خیـــلــی دچـار بوی بد ناحــیــه تنــاسلــی می شوید، می توانیــد هر سال آزمایشــ‌ـــهــای مخــصوصی را که مربوط به ناحیه واژن است، انجــام دهید. انــجـــام آزمون هایــی مانــند پاپ اسمیـر می توانـد بسیــار کمک کنـــنـده باشـد و نگـــرانــی شمـــا را از هر گونه ابـــتلا به سرطان گردن رحـــم از بیـــن ببــرد.

۷- لباس زیـــر منــاســـبــی بخریــد

از پوشیـــدن لبـاس زیر تنگ برای طولانــی مدت اجـــتناب کنیــد، زیــرا امـکان تبـادل هوا در ناحـیه تناسلــی را از بیــن می برد. با پوشیـــدن لبـاس زیر گشاد و نخـی، هر گونه بوی نامــطبوع را از خود دور کنیـــد.

۸- برنـامـه غذایـی سالـــم داشته باشــید

رژیـــم های غذایــی سالـــم و پر از سبــزیــجـــات و میوه های تازه می تواند بوی بد واژن را از بیـن ببرد. غذاهای سرخ کرده و آماده، ناحـــیــه واژن را برای تولید بوهای نامــطبوع تحـریـــک می کنـد.

۹- مرتب حمام بروید

اسـتـــحــمام کردن یک روز در میـــان، برای کسانی که علـاوه بر این مشکل، فعـــالیــت جسمـی زیادی دارنــد، توصیه می شود.

بوی نامطبوع ناحیه تناسلی زنان چگونه برطرف می شود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.