بیدار ماندن در شب | ضررهای بیدار ماندن تا دیر وقت

افرادی کخ شب کار می باشند و شب ها نمی توانند بخوابند و مجبورند تا صبح بیدار باشند ممکن است دچار بیماری های خیلی خطرناک در بدنشان شوند همیشه سعی نمایید شب ها زود بخوابید تا سوخت و ساز بدنتان بهتر عمل نموده دچار بیماری نشوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیدار ماندن در شب | ضررهای بیدار ماندن تا دیر وقت را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: کـنـت رایت”(Kenneth Wright) نویسنــده ارشد این مطـــالــعه گفت: هنــگامی که ما به دلــایـــلـی مانـــند شب کاری چند شب بیــدار میــ‌مانـــیـــم، فیزیولوژی طبـــیـــعـی بدن ما به سرعـــت تغــیــیـر میــ‌ـــکنـــد، به طوری که اگر این شب بیداریـ‌ــها تداوم پیـدا کند میـــ‌تواند به سلـامــت ما آسـیب برســـانــد.

این مطـالعه برای اولیـــن بار به بررسی میان میـــزان پروتئین در خون انســان، که به عنوان “پروتئوم پلـــاسمـــا” (plasma proteome) شناخــتــه میـــ‌ــشود و تاثــیـــر تغیـیـر زمان خواب و غذا بر آنـها، می‌پـردازد.

در این مطـالعـــه همـــچـنـــیـن به 30 پروتئین اشاره شده است که صرف نظر از زمـان غذا و خواب، این پروتئین‌ــهـــا با ساعت زیستی بدن عمل می‌ــکـنــنـــد.

این یافته‌هــا می‌توانــد راه حلی برای درمــان افـرادی که شیــفـت شب کار می‌کــنــنـد و در معــرض خطر ابتلا به دیابت و سرطـان قرار دارنــد، ارائه دهـــد.

“کریــسـتوفر دپنـــر” (Christopher Depner)، یکی از محقـــقان ایــن مطـــالعـــه گفـــت: اگر ما پروتئینـــ‌هایـی را که ساعـــت بدن را تنظــیـم می‌ــکنند، شناسایـــی کنـــیـــم، میــ‌توانــیم زمان درمـان‌هــا را با همــان پروتئین‌ها تنـظیم کنیـــم.

برای آزمایـش، محقــقان شش مرد سالم را انـتـخـاب کردند، سپس ایــن افــراد به مدت شش روز در “مرکز تحــقـیق بالــینــی CU ” بودنــد و طی ایــن مدت محــقـــان، غذا، خواب، فعالــیت و قرار گرفـــتن آنهـا در معـــرض نور را کنـتـرل میـــ‌ـکردند.

در روزهـــای اول و دوم، این شش فرد طبق روال عادی زنـــدگی می‌کـردنـــد. سپس آنهــا به تدریج وارد یک مرحله که شیفـت شب را شبـیه سازی میـ‌ــکـــرد، قرار گرفـتـند در این مرحــلـــه آنـها به مدت 8 ساعـــت در روز می‌ــخوابــیـــدنــد و در تمــام طول شب بیـــدار می‌مانـــدنــد و سپـــس غذا می‌ـــخوردند.

محـقـقـــان هر چهار ساعـــت از ایــن افراد خون میـــ‌ــگــرفتنـد و از یک فنـــاوری جدیـــد که محــققــان دانــشگـاه کلــرادو بولدر توسعه داده بودند، برای ارزیابــی سطح و زمــان الــگوهای روزانه 1129 پروتئین اســـتفـاده کردند. آنها 129 پروتئین را شناسایـی کردنــد که الــگوهایشان با شب بیــداری تغیــیـر میـــ‌کــرد.

دپنــر افــزود: “در روز دوم، ما پروتئینــ‌ـهایـــی که به طور معـــمول در طول روز افزایـش و در شب کاهـــش میــ‌ـــیابـند را بررســی کردیـــم.

یکـی از ایـن پروتئینــ‌هـا، “گلوکاگون”(glucagon) بود. ایـــن پروتئین باعث میـــ‌ـــشود کبـــد، قنــد بیـشـتــری وارد جریــان خون کند. هنگامـــیـکه افراد در شب بیـــدار میــ‌ـمــانـدنــد، سطح ایــن پروتئین حتــی بیــشـتـر از روز افــزایش میـــ‌یـــافـــت. در بلـنـــد مدت، این الــگو میــ‌ـــتواند به توضیـــح ایـنکـه چرا خطـر ابــتـــلـا به دیــابـــت در افراد شب کار بالاتـــر است، کمـک کنـد.

برنـامــه شبیهـــ‌سازی شبـ‌کـاری در افـراد، میزان “فاکتور رشـــد فیـــبـــروبلـــاست 19″ (fibroblast growth factor 19) را نیز کاهـش داد.

محقـقـــان خاطـــرنشـان کردند که تمام آن شش نفر در شرایــط نورکــم نگـــهــداری میــ‌شـــدنــد بنابــرایـن قرار گرفتن آنــهــا در معـــرض نور تأـثیری بر نتـایــج نداشـتـه است. حتی بدون نور در شب نیـــز پروتئینـ‌هــا سریــعــ‌ـــتر تغـییـــر میــ‌ـــکـــردند، ایـــن نشـان میــ‌ــدهـد که مشـــکـل تنها نور در شب نیسـت، هنـــگـامـــی که افــراد در زمان اشتـبـاه غذا بخورند یا در زمــان نامــناسـب بیدار بمـــاننــد ایـــن اعـــمـــال عواقـبی نیز در پی دارد.

این مطـالـعـــه در مجــله ” PNAS” منـتــشر شد.

بیدار ماندن در شب | ضررهای بیدار ماندن تا دیر وقت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.