بیماری جنسی STD , STI بیماری های خطرناک مقاربتی

بیماری جنسی در حین نزدیکی و مقاربت به فرد منتقل می شود اگر فردی بیماری جنسی و مقاربتی داشته باشد نباید با فرد سالم نزدیکی و سکس داشته باشد چون موجب می شود بیماری جنسی او به فرد سالم نیز منقل شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیماری جنسی STD , STI بیماری های خطرناک مقاربتی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بیماریـهـــای جنســی یا STDs عبارتنـــد از بیـــماری مقــاربــتــی که از شخصی به شخـــص دیـگر در طی تمـــاس دستــگـاه ژنیــتال (یا دستــگـاه تولیـد مثـــلـــی) یک پارتـنر با ژنـــیــتـــال -مقــعـــد- دهــان یا حلق پارتنر دیگــر صورت میـپـذیرد. STD ممکن است توسط ویروس، باکتـری یا انگـــل نیز منــتقل شود.
ایـن میکروارگـانیـسمـهـــا میـ‌ـــتواننـد داخـــل بدن شده و پوست، مخاط، واژن، رکـــتوم، حالـــب، سرویکــس، چشم و دهــان و حلـق را گرفـتار کنــد. وجود هر گونه ترشـح غیـــر عادی و بدبو، خارش، سوزش، دیـزوری، دیس پارونیــا، زخم در نواحی تناســلـــی، نشـانه احتـمالـی وجود عفونت است. در چنـــیـن مواردی فرد بایـد به پزشک مراجـــعه کرده و تحت درمـــان قرار گیـرد.
* STD در خانمهـا، تمایـل به شدت بیشتری از آقایـان دارد.
* ممـکـن است STD ها باعث سرطـــان سرویکس شود.
* STD میــ‌ـــتواند از مادر به بچـه، قبل، در طی حامـلــگی یا بلافـاصـــلـه بعــد از زایمــان منـتقـل شود.
* محقـــقـــیـن بر ایـــن باورند که داشـــتن STD (به غیــر از ایـــدز) شانس ابـتلـــا به ایــدز را می‌ـــافزایـد.
حداقل دانستـــن ۵کلـید اساسـی در رابـــطـه با STD در آمریــکا وجود دارد:
* STD، بر روی خانـــمها و آقــایــان در هر سطـــح اقـتـصــادی و تحصـــیلـی وجود دارد و بیـــشتـر در بیـــن دختــران نوجوان و زیر ۲۵ سال دیــده میـــ‌ـــشود. تقـــریبــا دو سوم همـه STD در جمـــعـیت جوان زیر ۲۵ سال اتـــفـاق میـــ‌افـــتـد.
* وقوع STD بالـــا رونده اسـت به دلـــیـل اینـــکه در چندیـــن قرن گذشــته از نظـــر جنـــسی افـراد زودتـر فعال شده و ازدواج دیرتــر صورت می‌ـگیــرد و بعلاوه طلــاق بیـــشـــتر شده اســت.
* در بیــشـتــر موارد STD علامــتی ندارد (مخـــصوصا در خانـمــهـا) و زمانی که علائم پیـشــرفـت میــ‌ــکـنـــد در واقع پارنــتــر هم درگـــیر میـ‌ـــبـاشــد بنابرایــن پزشکـان برای افــرادی که چنـد شریک جنــسی دارند تسـتـــهــایـــی برای غربــالگری و تشخیص بیـماری میـ‌دهند.
* در خانـــمهــا خطرات بیـشـتــری از عفونت STI (عفونتـی که از راه جنــســـی منتـــقــل می‌شود) نسبت به آقایان وجود دارد و در واقـــع بیـمـاری در حالـــت بدون علـامــت، پیشـرفت و بیمــاری پیـــشـــرفـــته‌ــتــر میـــ‌ـــشودو ایجــاد عوارض بیشــتــری در خانـمها میـــ‌ــنـــمـاید که بعضی از این عفونتها قبل و در حیـن حامــلگـــی و یا بلــافاصـلـه بعد از زایمــان منـتـقـل میــ‌ـــشود که بعـضـی از این عفونتها در بچه به آســـانـی درمان میــ‌شود ولی بعــضی از ایـــن عفونتـــها باعـث عوارض (disability) و حتی مرگ بچـه میـ‌شود.
* وقتــی بیــمـاری در مراحل اولیـــه تشـــخـــیص داده شود به آسانـی درمـــان می‌شود و در بعـضی از STDها بیــماریهــای STD، شانــس ابـــتـلـا به ایـــدز را می‌افـــزایـد. چطور میــ‌ــتوانیــم از بیمـاریــهـای آمیـزشــی پیــشگیری کنــیـم؟
کاهـــش خطــر ابـــتلـــا به STD، ازراههــای زیر امـکان دارد:
* داشـــتــن یک رابـطـــه جنســـی با شخـــص غیر عفونی
* اسـتـفاده صحـــیح و مداوم از کانــدوم در آقایان
* اســتـفاده از سرنـــگـــهای تمیز برای تزریـــق
* پیــشگـــیـــری و کنترل بیماریـهای STD، برای کاستن خطـــر ابتـلا به عفونت HIV و کاهش خطر ابتلا به STD
* به تاخیــر انـــداختــن اولیـــن رابـطه جنـســی تا حد ممــکـن؛ افـــراد جوانتر زمــانی که برای اولیـــن بار sex دارنـــد به مراتـب اسـتــعـداد بیــشـــتــری برای ابتـلا به STD دارنـد.
شخــصی که از نظـــر جنـســـی فعـال است بایسـتـــی:
* کنـــتـــرل مرتب برای بیماری STD، حتــی در صورت عدم وجود علائم و مخــصوصا در صورت داشـــتن روابـط جنــیس با پارتـنــر جدید.
* دانستــن علائم STD و در صورت دیدن کوچکـــتـــریـن علـائم، به واحدهای درمانی مراجــعــه کند.
* اجتنـــاب از داشــتن روابـط جنـــسـی در زمان قاعـــدگــی، که خانمهای مبتــلـا به HIV بیشتــر عفونی شده و افراد غیــر عفونی HIV، بیشتـــر مســتــعـــد گرفتـــن عفونت در طی ایـــن زمان میـــ‌ــشوند.
* اجتــناب از تماســـهــای مقـــعد، و در صورتـی که ایـن عمل انــجـــام میـ‌ـشود، اســتـــعــمـــال کانـدوم در مرد.
* اجــتناب از دوش واژینال، به دلــیـــل ایـــنکه بعـضــی از باکتریـــهـــا وارد واژن شده و احتمــال خطــر STD را بیشـتـــر میـ‌ـکنــد.

بیماری جنسی STD , STI بیماری های خطرناک مقاربتی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.