بیماری خطرناک جدا شدگی پرده شبکیه و نحوه درمان آن

بیماری خطرناک جدا شدگی پرده شبکیه در اثر ضربه به سر و چشم صورت رخ می دهد ولی چشم دردی ندارد و بیشتر این بیماری به تدریج رخ می دهد علائم این بیماری نقطه های شناور در چشم می باشد و در سن بالای 50 سال رخ می دهد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیماری خطرناک جدا شدگی پرده شبکیه و نحوه درمان آن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

جـــدا شدگـی پرده شبـکـیــه : (Retinal detachment)

جدا شدگـــی پرده شبـــکـیـه در واقــع به معـنـــای جدا شدن لایه های عصــبی حساس شبکـیـــه از لایه رنگـــدانـــه دار شبــکــیـه است (که مسوول تغـــذیه و متابولیـسم شبکیه می باشد). از آن جا که این عارضه در صورت عدم درمـــان منـــاسـب باعـــث کاهــش شدیـد بیـنـــایـــی می شود تشـخــیــص و درمــان سریع آن اهمیــت فراوانی دارد.

مفهوم جدا شدگی پرده شبــکـیـه چیــســت؟

جدا شدگی پرده شبـــکـیه زمانــی رخ می دهــد که شبـــکـــیه از محل طبیعی خود کنده شود. زمانی که پرده شبـکیــه جدا شود، عمـــلـکرد آن مخـتل شده و در نتـیـجـــه بیـنــائی فرد تار می شود یعـنـــی مثـــل ایـــن که فیلم داخـل دوربین از محل خود رهـا شود.

جدا شدگــی پرده شبــکــیه مشکــل بســیار مهـمـــی تلقی می شود زیرا در صورت عدم درمــان، تقـریـــبـا در همه موارمـــنـــجر به کوری خواهــد شد.

علایـم و نشـانــه های جدا شدگی پرده شبــکیه چشـــم
علـــايم‌ زير معمولاً در يكـــ‌ چشمـ‌ رخـ‌ مي‌دهد، ولي‌ گاهـي‌ هر دو چشمـ‌ درگيرند:
♦ جرقـــهـــ‌هاي‌ نورانـي‌ در ميدان‌ بينـايي‌

♦ نقــاطــ‌ شنـاور در ميدان‌ بينـايي‌

♦ تاري‌ ديد

♦ موج‌دار ديدن‌ تصـــاوير (گاهي‌)

♦ از دسـت‌ دادنــ‌ تدريجي‌ بينايي‌. از آنجـا كهـــ‌ اين‌ حالتـ‌ بســـيار آهـســـتهـــ‌ بروز مي‌ــكـــنـــد بيمـــار ممـكنـ‌ اســتـــ‌ متوجهـ‌ آنـــ‌ نگردد.

جدا شدگی پرده شبـکـیـــه به سه شکل اتفــاق می افـتد:

· نوع اول: که شایع ترین شکل جدا شدگــی شبــکــیه است در اثـر ایجـاد سوراخ در شبـکـیــه پدیــد می آیــد، به این صورت که پس از ایجــاد سوراخ در شبکـــیه، زجـاجــیـه که حالـت آبکـــی پیـــدا کرده از راه سوراخ به پشـــت شبــکـــیـه نفوذ می کند و آن را از لایــه های خارجی تر جدا می کنــد.

تموج مایـع همراه با حرکـات سر و تأثیـــر نیـروی جاذبـــه باعث گستـرش جدا شدگی شبکــیــه می شود، به همیــن دلـــیـل ایــن نوع جدا شدگـی پرده شبکـــیه می توانـــد به سرعـــت پیشــرفـــت کنـد و باعـــث جدا شدن کامــل شبکـــیــه گردد.

· نوع دوم: که جدا شدگـی کششــی (tractional detachment) نام دارد وقتـی اتـــفـــاق می افـتـــد که رشــته های زجـــاجـــیـه یا بافــت های غیر طبـیـــعـــی از سمت داخــل شبـکـــیه را تحـت کشش قرار دهند و آن را از روی بافـت های زیریـن بلند کنـــنــد. این حالـت بیـشتــر در افراد دیابـتــی اتـــفاق می افتد.

· نوع سوم: جدا شدگی شبـــکــیــه که چنـدان شایع نیست در اثـــر تراوش یا ترشح غیر طبیـــعی مایـــع در حد فاصـــل شبـــکــیه و بافت های زیـــریـن اتفاق می افتـــد. این حالت معـمولاً ناشی از التهاب، خونریزی یا توده های غیر طبیعی داخـل چشم اسـت و به ندرت به صورت خود به خودی اتـفــاق می افتد.

جدا شدگــی پرده شبکـیـه زمانـــی رخ می دهد که شبــکــیـــه از محل طبیـــعـی خود کنـده شود

چه کسـانی بیشتـر در معـــرض جدا شدگــی شبکیـه قرار دارند؟

عوامـــل مختـــلـفـی باعـــث افزایش خطر ابـتــلــا به جدا شدگی شبکیـــه می شود. مهمـــتریــن ایـن عوامـل عبارتند از:

• سن: جدا شدگـی شبـکــیــه به صورت خودبه خودی در افــراد زیر 40 سال نادر اسـت و معـمولاً در افـراد بالای 50 سال رخ می دهـد.

• نزدیـک بیـنی شدید: در این حالــت پرده شبـــکـــیه نازک و آسـیــب پذیـر اسـت و احتـــمــال ایــجـاد سوراخ در آن بیـشتـــر از حالـت عادی اســت.

• سابقــه جراحــی چشـــمــی

♦ عدمـــ‌ وجود درد.

• ديابتـــ‌ شيرينــ‌

• سابـــقه خانوادگـــی جدا شدگـی شبـکـیه یا سابـقــه این بیــماری در چشــم دیگر فرد.

• ضربه شدیـد به سر و صورت یا چشــم

• بیماری، التـــهــاب یا تومور داخـل چشـمـی

عواقـــبـــ‌ موردانتـــظــار

اغــلـــب‌ با درمــان‌ جراحي‌ زودرس‌ با اسـتـــفـادهـ‌ از اشــعهــ‌ ليزر قابـــلــ‌ درمـــانــ‌ اســـتـ‌.

عوارض‌ احتـمــالـي‌

بدون‌ درمـانــ‌، كوري‌ كامــلـ‌ يا نسـبـي‌ در چشمـــ‌ مبتــلـا قابـلـــ‌ انتـظـار است‌. با درمان‌ تأــخـــيري‌، در صورتي‌ كه‌ جداشدگـي‌ به‌ ناحــيهـ‌ ماكولا (ناحيهـــ‌ مسؤول‌ بينــايي‌ دقيقــ‌) گسترشــ‌ـيافـتـــه‌ باشـــد، بينايي‌ دقيقـ‌ (مركزي‌) بيمـار دچـــار اخــتلالـــ‌ دايمي‌ مي‌ــگردد.

عوامـــل مختــلـفــی باعث افـــزایــش خطــر ابتلا به جدا شدگـــی شبـــکـــیـــه می شود

بررســی و تشــخــیـــص جداشـدگـی پرده شبـــکـــیـــه

وقتــی بیـــمـــاری با علایـــم فوق الـذکــر به چشـم پزشک مراجعـــه می کنـد، چشم پزشـــک با معـاینـــه شبـــکیه، جدا شدگــی شبــکیـه را تشــخیــص می دهد.

برای ایــن منظور معمولاً لازم اســت مردمـک با قطـــره های مخـصوص باز شود و شبکــیـه با یک وسیلــه مخـصوص به نام افتــالموسکوپ بررسی شود. پزشــک در ایـــن معایـنـــه با بررســی محـل و اندازه و نوع جدا شدگـی شبـکـــیــه در مورد روش درمــانـــی منـــاسب تصـمــیــم گیــری می کند.

در موارد نادری که مثـــلاً به علت خونریزی، دیـدن شبکـــیــه با دستگاه افــتالموسکوپ مقدور نباشـد سونوگرافـــی چشـم می تواند اطــلاعـــات مفیـدی در مورد وسعــت، محــل و گاهـی علت جدا شدگـی شبـــکـیـــه در اخـتـیار پزشک قرار دهـــد.

توصیـــه می شود که کلـــیــه افراد در معــرض خطـــر روزانه در منــزل دید چشمــهـــایشان را کنترل کنند

درمـانـ‌ جدا شدگـی پرده شبــکیـه چشــم

¤ درمـــان‌ بهـــ‌ موقعـيتــ‌ و شدت‌ جداشـدگـي‌ بستــگي‌ دارد.

¤ در صورتـــ‌ ضربه‌ به‌ چشـمـــ‌ اســتفادهــ‌ از پوشش‌ محافــظــ‌ چشـم‌ ممكنـ‌ اسـت‌ لازمـــ‌ باشـــد.

¤ جراحــي‌ جهــتـــ‌ برقراري‌ اتصــالـ‌ مجــدد شبكـــيهــ‌ بهــ‌ بافـتـ‌ـــهاي‌ زيرينـــ‌ با اســـتفاده‌ از اشـعــهــ‌ـهـاي‌ ليزر مخصوص‌ يا سرمـــادرمانــي‌ (با استفـادهــ‌ از درجهـــ‌ حرارتـــ‌ زير نقـــطــهـــ‌ انـــجـــماد) يا با تغيير شكـل‌ چشـــم‌ (گاهــي‌) انـــجـام‌ مي‌ــگيرد.

دســـتورهــاي‌ زير پس‌ از جراحي‌ توصيهــ‌ مي‌ـــگردد:

♦ هر دو چشــمـ‌ بايد به‌طور همـــزمـــانــ‌ تا مدتي‌ با پوششـــ‌ مخــصوص‌ بســـتهـ‌ شوند. در اين‌ مدتـ‌ براي‌ انجامـــ‌ كارهـــا مي‌توانيد از دوستـانـــ‌ يا خانوادهـ‌ كمــكــ‌ بگــيريد.

♦ پس‌ از برداشـــتــ‌ پوششــ‌ چشـم‌ــهـــا از عينكـــ‌ هاي‌ داراي‌ شيشه‌ تيرهــ‌ اسـتــفـادهـ‌ كنيد.

♦ چشـمـــ‌هـــاي‌ خود را مالـش‌ ندهــيد.

♦ از دولا شدنـــ‌ اجتـــنـــابــ‌ كنـــيد.

♦ از حالــاتـــي‌ كه‌ ممـــكـــنــ‌ است‌ باعـثــ‌ افــزايش‌ فشار داخـل‌ چشـمـ‌ شوند نظـــير يبوست‌؛ بلنـد كردنــ‌ وزنه‌ سنگين‌ يا سرفه‌ شديد اجتـــنــاب‌ كنـــيد.

♦ داروها

قطره‌ـــهاي‌ چشـمي‌ گشـادكنندهـــ‌ مردمــكـــ‌. گشـــاد شدنـــ‌ مردمك‌ فعـالــيت در زمـان ابتـــلــا به اين بيمـــاري چشــمــ‌ در طي‌ دورهـ‌ الــتيام‌ پســ‌ از جراحـــي‌ را كاهـشـ‌ مي‌ـــدهـــد. اگــر شمـا نمــي‌ـتوانـــيد خود قطـــره‌ داخــلـــ‌ چشـمتـــان‌ بريزيد، براي‌ اينـ‌ منـــظور از ديگرانـــ‌ كمك‌ بگيريد.

داروهاي‌ آرامـبخــش‌ بهــ‌ منـظور كاهـــشــ‌ اضـــطرابـــ‌ در طي‌ دورهـ‌ نقـاهـتـــ‌ توصيه‌ مي‌ـشود.

فعــالـيت در زمان ابتلـا به اين بيماري

پســ‌ از جراحـي‌ در حالتـ‌ خوابــيده‌ بهـ‌ پشـتــ‌ در بســتـــر استراحـــتــ‌ كنيد و سر را كمي‌ بالــاتــر از سطــح‌ بستـــر قرار دهــيد. براي‌ جلوگيري‌ از تشــكــيلـ‌ لختــهـــ‌ در وريدهاي‌ عمقـي‌، انـــدامـــ‌ــهاي‌ تحتـانــي‌ را در طي‌ استـــراحــتــ‌ مرتــبـــاً حركتـ‌ دهيد. با صلـــاحديد چشـمــ‌ـپزشـــكـــ‌ فعــاليت در زمـــان ابـــتــلا به اين بيمـاري هاي‌ طبيعــي‌ خود را از سر بگـــيريد.

رژيم‌ غذايي‌

رژيم‌ خاصي‌ نياز نيســـتـ‌.

جرقـــه‌هـــاي‌ نوراني‌ در ميدانـ‌ بينـــايي‌ از علـائم جدا شدگی پرده شبکــیه چشـــم می باشد

در چه شرايطي بايد به پزشــك مراجعــه نمود؟

اگــر شما يا يكـــي‌ از اعــضــاي‌ خانواده تانــ‌ در ميدانــ‌ بينـايي‌ خود نقاطـــ‌ شناور يا جرقه‌ـــهـــاي‌ نورانـــي‌ مشـــاهــده‌ مي‌كنـــيد. در اينـــ‌ صورت‌ مراجــعـــهــ‌ به‌ پزشك‌ را بهــ‌ تأـــخير نيندازيد زيرا اينـــ‌ حالتـ‌ ممــكنـ‌ اســتـ‌ نشـانـــهـــ‌اي‌ از يكـ‌ حالتـــ‌ اورژانســ‌ باشــد.

– بروز هرگونه‌ نشـــانـهــ‌ عفونت‌ (خونريزي‌، قرمـزي‌، درد، تورم‌ يا تبـ‌) پســـ‌ از جراحي‌

– بدتــر شدن‌ وضعيتـ‌ بينايي‌ پســـ‌ از اتمام‌ دورهـ‌ نقـاهتـ‌ بعد از جراحي‌

پیـشــگیری جداشدگـــی پرده شبکـیه

تشــخـــیـص سریـــع کلیـــد درمان موفقـــیت آمـیـــز پارگی شبـــکـیـــه است. اطـــلاع از کیـــفـــیت دیـد در دو چشم اهـــمیت اســـاســی دارد.

توصیــه می شود که کلـیه افراد در معـرض خطـر (افراد نزدیـک بین، بیـمـاران دیـــابــتـــی، کســانی که سابقه شخصـی خانوادگی جدا شدگـــی پرده شبکـیــه دارنــد) روزانــه در منـزل دیـــد چشــمــهایـشان را کنــتــرل کننـــد برای این منــظور بایــد دیـد هر یک از چشم ها به صورت جداگــانـــه با بسـتن چشم مقـــابــل کنـــترل گردد و در صورت بروز هر تغیـــیری در دیـد چشــم ها در اســـرع وقت (حداکـثر ظرف24 ساعـت) به چشـم پزشــک مراجعـه شود.

در صورت بروز هر یک از علــائم زیـر حداکــثـر ظرف 24 ساعـت به چشــم پزشک مراجعه کنـــید:

تشـــخـــیص سریـع کلیـد درمــان موفقــیـــت آمـــیـــز پارگی شبکیــه است

ο احـــسـاس وجود پرده یا سایه در جلوی چشــم

ο دیـدن جرقه های نوری

ο بروز مگـس پران جدید و یا افزایــش تعـداد مگس پران (اجــسام شنــاور در جلوی چشـــم)

ο دیدن شبکــه های تور مانند در جلوی چشـــم

ο هر نوع کاهش دیـــد ناگهانی

بیماری خطرناک جدا شدگی پرده شبکیه و نحوه درمان آن

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.