بیماری سالک و نشانه های بیماری سالک

بیماری سالک از پشه به فرد منتقل می شود و در مرحله اول کمی خارش دارد ولی بعدا تبدیل به یک زخم بزرگ در بدن می شود در مناطق گرمسیری این پشه ها زیاد می باشند و بسیاری از افراد را دچار بیماری سالک می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیماری سالک و نشانه های بیماری سالک را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بــیــمـــاری سالــک جزو بیمـــاری هایی است که در این فصول شایــع تر می شوند و اگـــرچــه راه های پیـــشگــیـــری به نسبت ساده ای دارد، عوارض ناشی از درمـــان نکردن آن تا آخر عمر باقی می ماند. ایـــن بیمــاری ممــکن اســـت در جوامع شهـری یا روستـــایــی بروز کنـــد. سخـــت است بگوییم امـــا مردم زلـزله زده کرمــانـشـاه ایـــن روزهــا جز درد از دست دادن با این مشـــکل نیز روبرو هســتـــنـد. ایــن بیـــمـاری مشـکـــلــات پوستـــی ایـــجاد می کند. به همین بهانـــه با دکـــتر سیـد مســعود داوودی، متخـصص پوست و عضو هیــات عملـــی دانـشـــگـاه بقیـه الـله (عج) دربـاره ایـن بیماری گفـــتـــگو کرده ایــم.

به طور کلـــی بیـمـــاری سالک چیسـت؟

– بیــمـــاری سالک همان لیشـــمانیوز پوست، نوعی عفونت انگـلی تک سلولی است که از طریـــق نیـــش پشــه ها منــتــقـل می شود. در واقـــع با نیــش پشــه ها و ورود عفونت به بدن انسـان انواع درگیری های پوستی، مخـاطــی یا حتی احشایـــی ایــجــاد می شود که الـــبـــتـــه در کشور ما نوع بیـــماری که درگـــیــری پوستـی ایجاد می کند، شایـــع است.

پس می توان گفــت ایـن بیــمــاری انواع مخــتلفـی دارد؟

– بلــه؛ دو نوع به نسبــت شایع تر بیـــماری سالـک در کشور ما عبارتنـد از 1. نوع روستایی و مرطوب 2. نوع شهـــری و خشــک. در ایـــن دو نوع تفاوت هایی در عامل انـتـقــال و شدت بیماری وجود دارد؛ به طوری که در نوع روستایـی بیـــماری با الـتـــهــاب و ترشــحات بیـشتری نسبت به نوع شهری همـــراه است. سیر بیمــاری نیـــز در نوع روستایی و مرطوب حدود 6 ماه اســـت و سریــع تر به نهایت بیماری می رســد اما در نوع شهری ایـــن زمــان ممکـن است به 1 سال هم برسد.

ایـن بیمـاری از کجـا می آیـــد ؟

– منــبــع بیــماری موجود زنده ای اسـت که در مرحــله اول توسط پشـــه گزیده می شود که پشه محل منــاســبـی برای سیر تکــامــل عامل بیــمـــاری ایجـــاد می کند و در نهـــایت نیز با گزیــدگی انــسـان باعث ضایـعـات پوستی می شود. در بیماری روستایـی معــمولا جوندگـــان که به میــزان بیشـتــری در روستا وجود دارند، هم مخـزن بیـــمــاری اند، اما در نوع شهـری منبع بیمـــاری معـمولا سگ ها هستـــند.

ایـن نوع گزیـدگی های بیـمــاری زا شبیه گزیـدگی های معمولی اسـت که همــه ما تجربـه کرده ایــم؟

– نه، بیــماری با نیـش و گزیــدگـی شروع می شود که خوب شدن آن طولانی تر اســت و به مرور زمـان نیز ابعــاد آن بزرگتـر می شود. ایـن ضایــعه قرمز و برجــســتـــه اســـت که می توان گفــت مرکــز آن مانند کوه آتــشـــفـشـان تجمعــی از ترشــحات چرکـــی دارد.

پشــه های بیماری زا شکـــل و شمــایـل خاصــی دارنـد؟

– پشـه خاکـی انواع مختــلفـــی دارد که نوع پشــه روستـایـــی و شهـــری آنـهـا نیـــز با یکدیـــگر متــفــاوت اند و حتــی نوع عفونی هم که انــتـــقــال می دهـنــد نیــز شبیه یکدیـــگر نیسـت. ایـن نوع پشــه ها در مناطـقی مانند اصـفـهان، کاشـان و قسمــت مرکـزی ایـران بیشتـــر دیـــده می شوند و حتی گزارش هایی از گزندگـــی در تهران نیز وجود دارد. زیــاد شدن ایــن پشــه ها ربــطــی به رطوبت هوا ندارد. علـاوه بر این موش های صحـــرایـــی نیز نقش مهــمی در شیوع بیـــمــاری نوع روستــایـی دارند.

راه های درمانـی کدامنـــد؟

– روش های مختلفی برای درمـــان وجود دارند. در بیمــاری هایـــی با میزان آســـیـــب محـــدود معـــمولا از تزریق آمـپول هایی به اســـم «گلوکانــتیــم» استفــاده می شود امـــا در مواردی که ضایـــعات به میـــزان بیـــشتـــری باشـــند، نیاز به تزریق سیـستــماتیـــک یا نســـخه خوراکی یا حتـــی جراحــی نیــز اســـت. به تبـــع اگر شدت بزرگــی ضایـعـه زیـادی باشد، دوره درمان و تزریـق ها طولانــی خواهند شد.

اگـر افراد دنبال درمــان نروند، چه اتفـاقـی می افـــتد؟

– ایــن بیــماری به هر حال خود به خود خواب می شود ولی ممــکن است بیـن 6 ماه تا 1 سال طول بکشـــد امـا اگـــر منتـــظر درمــان خود به خودی شوید، جای زخـم بدشـــکـــلـی برای همــیـــشه روی پوست باقـــی می ماند. متاسفــانـــه معـمولا ضایــعه ها روی نواحـی باز بدن ماننـــد صورت و دست ها دیـــده می شوند.بنابــراین باید ایـــن بیـــمـــاری هر چه زودتر درمــان شود تا کمــتـــریـــن آثار باقـی بماند. در نوع شهــری گاهی منبـــع انتــقال انســان اســت و درمـان سریـع کمـک می کنـد عامل بیــماری زا از انــســانی به انسـان دیگر شیوع پیـــدا نکنـد.

آیـا زمـــان شیوع خاصی دارد؟

– گزنـــدگـی معــمولا اواخـــر فصـل بهـار یعنــی اردیــبـهشـت و خرداد و اوایل تیـر ماه بیــشـتــر می شود.بیـــمـاری دوره نهـفـتـگـی چند هفــتـگی دارد و به همیـــن دلــیل معمولا مراجـــعـات و شکایت از بیــماری بیشـتــر اوایل پایـــیـز اتــفاق می افتـنــد. در شرایـطی مانــند شهــر بم که زنــدگـــی به صورت کمپ و چادر ادامـــه دارد، به تبـــع شیوع نیـز بیــشـــتـــر خواهـد شد.

دربــاره انتــقــال انسان به انـــسان بگویید.

– انتقال انـــسان به انـــسان تنهـــا از طریـق گزیـــدگی است که در نوع شهـری انســـان هم می تواند منـــبع بیــماری باشــد، به ایـــن صورت که انــسان توسط پشــه ای که تاکــنون ناقـل نبوده گزیده شود و با طی شدن سیـــر تکـامـلی در بدن دوباره با گزیـدن انـســـانــی دیـگر توسط همـــان پشــه، بیـمـــاری منتــقل شود، اما دو انـسانـــی که با یکــدیگر در تماس انــد نمـی تواننـــد به طور مستقـــیــم سالـک را منـتــقل کنند.

آیـــا توصیه درمانـــی یا تغذیه ای خاصــی برای دوران بیمـــاری یا راه های پیشـگــیـری وجود دارد؟

– نه، تنها توصیـه مهم ایـن است که به خصوص در مناطقــی که سالک وجود دارد، حتمـــا از پشـه بنــد اسـتــفاده کنیــد تا بیمــاری بروز نکنــد.برای پیـشـــگیری سعـی کنـــیـــد در ارتفــاعات بخوابــید، مثــلا در ساخـــتـمـان ها، پشت بام را برای اســتراحــت انـــتـــخاب کنــیـد. پشـه ها فرصت پرواز کمی دارند و در منـــاطـــق مرتـــفع تر کمــتــر هسـتـنـــد و در آخر این که همـیشــه لباس پوشیـده داشـــته باشید.

ایــن بیمـاری برای کودکــان با خطــرات بیــشـتـری همـراه اســـت؟

– همــه در معرض ایـــن بیماری هستنــد و خیلی ربـطی به سن و سال ندارد. گاهـــی انواع روستــایی مسـمومیت هایــی را نیـز به دنــبـال دارد که مراجعه به پزشــک می تواند فرایند درمـان را آسـان تر کند. اولین علـامــت بیـــمـــاری نیز مانـــنـــد گزیـــدگی معـمولی اسـت امـــا بعـد از گذشــت زمان و بهــبود نیافـــتن آن تشــخیص بیمــاری داده می شود.

بیــماری سالـــک با خارش همراه است؟

– خود بیـــماری سالـک خارش ندارد، تنها ممـــکــن اسـت در مرحــلـــه اولیـه به دلیــل گزیدگی پشه فرد احـــساس خارش کند. هیچ گونه تب یا نشانه های دیگری نیـز وجود ندارد.

بیماری سالک و نشانه های بیماری سالک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.