بیماری لنفوم نوعی سرطان خطرناک خونی

لنفوست ها یا تنابه یاخته در گلبول های سفید خون می باشند و باعث ایمنی در بدن می شوند لنفوسیت ها دو دسته هستند بزرگ و گرانولار و لنفوسیت‌های کوچک بیشتر لنفوسیت ها بزرگ می باشند اگر لنفوسیت ها در بدن بیمار شوند بدن ایمنی خود را از دست می دهد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیماری لنفوم نوعی سرطان خطرناک خونی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بدن یک فرد طبیعی هزار میلیارد سلول لنفوییدی دارد، و بافت لنفوییدی تشکیل دهنده حدود ۲درصد از وزن بدن است. لنفوسیت‌ها به طور معمول بین ۸ تا ۱۲ میکرون قطر دارند (لنفوسیت‌های کوچک ۶ میکرون و لنفوسیت‌های بزرگ ۹ تا ۱۵ میکرون). هسته آن‌ها گرد، بیضی شکل، فرورفته است و ۹۰ درصد حجم سلول را به خود اختصاص می‌دهد (به غیر از سلول‌های بزرگ)

لنفوسیت B (به علـت اینکه اولین بار در تخمدان جوجه که Bursa نامـیـــده میــ‌ــشود مشـاهده شدهــ‌ــانــد) دوره تمایز خود را در محل تولیـــد یعـــنـی همـــان مغز اسـتــخوان می گذارننــد. این لنـفوسیـــتــ‌ــها بیشــتــر در تولیــد پادتن و ایمـنـــی هومرال نقــش دارنــد.

لنفوسیتـ‌ـــهـای T که پس از تولید در مغز استخوان وارد تیموس شده و آنـجـــا تمایز می‌ـــیابــنـد و خود چهـــار نوع هستـــنــد که عبارت اند از: لنفوسیـــت تی سیــتوتوکسیک، لنفوسیت تی یاری دهنـده، لنـــفوسیـت تی خاطـــره و لنفوسیــت تی سرکوبگـر انواع لنفوسیــت‌ـهـــای تی هسـتـنـد. لنفوسیـــتـهـــای T در ایـــمنی سلولی و ایمـــنی تطـبیـقـی سیــتوتوکسیـک موثرند.

سلولهای کشنـــده طبـــیـــعـی (NK cells) در ایمـنی سلولی و ایــمنــی ذاتــی دخیل هستـــنـــد.

لــنــفوم (به انــگلیسی: Lymphoma) گروهی از تومورهـای یاخـتـــهــ‌ـهای خونی است که از لنــفوسیت‌ـها به وجود میــ‌آید. گاهی واژهـٔ لنفوم تنـها به تومورهــای سرطـانــی اشاره دارد و به همـــهٔ تومورهـــا اطــلــاق نمیــ‌شود.

نشـانــگــان ایـــن بیمـــاری شامل ایــن موارد هســتنــد: بزرگ شدن غدد لنفاوی که معــمولاً بدون درد هستــند، تب، تعرق، خارش، کاهش وزن، احساس خستــگی و دیـــگــر علـــائم. تعــرق معـمولاً در شب صورت میـــ‌ـگــیــرد.

علـــائم لنـــفوم کدامــنـــد؟

در اکــثر موارد اولیــن علــامــت لنفوم بزرگـی و تورم یک یا چنــد غده ی لنـفــاوی می باشـد. ایــن غدد متورم ممکن اســـت از زیـــر پوست قابـــل لمـس باشند واغـلــب بدون درد می باشـنــد. این علـــامـت بیشـتـــر در غدد لنفاوی گردن، کشـــاله ی ران، زیـــر بغل یا معده دیــده می شود.

غدد لنــفـاوی عمـقی تر بدن نیز ممـــکن اسـت متورم شده و سبــب ایـجاد علائمی شوند به عنوان مثال: تورم غدد لنـفـــاوی اطـــراف ریـه ها می تواند سبــب سرفه یا اخــتــلــالـات تنـفـسی شود.

علـائم دیــگـر لنـــفوم عبـارتنــداز:

• تب
• کاهش وزن
• تعریـق شبانــه به گونه ای که لبـاس های بیمـار خیــس می شود.

تمــامــی ایـــن علـــائم می توانـنــد به دلیل اختـلالـــات دیـــگری غیـر از لنـفوم نیـز ایــجـــاد شوند ولی در صورتـــی که فرد ایــن علــائم را در خود مشاهــده کرد باید به پزشک خود اطــلـــاع دهـد.

انواع لنــفوم

– لنــفوم هوچكين

– لنفوم هوچكــين

لنــفوم گروهی از تومورهای یاخــتـهــ‌ـــهــای خونی است که از لنفوسیتـــ‌ــهـا به وجود می‌ــآیــد

لنفوم هوچكـــين

هوچكين يكي از انواع سرطـان اســت كه لنــفوم نامـــيده مي شود. لنـفوم اصـطـلاح عمومي سرطـــان هايي است كه در سيسـتــم لنـــفـاوي توسعه مي يابـنـــد. بيمـاري هوچكــين يك نوع غير معمول لنفوم است كه در آمريكـا كمـــتـــر از 1% كل انواع سرطان ها را شامـــل مي شود. انواع ديگـر سرطـان هاي سيســتـــم لنـفاوي، لنفوم هاي غير هوچكين نامـيده مي شوند.

سيســـتم لنـفـاوي قسمتي از سيســتم ايمـــنــي بدن اســـت كه به دفاع بدن در برابـــر بيمـــاري و عفونت كمـــك مي كنــد. عوامل خطـــر (ريسك فاكتورها ) محــقـــقــين از طريق انـجـــام مطالـعـــات سعـي دارند به علت بيمــاري و روش هاي مؤثر درمانـي پي ببرنـــد. تاكـــنون، علـــت يا علـــل بيماري هوچكين شناختـــه نشـــده اسـت و پزشكان نمـــي توانند توضيح دهـند كه چرا يك فرد به اين بيمـــاري مبـــتـلــا ميشود ولي ديگـري مبتـــلا نمـــي شود.

الــبــتــه واضـح اسـت كه بيمــاري هوچكـين به دنـــبال صدمه يا ضربــه ايجــاد نمـي شود و مسري و واگــيردار نيسـت. محــقـــقـين با مطـــالعـه الگوهاي سرطان در جامعـــه ،دريافــتــه اند عوامـل خطـــر معينـي در ايجــاد بيماري نقــش دارنـد ولي برخـلاف انتـظـــار ، ممـــكن اســت فردي با داشتـن اين ريسـك فاكــتورهـا مبـتــلــا به بيمــاري هوچكـين نشود در حالـي كه فرد مبتـلـا به هوچكين نيز، هيچ كدام از اين ريســك فاكتورها را نداشـتـــه باشـــد.

برخي از عوامل خطر بيمـــاري هوچكــين عبارت اسـت:

♦ سن/جنـــس:

اغـــلـب اوقات در افــراد داراي سنين 34- 15 سال و يا افراد بالــاي 55 سال ديده مي شود. در مردان شايع تر از زنان مي باشـد.

♦ تاريخـچــه فامــيلي: برادران و خواهران بيماران احـتــمال ابتلاي بيشتـــري دارنـــد.

♦ ويروس: ويروس اپشــتــين بار عاملـي است كه احتـــمــال ابتــلــا به هوچكـين را افزايش ميدهــد. افرادي كه در مورد احـــتمـــال ابتلا به هوچكـــين نگـــران هســتـند بايد با پزشك خود دربــاره بيماري و علـــايم آن و نيز برقراري برنامـه منـظـــم كنترل دوره اي، صحـبــت نمــايد.

تورم بدون درد در يكي از عقــده هاي لنـفــاوي گردن از نشانــه های بيمــاري هوچكـــين اســـت

علايم و نشـــانه های بيمـــاري هوچكـين

شامل علايم زير مي باشـد:

* تورم بدون درد در يكــي از عقده هاي لنـفـــاوي گردن، زير بغـــل يا كشاله ران

* تب هاي راجـــعـه بدون علـت

* تعـــريق شبانـــه

* كاهـــش وزن بدون دليل

* خارش شديد پوستـــي وجود هر كدام از اين علــايم ،حتــما نشـانـه وجود بيمـاري هوچكـــين نيست.

در اغلـب موارد، اين علايم در وضعــيت هايي كه زياد جدي نمي باشـنــد هماننـــد آنــفـــلوانزا نيز ديده مي شوند. بيمـــاران در صورت تداوم اين علايم، بايستي هر چه زودتر به پزشــك براي تشــخــيص و مراقــبـــت و درمان مراجعـــه كننــد ولي هرگز منـــتظر وجود درد نباشـــند چرا كه هوچكين در مراحل اوليه بدون درد اسـت.

بيماران براي اطمـــينان بيشتر، بهــتـر اسـت توسط پزشك معـــاينـه شوند زيرا تنــها پزشك متـخــصـــص، قادر به تشخـــيص بيمــاري هوچكــين اســـت.

لنفوم غیـر هوچکــیــن چیـــســت؟

لنــفوم غیـر هوچکیـن نوعی سرطان اسـت. لنـفوم واژه ای کلـی اســت که به تمام سرطـــانـهـای برخـاسته از دستـگــاه لنـفـاوی اطلـاق می شود. بیــمـــاری هوچکین نوعی لنــفوم می باشد.

سایـر انواع لنـفوم همـــراه با هم و در گروهی جداگـانـــه طبقـــه بنــدی می شوند. لنفوم ٥ % کل موارد سرطـــان را در آمـریکا شامـل می شود. دســتـگـــاه لنــفاوی بخـشی از دســتگــاه ایمــنی اسـت که بدن را در مبارزه علــیه بیــماری و عفونت یاری می رســاند،‌ دستـگـاه لنـــفـاوی شامل شبـــکـــه ای از لوله های نازک است که به ماننـــد رگهـــای خونی شاخه شاخه شده و در بافـتهــای بدن گستـرش می یابــند.

لنفوم غیـــر هوچکــین نوعی سرطان اسـت

علــائم و نشـانـه ها غیر هوچکـین :

شایــعتـــرین علـامـت لنـفوم غیــر هوچکـین، تورم بدون درد گره های لنـفی گردن،‌ کشاله ران و یا زیر بغـــل می باشــد، سایر علـــائم به قرار زیـــر می باشــد.

تبی که علتی برای آن یافت نمــی شود.

تعـریق شبـــانه

خســتــگی مداوم

کاهش وزن بدون توجیـه

خارش پوست

لکه های قرمــز رنــگ روی پوست الــبــته هنــگامــی که علـائم بالا در بیــمــاری مشــاهــده می شود. نمــی توان به صراحـت و اطمینان رای بوجود لنـفوم غیـــر هوچکــیــن داد چرا که ایـــن نشانــه ها ممــکن اســـت در بیـماریـهای خوش خیـم تر نظیــر آنــفلوآنزا و یا سایـر عفونتـــهـــا نیــز دیـده شود. بنابــرایـن صرفـــا نظر پزشک ملاک تشخـــیـص خواهـد بود.

هنـــگــامـــی که در فردی علائم فوق الــذکــر یافـت شود،ــ‌ باید حتـمــا به پزشـک مراجعه نمـــاید چرا که تشـخـــیص و درمـــان زودرس بیـماری بسیار حائز اهمیـت است.

تشخیـــص و درمان زودرس بیـــمـــاری لنفوم بسـیــار حائز اهـمــیت اســت

تشـخــیـــص لنـــفوم

پزشک علائم فرد را پرسیـــده و ممکن اســـت تست های زیر را برای وی درخواســـت کنــد:

◊ بیوپسـی ازغدد لنفاوی، پزشک یک قســمـــت و یا همــه ی غده ی لنـفاوی متورم را خارج کرده و آن را از نظـر داشـتــن سلول های سرطانی در زیر میـکـــروسکوپ بررسی می کنـــد.

◊ بیوپســـی از مغز استــخوان، پزشـــک یک نمونه ی کوچک از مغز استـخوان فرد را که یک بافــت اسـفنجـی در داخــل اســـتـخوان می باشــد، خارج می کند سپس این نمونه در زیر میـــکروسکوپ از نظــر داشتـن سلول های سرطـــانـی بررســی می گردد.

◊ بیوپســی های دیگر، پزشـک ممکـن است نمونه های کوچکـــی از بافـت های غیـــر طبیعـــی نقـــاط دیـــگـر بدن نیـز تهـیـه و در زیر میـکـروسکوپ چک کند.

◊ CT اســـکن، PET اسکن یا تصـــاویر تشــخـــیـصـــی دیگـر، ایـــن تست ها تصــاویری از ارگان های داخــل بدن را نشــان داده و می توانند هرگونه بافت غیـــر طبـــیـــعــی را نمـایان کنـند.

پیوند مغـــز اسـتـــخوان، پرتو درمـانـــی و یا شیـمی درمـانــی از راههای درمــان لنـــفوم می باشـــد

درمـــان لنـــفوم چگونه اســت؟

پزشکـان می تواننـــد به روش های مختلف لنفوم را درمان کنند. برخـــی از انواع لنـفوم بایـد به سرعــت درمان شوند امـــا برخــی دیـــگر که رشــد آهــسـته ای دارند و علائم ایـجـاد نمی کنـــند اغـلـــب در ابــتدا احـــتیـــاج به درمــان ندارنــد.

افـراد مبـتـلــا به لنفوم اغلب یک یا چنــد گزینــه ی درمـــانــی زیر را پیشــرو دارند:

ο شیـمی درمانی: شیمــی درمانی اصطـلاحی ست که پزشکــان برای توصیف برخـی از داروها که سلول های سرطانـــی را از بیـن می برند، اســـتفـــاده می کنـــند.

ο پرتو درمانــی: پرتو می تواند سلول های سرطانـــی را از بیـن ببـرد.

ο پیوند مغـز اســـتخوان: در ایـن درمـان سلول های مغز استخوان که قبـــلا با شیمی درمـــانی یا پرتو درمانی از بیــن رفــته اند، جایــگــزین می شوند.

پس از درمــان چه اقـــدامـاتـی صورت می گیـــرد؟

پس از درمان، بیـمــار مرتبـــاً توسط پزشک چک می شود تا از عدم عود لنفوم اطمیــنان حاصل شود. ایـن پیـــگیــری منظـــم شامـــل معایـــنـــه ی پزشــکــی و انـجــام برخـی از آزمایـش ها می باشد.

برخی اوقات پزشـک آزمایـــش خون و تصاویر تشــخــیـصی نیــز درخواست می کند. علاوه بر ایـن بیمـار بایـــد از لحـاظ داشتن علـائم لنفوم بررسی گردد زیرا داشـتن این علـائم مبـــنــی بر عود بیـماری می باشـد. فرد در صورت داشـــتن این علـائم بایـد آنهــا را به پزشک یا خود اطلاع دهـد.

در صورت عود لنـفوم چه اقداماتی صورت می گیرد؟

در صورتـی که لنـفوم عود کنـد بیـمــار تحت پیوند مغز اســتخوان، پرتو درمانی و یا شیـمی درمانی بیـشتر قرار می گیــرد.

بیماری لنفوم نوعی سرطان خطرناک خونی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.