بیماری مزمن آبریزش بینی را با گیاهان داروی درمان نمایید

بیماری مزمن آبریزش بینی با سرما خوردگی و آلرژی در زمستان بیشتر می شود و بسیاری از افراد دوست ندارند آبریزش بینی اشته باشند و از این بیماری رنج می برند شما می توانید با گیاهان دارویی این بیماری را معالجه نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیماری مزمن آبریزش بینی را با گیاهان داروی درمان نمایید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: حتمـا تا به حال با افرادي مواجــه شده‌ـايد كه با شروع فصلـــ‌هـاي‌ سرد اخمـ‌ــهاي‌ــشـــان در هم فرومي‌ـرود و از آمـــدن سرمــا ابـــراز نگرانــي مي‌ــكنـند. غالـــب اين افراد مزاج سرد و تر داشــتـــه و توان تحـــمـــل سرما و رطوبت هوا را ندارند. اين گروه از مردم معـمولا پاييز و زمـسـتانـي سخــت را پشت سر مي‌ـــگذارنــد و اغـلب بيمـاري‌هــاي شايع زمستاني را تجربه مي‌كــنـــنــد.

اين گروه برخلاف افرادي كه طبـــع گرم و خشـــك دارند و پاييز و زمســـتـان راحــتـــي را پشت سر مي‌ـــگـــذارنـد، مجــبورند دائم از لبــاسـ‌ـهاي گرم، لبــاســ‌ــهـــاي بافت و پشمـــي استــفـاده كننــد و با رژيم غذايي مناسب و ايجـاد تعــادل مزاجي زمـــستان را راحــت‌ــتــر و بدون بيمــاري پشت سر بگـذارنــد و از ابتلـــا به بيمـاري‌ـهـــا و دردهــاي شايع زمــستــاني مصون بمانند. اگــر شمـا هم مزاج سرد و تر داريد يا در گروه افــراد بلــغمي‌ــمـــزاج هستـــيد بهتـر است توصيه‌هـــاي زير را در شيوه زندگــي و برنـــامـه غذايي روزانـهـــ‌ــتــان در نظـر بگيريد تا زمـــستان پيشـــ‌ـرو را بدون بيمـــاري سپري كنيد.

کله پاچه نخوریـد

يكـــي از روش‌ـــهايي كه با كمك آن مي‌توان حرارت دروني بدن را افــزايش داد و به ايجـاد اعتدال در طبــع بدن پرداخت گنـجـانـــدن خوراكي‌ــها و غذاهايي با طبــع گرم در برنامه و رژيم غذايي روزانــه اســت. مصرف خوراكـي‌هــاي با طبع گرم براي مردان و زنـــانـــي كه مزاج سرد و تر دارند يا مزاج آنـهـا بلغمي اسـت بسيار ضروري اســت چرا كه اين شيوه به آنهـــا كمك مي‌ـــكـنـد تا علــاوه بر كنـــترل مزاج عوارض و بيمـــاري‌ـهـاي ناشــي از فصــلـ‌ـــهـــاي سرد سال را نيز كنترل كننــد.

در بســياري از متون طب سنــتـي اشاره شده گنـجانـدن گوشت گوسفنــد به برنامـه غذايي روزانه بهــ‌ويژه تهيه كبـاب از گوشت گوسفـــند كه روي حرارت مستـــقــيم و اندك ذغـال كبـــابـــي شده باشـد بهـتـــرين انتـخـاب اسـت. مصــرف اين كباب نه‌تـنـها به توليد انرژي و حرارت دروني بدن كمـك مي‌كنــد بلــكــه مي‌ـتواند مانـــع از ابــتــلا به برخي از عوارض فصـــل‌هـاي سرد مانند دردهـــاي مفصـــلـي شود. اين در حالـــي اســـت كه بسياري از مردم تصور مي‌ـكـــنـــنـــد مصرف كلـــهــ‌ـــپــاچـــه مي‌توانــد در روزهـــاي زمــســـتـان به افــزايش حرارت دروني كمك كنـــد در حالــي كه كلهـ‌پــاچه به‌ـــدليل طبــع سرد و مرطوبي كه دارد براي افراد بلغـمي‌ـــمـــزاج به ويژه در زمســـتان نامـنـاسـب است.

3 گياه جادوگر را بشــنــاســـيد

يكي ديگـر از روش‌هايي كه با كمـك آن مي‌ـــتوانــيد مزاج سرد و تر خود را معـتـــدل كنـيد گنـجـــاندن پودر گياهـان معــطر با طبــع گرم مانــند زنــجـــبـيل، دارچـــين و زيره در برنامــه غذايي اســت. اين شيوه نهــ‌ــتـــنــها در طب سنـتي ايران بلـكـــه در شيوه‌ــهاي درماني طب سنتي هنـــد نيز از جمـلـه سادهـــ‌ــترين و موثرتــرين روش‌ــهــا براي تقويت بدن افــراد سردمزاج در پاييز و زمــسـتــان محـــسوب مي‌ـشود. الـبـــتـه مصرف خوراكــي‌ اين ادويه‌ــهــا در كنار اســتفـــاده موضعـــي از روغن تهيه شده از اين گياهـــان مانـند روغن دارچـــين و زيره يا رايحـــهــ‌ـدرماني با اســـانســـ‌ها و عصاره‌ گياهـــاني كه مزاج گرم دارنــد مانـند اسـانـس گل نرگس يا دارچين به كنـــترل سردي و تري بدن و افزايش مقـاومت بدن در برابــر هواي سرد و بارانـــي پاييز و زمسـتان كمك مي‌ــكـند.

اگر آبـــريزش بيني و سينوزيت سراغ‌تـــان مي‌ـــآيد…

اكــثـر مردان و زنــاني كه مزاج سرد و تر دارنـــد با شروع شدن نخستين روزهـــاي پاييز با آبريزش بينــي و چشم، زكـام و حتـي درد سينوس‌ها مواجه مي‌ـــشوند؛ عوارضـي كه غالـبا تا پايان زمســـتـان آنها را همــراهــي كرده و زندگي را در 6 ماهـــه دوم سال براي‌ـــشان سخت و دشوار مي‌ــكـنـــد.

به گفـتـــه درمــانـــگــران طب سنـــتــي براي اين گروه راه چارهـ‌اي ساده و بسيار موثر وجود دارد و آن اســـتـــفـــاده از بخور 6 گياه است. براي تهــيه اين بخور كافـــي اســـت يك قاشق چاي‌خوري از گياهان خشـك شده اسـطوخودوس، مرزنجوش، آويشـن، تخـــم گشنـيز، پونه و نعــنــاع را با هم خوب هم بزنيد و سپس اين مخـــلوط را درون 3 تا 4 ليوان آب بريزيد و روي حرارت قرار دهـــيد تا بجوشد و بخار از آن ساطـع شود. از بخار تهيه شده از اين گياهـــان اســتنشاق كنيد و اجازه دهـــيد اين بخـار در فضاي اتـاق و خانهـ‌ـــتان بپيچــد. در نهـــايت مي‌توانـــيد جوشانـده بهـ‌ـــدست آمـده از اين گياهان را صاف كرده و يك فنـجان از آن را ميل كنيد.

سیسـتـــم ایمنی را تقویت کنـــید

گیـاه اکـــیـــناسه نیز یکــی دیــگـــر از گیاهـــان دارویی بســیـار پرفایـــده برای درمـان عفونتــ‌هـای دستگــاه تنــفـــســی فوقانـــی، سیــنوس‌هـــا، حنـجــره و گلوست که ضمــن درمـــان این موارد موجب تقویت سیـستـم ایـــمنـــی بدن نیـز میـــ‌ـشود. اکـینـــاسـه اگـــرچه گیـــاهـی است که اصـــالت ایرانــی ندارد امـا فرآوردهـ‌ــهای آن به وفور در کشور دیده میـــ‌ــشود. درمانــگران و متخصــصان طب سنــتی تجویز قرصــ‌ـــهـــای اکیـناسه را تا روزی 3بار برای بیمارانــ‌ـشــان تجویز میــ‌ـــکـــنند. بایــد توجه داشـت این گیـــاه دارویی بايد حتما تحــت نظر پزشـک و با دستور او مصـرف شود چراکـه در مواردی منع مصـرف این دارو به بیـــمـار توصیه می‌ـــشود.

اين پرهيزهـا را جدي بگـــيريد

درمانگران طب سنــتي براي پيشـگيري از ابــتلـــا به بيماري‌ـهـــاي شايع در فصــلــ‌هـــاي سرد به افراد سردمـــزاج توصيه‌هاي زير را گوشزد مي‌كـــننــد:

اگـر طبـع سرد و تر داريد مصـــرف شير و دوغ و ديگر محصولات لبـــنـــي به ويژه محـــصولاتـي كه از گاو تهيه مي‌ــشود را در زمستــان محدود كنـــيد.
در روزهاي پاييز و زمـــســـتـان هرگـز بيش از 15 دقـيقه در حمــام وقت صرف نكــنيد. فضاي حمـــام سرد و مرطوب اســـت و اين براي افرادي كه طبع‌شــان سرد و تر است، منــاســـب نيسـت.
مصرف خوراكـــي‌ــها و غذاهاي چرب را در برنـامه غذايي‌تان محـدود كنيد.
اگــر با مشــاوره با متخصص طب سنتـــي به اين نتـــيجــه رســيديد كه مزاج سرد و تر يا بلـــغـمي داريد در زمـستـــان از سونا استــفــاده نكنــيد و در اين مورد از متـخـــصـــصــ‌ـتــان مشورت بگـــيريد.
بهــتــر اســت در زمستــان کمـــتر از میوه‌ـها مصـرف کنیـــد. به‌طور طبــیـعــی نیـــز در فصل زمســتـان تنوع میوه کمتــری در مقـایسه با فصلـ‌هـــای دیگــر سال داریـم.
سعی کنـــیـد از غذاهای زودهــضــم و سبــک در فصل زمـــستـــان بیـــشتر در وعدهــ‌های غذایی خود بهــره ببریـــد.

معجـــزه طب سنـتی ایــرانی

در طب سنـــتــی ایـران برای تقویت سیـستــم ایـــمـــنی دستـگـاه تنفس، گیاهان دارویی خاصی معــین شده که استفــاده از آنـــها در بخورهـــای خانگـــی برای کنــترل و پیـــشـگیــری از ریـزش لایه سلولی مخــاط تنـفـسی بســـیـار مفیـــد است. گیــاه آویشـــن یکــی از بهــتریـــن ایـــن گیـاهـــان اسـت که در ایران نیــز به وفور یافت میــ‌شود. بخور این گیــاه علـــاوه بر آنـــکـــه به پیشگیـــری از ابــتـــلـــا به سرماخوردگی و زکام کمـــک میـــ‌کــنــد به دلــیل خواص آنـــتــی‌ـــباکـــتــریــایــی خود منــجـر به پیـــشـگـیـری از ابتلــا به بیــماری‌های عفونی دستـــگــاه تنـــفـــس و سیــنوزیـــت نیز میـ‌شود.

برای تهیه ایـــن بخور کافی اسـت 3 تا 4 قاشق از برگ‌ـــهـــای خشـک شده آویشـــن را درون آب جوش بریـزیـد و از بخار آن برای پیـــشــگـــیری از ابتـــلا به بیماری‌ـــهــای شایــع فصــل پاییــز اسـتـفـاده کنیـد. شما حتـــی میــ‌ـــتوانـــید ایــن بخور را آماده کرده و آن را در محــیـــط خانه یا کار خود قرار دهــیـــد تا فضـــای خانـه را مرطوب کند. ایـــن گیـاه از جمـله گیــاهان دارویی اسـت که برای درمــان ناراحـــتـیـــ‌ــها و بیـــمـــاری‌ـــهــای دســتــگـــاه تنـــفـســـی فوقانـــی و تحــتـانی بســیـار موثر است.

آویشــن به این دلیـل که دارای اثـرات ضدمـــیـــکـــروبی و خلطــ‌ـــآوری است و ترشــحات دســتـگـــاه تنـــفس را زیـاد میـ‌کنـد از جمـــلــه گیاهــان مهـــم در درمــان بیمــاریـ‌ــهای ناحـیـــه تنفـسی است. علاوه بر این، آویشـــن به دلـیـل ویژگـیـــ‌ــهــایی که دارد موجب تقویت سیـــستـم دفـاعی بدن می‌شود. درمانــگـــران طب سنـتـی عموما این گیـاه را به تنهایـــی یا در ترکیـب با دیگـــر گیاهــان دارویی به بیــماران توصیه مي‌ــكـنــند.

بیماری مزمن آبریزش بینی را با گیاهان داروی درمان نمایید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.