گیاهان دارویی برای بیماری های قبل از پریود خانم ها

بیماری های قبل از پریود را می توانید با دمنوش گیاهان دارویی درمان نمایید خانم هایی که در حوصله خودشان را نیز ندلرند و برای اینکه بتوانند افسردگی قبل از پریود را درمان نمایند می توانند از این گیاهان استفاده نموده تا از افسردگی قبل از پریود رها شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر  گیاهان دارویی برای بیماری های قبل از پریود خانم ها را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

گاهی اوقات خانــم ها حوصله خودشان را ندارنـد، بهانــه گیــر و حساس می شوند و سر هر مسئله کوچکـــی آسمان را به ریـــسمــانـــمــی بافــنـــد و عصــبانیت و پرخـــاشـــگـری شان غیرقابـل تحـمــل می شود. ایـن حالت ها معمولا ماه یک بار سراغ بسیـــاری از خانم ها می آید و زنـــدگــی آنـــها را به شدت تحـت تاثیـــر قرار می دهــد.

به ویژه اگـر خانــمی متـاهل باشـد و همـسر خانـم دلیل اصـلی ایـن تغـــییر رفـتــارهـا را نداند یا درک نکنـــد. تمامـــی ایـــن دردسرها به دلیـــل ابـتلا به نشانگـاه پیش از قاعـدگی (PMS) است که مشــکلـات جســمـــی و روانی زیـــادی را برای خانــم ها به وجود می آورد. «دکتر سعـــیــد صانعـــی» پزشک و مشاور درمان های گیاهــی و طب سنتی با معـرفـی چنــد دم نوش به بهـــبود این وضعــیـت کمـک می کند.

بررســی کوله بار مشــکلات!
خانــم ها در هر سنـی که باشـند می توانـند به نشانـــگـــان پیش از قاعدگی یا سنــدروم پیش از قاعــدگـــی (PMS) مبتلــا شوند ولی ایـن سنــدروم در سن 30 تا 40 سالــگـــی بســـیار شایع اســـت. هنوز دلیــل اصلی ابــتــلا به سنـدروم پیش از قاعـدگــی مشـخـــص نیـست ولی از دیـــدگـــاه طب سنـتــی افـــرادی که به سردی و خشــکــی مزاج مبتلـا هســـتـــنـد بیش از سایـــرین استعـــداد ابتـــلـــا به سنـــدروم پیــش از قاعـدگی را دارنــد و حالت سردی و خشـکـــی در مغـــز و انـدام های بدن در چنیــن شرایـطی تشدید می شود. این سندروم با یکـــســـری علـــائم جسمـــی و روحی همراه اســت.

تشـــدیــد آکـــنه، اخــتلال خواب، یبوست، نفــخ شکــم، سردرد میـــگـــرنـی، متورم و حســاس شدن پستان ها، درد در ناحیه قفــسـه سینه، ورم بدن، افــزایش وزن و احـــســـاس درد و خسـتگی در عضــلـات و مفاصـل برخی از علــائم جســمــی این سنـدروم هســتند. افـزایش اشــتهـا و میل به خوردن غذاهای شور را هم می توان از علائم دیـگـــر ایــن سنـدروم دانـست.

اضطـراب، کاهش تمـرکـــز، تحــریـک پذیــری، افزایــش گریه، احسـاس فراموشی، عدم اعـــتـــمـــاد به نفـس و حتی میل به خودکشی از علائم روانـی ابتــلــا به سندروم پیش از قاعدگی اســـت.

برخـــی از خانم های مبــتــلـــا به سندروم پیــش از قاعــدگـــی همـــه علـائم این سندروم را تجربه می کننـد در حالی که خانـــم های دیگــر تنهــا برخــی از علائم را می تواننـد داشته باشــند و هر فرد با توجه به علـــائم خود بایـــد از دم نوش یک گیاه برای بهـــبود و درمان مشــکلـــات خود اسـتـفــاده کنـد و در صورتـــی که تمـام علـــائم را داشتـــه باشد از چند گیاه به صورت ترکیـــبـــی استـفـاده کنـد. ایــن خانـــم ها علاوه بر اســـتفـــاده از دم نوش هایـــی که به بهـــبود کمــک می کنـند، بایـد یک رژیم غذایــی سالم و ورزش به صورت مداوم را هم در برنـــامـــه زنـــدگــی خود داشـتـه باشنـد در غیر ایـن صورت اســتفاده از دم نوش به تنهــایـــی نمی تواند به صورت قطعــی کمکــی به فرد کنـــد و تاثـــیـــر دم نوش کم می شود.

یک برش از زنجـــبــیـــل
برای کاهـش مشـــکـلات ناشی از سنــدروم پیــش از قاعـــدگــی بایـــد دم نوش را متنـــاســـب با مشــکل فرد انتــخــاب کرد. خانـــم هایـی که همه مشکلات ناشـــی از سندروم قاعدگــی را دارند بایـــد همـه گیاهـــانــی را که برای ایــن منظور معـــرفـی می شود، به مقـدار مســاوی ترکیـب کنـــنـد و به شکـــل یک دم نوش چنـدگـــانــه از آن اســتـــفـــاده کنند. برای ایـــن منظور باید یک قاشق غذاخوری از تمــام گیـاهانی را که برای سنـــدروم پیـــش از قاعدگی پیـــشنــهـــاد می شود، با یک لیوان آب جوش ترکـــیــب کرد و یک سوم لیوان را قبل از هر غذا نوشید. برخـی خانم ها پیش از قاعـــدگـی با مشــکــلاتی مثل سرگیـــجه، تهوع و استـــفراغ مواجــه می شوند که برای رفع ایــن مشــکل می توان از زنـــجـــبیـــل کمک گرفـــت.

برای کاهش مشکلـات ناشـی از سنـدروم پیش از قاعـــدگــی، دو نوش زنجـبــیــل مصرف کنیــد

برای برطـرف کردن حالت تهوع و استفراغ ناشی از سنــدروم پیـش از قاعدگی بایــد 3-4 گرم (معادل یک قاشـــق مرباخوری) زنجـبـیـل را در یک لیوان آب جوش دم و بعد از صاف کردن اســـتـفاده کرد. همـــچنــین ترکیــب زنـــجــبـــیــل با چای و دارچــیـــن هم منـاسـب اسـت.

یک دم نوش مفـیـــد دیگر را هم می توان با زنجبـیـــل درسـت کرد، برای این منــظور کافی است یک برش زنجبــیـل تازه را به همـراه لیموترش، نعــنـا (7-10 عدد برگ نعنای تازه) و یک قاشق مربــاخوری عسل در یک قوری آب جوش به مدت 20 دقیقه دم کرد. این دم نوش علاوه بر اینکـه خوشمـزه اســـت خاصـیت آرام بخـش نیـــز دارد و می توانـــد حالت عصبی بودن، تحریک پذیـــری و حســاس بودن را در خانم ها از بیـن ببـرد. ضمـــن ایـــنکــه خسـتــگی ناشــی از کار را برطـرف می کنـــد و برای ایــن خانــم ها منــاســب اســت.

گیـاه پنـــج انگشت
بهـــتریـــن گزیـنه برای درمان مشـکــلـــات سنـــدروم پیش از قاعدگـــی گیـــاه پنـــج انـگـــشــت اســـت. ایـــن گیاه نام های دیــگری چون فلـفـــل بیابــانـــی و ویتـــاگـــنوس دارد و به دلیل تاثـــیـرات شگــفت انــگــیزی که در بدن خانـم ها می گذارد به آن «گیــاه زنـان» می گویند. ویتاگـنوس درواقـع یک درخت اســـت که برگ های آن شکـل پنجـــه مانند دارد و گل های بنــفش درخـت بعـــد از گرده افشانــی تبـدیـل به میوه هایـــی قهوه ای رنـــگ می شود. مصرف ایـــن گیــاه علـــاوه بر تنـظیـم هورمون ها، باعـث بالارفـتن میزان پرولاکـــتـیـن می شود و به همیـن دلیل در کاهش درد پستـــان ها می توانـــد مفــیــد باشـد.

پنج انــگــشت با ویتـاگنوس به درمـان سنــدروم پیــش از قاعـدگی کمـــک می کنـد ضمن اینــکـه می تواند به آن دســتــه از افـرادی که با اختــلـال قاعـــدگـــی مواجــه هستــنـــد کمــک کند و باعث تنظیم قاعــدگی شود. الـبتـه برای تنــظیـم قاعدگــی بایــد به صورت طولانی مدت از این گیاه استفـــاده کرد، با این حال استـفـــاده از ایـن گیـــاه در بهــبود وضعــیــت خانم هایـــی که به مشـــکــل قاعـــدگـی مبتـــلــا هســـتند موثر اســـت.

اســـتفاده از ویتاگــنوس می توانـــد به درمــان ورم و عفونت رحم کمـک کنــد ضمـن اینــکـــه در درمان ضخـــیــم شدن دیواره رحم نیـــز موثر است. کاهش خونریـــزی و کاهـش عوارض یائسگـــی از دیـــگـر مزایای مصرف این گیـــاه اســـت.

شرکــت های داروسازی ویتـــاگــنوس را به شکـل قرص و قطره درآورده اند که قرص و قطـــره آن را می توان از داروخانه ها تهـــیه کرد. افــرادی که از قطــره گیـــاهـی اســتفاده می کنــند باید روزی 40 قطـــره از آن را قبـل از صبـــحانـــه استفاده کنند.

ویتاگنوس در قالب قرص هم به فروش می رسد که بایـد قرص را قبل از غذا مصـرف کرد. آن دسـتــه از افـــرادی که تمـایـل به استـفـاده از نوع کارخانه ای ندارند می توانــنـــد دم نوش گیــاه پنـج انگــشـت با ویتـــاگنوس را در منـــزل درســت کنـــنـد؛ برای این منظور بایـــد یک قاشـــق مربـاخوری از گیـــاه خشک شده را با آب جوش ترکیب و پس از دم کشـیدن به مدت 10 دقیـــقه صاف کرد و نوشیــد. در صورت تمــایل می توانـد در زمــان مصـرف به دم نوش، عســـل اضافه کرد.

اگـــر کســـی حوصلـــه درســت کردم دم نوش را در منزل نداشتــه باشد می تواند از چای کیـــسـه ای گیــاه ویتاگنوس که در بازار به صورت بســته بندی شده موجود اسـت، اســـتـفاده کنــد. برای اســتـفاده از ایــن دم نوش باید یک عدد از آن را در یک فنجـان آب جوش قرار داد تا به مدت 10 دقــیقـــه دم بکـــشـد. یکـــی از مزیــت های اســتـــفاده از دم نوش کیســـه ای ایــن است که دیـــگـر نیــازی به صاف کردن ندارد ضمن اینکـــه طعـم آن را بهــبود بخشــیـده انـد و می توان بدون عسل هم آن را نوشید.

گل قاصدک
سندروم پیـــش از قاعـدگی باعث جمع شدن آب در زیر پوست بدن و انـدام ها می شود و همــیـن مسئله تورم اندام ها و دردنـاک شدن آنهـــا را به وجود می آورد. برای رفـع ورم ناش از سنــدروم قاعدگی، در وهلــه اول بایــد خوردن نمـــک را کاهــش داد. گل قاصــدک به دفــع نمــک اضـــافـی موجود در بدن و رفع تورم کمـک می کنـــد. برای ایــن منـظور باید یک قاشـق مرباخوری یا یک قاشـــق غذاخوری از گل قاصــدک را در یک اســـتکان آب جوش بریزنـــد تا به مدت 10-15 دقیقـه دم بکـشـد و از ایـــن دم نوش به صورت ناشتا بنوشنــد.

بهـــار نارنـــج
یکی از مشکلـاتــی که خانـم های مبتلـا به سنـدروم پیــش از قاعــدگی به آن دچـــار می شوند، اضطراب، عصبی بودن و افســردگــی اسـت. برای رفـع ایـــن مشـکـلـــات می توان از گیـاه و عرق بهار نارنــج کمـک گرفـت. اسـتــفاده از بهار نارنـج باعث تقویت اعــصـــاب می شود. ایـــن گیــاه ضدتشنج عصبـــی اســت.

برخــی از خانـــم هایـــی که به سنـدروم پیـــش از قاعدگــی مبـــتـــلـــا هســـتند با اخــتلال خواب و به ویژه بی خوابـــی مواجـه می شوند که مصـــرف این گیـاه به درمان بی خوابــی کمک می کنـد.

2 گرم (معـادل یک قاشق چای خوری) از گیاه بهــارنارنج را باید در یک استـــکان آب جوش دم کرد. افزودن عســل و آویشـن به ایـــن دم نوش تاثیـر آن را بهبود می بخـشد.

اســتـفـاده از بهار نارنـــج، پیــش از قاعدگـی، باعـث تقویت اعصـــاب می شود

گل مغـربــی
بدن برای عملــکرد بهـتـر به اسید چرب ضروری نیــاز دارد و در صورتـــی که اسـید چرب ضروری به مقدار منـاســب در بدن وجود نداشتــه باشــد فردا با مشــکـــلات زیـــادی مواجه می شود. اگــر اســـیــد چرب ضروری به مقدار کافـی در بدن وجود نداشـتـه یا از بین رفــتـــه باشد، فرد با مشـــکلـــات سنـدروم پیـش از قاعــدگـی مواجــه شده یا ایــنــکه مشکـلــات سنـــدروم پیـــش از قاعـــدگی تشـــدیــد می شود برای رفع ایـــن مشـــکل و تامــیـن اســید چرب ضروری می توان از گل مغربی و روغن آن استفـــاده کرده. علــاوه بر ایــن باید از خوردن غذاهــای چرب پرهـیـز کرد.

اســطوخودوس
مصـرف اســطوخودوس برای خانــم هایــی که به مشکل بی خوابـی و افـســـردگـی پیش از قاعـــدگـــی مبـتـلـــا هســتـــنـــد پیشنهـاد می شود. اسطوخودس همـچنیـــن می توانــد مشکلات گوارشـی را برطرف کند و نفخ شکــم و گاز ناشی از آن را از بیــن ببـــرد. بســیـــاری از خانـم های مبتلا به سنـــدروم پیــش از قاعدگـی با مشـکـــلات گوارشــی مواجـــه هسـتـنــد، در نتـیجـه استفـاده از اســـطوخودوس به آنها پیشــنهاد می شود. اسطوخودوس مقوی معــده هم اســـت. ریــخـتـــن گل تازه اســـطوخودوس در بالــش خاصیـت آرام بخـــش دارد. 2 گرم اســطوخودوس را بایـــد به مدت 10 دقـــیــقــه در یک استکــان آب جوش دم کرد و قبـل از خواب نوشیــد.

مصــرف اســـطوخودوس برای خانم هایــی که به افســردگی پیش از قاعـــدگــی مبتلا هســـتــنــد مفیـد اســـت

هوفاریقون
خیلـــی از خانم هایــی که به سنـدروم پیـــش از قاعدگی مبــتـــلـا هستند از بی حوصلـــگی و کســـالــت رنــج می برند. بی انــگـــیـــزه بودن، داشتـــن حالـــت تهاجمـــی، احـســـاس خستـگــی دائمی و… از دیـگــر مشکلــاتـی اســت که برخـــی از خانـم ها پیــش از قاعــدگی دچار آن می شوند.

گاهـــی احـــســـاس گناه و افـــکـار منـفی به صورت دائمی قبل از قاعــدگی به سراغ ایـــن خانــم ها می آید و این مشکل بسـیــار ناخوشایند است ومی توان برای برطـــرف کردن تمـامـــی ایـــن مشـکـــلـــات از یک دم نوش دیگــر کمک گرفت. نوشیـــدن دم نوش هوفاریقون به ایـن دســـتـــه از خانم ها کمـک می کند تا روحیــه بهتــری داشتــه باشند و کمتــر به مسائل منفـی فکــر کنـــنــد. برای درســت کردن ایـــن دم نوش کافی است 2 گرم از گیــاه هوفاریــقون را در یک استـکــان آب جوش دم کرده و نوشیــد.

ضد تورم
خانـــم هایــی که از تورم و درد انــدام ها رنـج می برند بایـــد برای کاهــش درد از جوانه گنـــدم استفـــاده کنـــنـد.

گیاهان دارویی برای بیماری های قبل از پریود خانم ها

منبـع: ماهنـــامه همــشهری تنــدرســتی/ برتـرین ها

مطلب مرتبط:

راه های ارتباط جنسی با خانم ها و دختران پریود

انواع خون دوره پریود و عادت ماهانه

پستان درد پیش از پریود شدن در خانم ها علامت چیست ؟

در دوره پریود دختران و زنان از این کارها پرهیز نمایند

خونریزی رحم در بین دوره های پریود خطرناک است

دلیل عصبانی شدن و بداخلاقی قبل از پریود شدن خانم ها

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.