بیماری هورمون ها،مغز و حافظه در اثر اضطراب

مغز و حافظه در اثر اضطراب صدمه دیده و دچار اختلال می شوند اضطراب به پوست بدن نیز تاثیر منفی میگذارد و باعث پیری زودرس در پوست شده و روند پیری را در فرد افزایش می دهد انواع بیماری که همگی از استرس و اضطراب می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیماری هورمون ها،مغز و حافظه در اثر اضطراب را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تا به حال شده یکــی از دوستــان یا آشـنـایـان را بعـــد از مدت ها ببیـنــیـــد و در دل خود بگوییـــد که چقــدر «شکـــسته» شده است؟ شاید هم برای خودتـــان پیــش آمده باشـد که پس از یک دوران سخـت و پراسـتـــرس جلوی آینــه رفـته و متوجه تغــیـــیـــراتـی در حالت چهـــره تان شده باشیـــد. «شکسـتــگی چهـره» میـــان عوام به حالـــتـــی گفته می شود که بدن در آن بر اثــر فشـــار روانــی شدید یا استرس مداوم دچــار فرسودگـــی و آســیــب دیدگی می شود.

استرس می تواند ماننـد یک قاتـــل خاموش، جان شما را به خاطـر بیــنـــدازد. تعـــداد افــرادی که به دنبــال اضـــطراب دچار تشدیــد تنگـــی عروق و سکــتـه های قلبــی- مغزی، ریزش مو، پیـری زودرس پوست، مشـکـــلات گوارشی و… شده انـــد، کم نیــســـت. البـتـه نمـــی توان انـــکار کرد که استرس به میزان کم، مفـید و ضروری است، اما خیلــی اوقات کنترل آن از دسـت خارج می شود. در ادامـــه با خواندن ایـن مطــلب متوجه می شوید هنـــگام تنــش های روانــی، ارگـان های مخـــتـلـــف بدن دســتــخوش چه تغـیـــیـراتی می شوند؟

1. پوست، مو و زیـــبایــی

استـرس از عمـــر پوست می کاهـــد و آن را پیرتر از سن واقــعی نشان می دهد. حالت هایی مثـــل اخـــم کردن و فشردن چشـــم ها هنــگـــام اســترس نیــز می توانـد باعــث پیدایش یا تشدیـــد چیـــن و چروک های پوستــی شود. اسـترس همـــچنـیــن بر فعــالیـــت غدد سبـابـــسـه پوست تاثـــیر می گذارد. این غدد با ترشح چربـــی، سلامــت و شادابـی پوست را حفـظ می کنند، اما اگر ترشح آنهـا کمتـر یا بیـــشـــتــر از حد معــمول باشـــد، فرد دچار خشـکی یا جوش های پوستی می شود. استرس با ریزش مو نیز می توانــد ارتـبـاط مســتــقیـم داشـــتــه باشـد و موها را از چرخه رویش وارد چرخ ریـــزش کنــد. در ایـن موارد معـــمولا ریــزش مو مدتـــی بعـد از بروز اســتــرس به صورت منـــتـــشر در تمــام سر اتفاق می افـتـد. الــبـتــه ایـــن نوع ریـــزش موقت اســـت و بعــد از رفع استرس قطــع می شود. موها نیـز دوباره بعــد از چنـــد ماه رشـد پیدا می کننــد.

2. هورمون ها

استـرس بر ترشـــح هورمون های مختلـف بدن تاثــیر می گذارد. یکــی از ایـــن هورمون ها، کورتـــیــزول است که در بازار دارویی به صورت مصـنوعی تحـت عنوان «پردنـــیزولون» یا «کورتون» عرضــه می شود. این هورمون قند خون، فشــار خون و ضربـــان قلب را بالـــا می برد. همـــچنـــیـن باعـث افـــزایش موهای زائد و اخـتــلـــال در خواب می شود. البــتــه بالــا رفـتن کورتیـــزول بخشــی از مکـــانیـســـم دفاعـــی بدن است. بدن در شرایط اسـتــرس زا با بالــا بردن ایـــن هورمون و ظرفــیـــت کار قلـــب و ریـه و قند خون به شمـا کمـک می کند از این شرایط بیرون بیایــیـد و جان خود را نجات دهیـــد. بنـابـرایـــن اسـترس در زمان لازم می توانـــد مفید باشد، امـا اگـــر فرد به طور مداوم در اسـتـرس قرار بگیــرد دچـار آسیـب می شود؛ مثل اتومبـــیـــلـــی که یک سره و تخـــتــه گاز از تپـه بالـا برود.

3. قلـب و عروق

استـــرس با تحـــریـــک دستـــگـاه عصــبی سمـــپــاتیــک باعــث بالا رفتن ضربـــان قلـــب و فشـــار خون می شود. ایـــن وضعــیــت برای افــراد مبتـلــا به فشـار خون بالا و بیماری های قلبـــی می تواند خطرنـاک باشد؛ حتی اگـــر فرد تحت درمـــان با داروهای فشار خون قرار گرفـــتـــه باشـد. خیـلــی اوقات سکــتـه به واسطــه اســـترس های روانـــی شدیــد اتـفاق می افتــد. درواقــع، اگـر عروق کرونر از قبــل دچــار گرفتـــگــی و تنـــگــی باشـــنــد با بالـا رفتـن ضربـــان و فشار خون، توانایـــی خونرسانـــی را از دســت می دهــند و فرد دچــار سکـتـه قلــبــی حاد می شود. اسـتـــرس در بعــضـی از افـــراد ممکـــن است فشـار خون کاذب یا فشـــار خون «روپوش سفـید» نیز ایـجاد کنـد.

این نوع فشـــار خون معــمولا در مواجـــهه با کادر پزشــکی ایجـــاد می شود. در این شرایــط، فشار خون فرد در منزل طبـــیـعــی اسـت، اما در مطب و مقـابـــل پزشک افزایـش می یابد. مطــالــعــات نشـان داده انـــد ایـن گروه از افـراد در آینـــده در معـــرض خطـــر بیماری های قلبی- عروقی قرار می گیـرند. استــرس در بعــضـی افراد به صورت درد قلـــبـی نیز تظاهــر پیــدا می کنـــد. ایـن افـراد معــمولا از داروهای قلبی جواب نمــی گیـرنـد. امـا با مصرف داروهای ضداضـــطـــراب بهبود می یابـــنـد.

4. مغز و حافــظـــه

اســـتــرس باعــث افـزایــش یا کاهش ترشح بعضـــی از هورمون ها در مغــز و بدن می شود. این تغیــیرات در مواقع لازم می تواند مفـــید باشد. برای مثــال در جلـــسـات امــتـــحــان، اســـتـــرس با کاهـش ترشح ملـــاتونین (هورمون آرام بخش) از خواب آلودگـی جلوگیـری می کند. همــچــنـــیـــن با افزایـــش هورمون کورتـــیـزول، قنـــد خون را افـــزایش می دهـــد تا مغـــز به انــدازه کافـــی قنــد بسوزانـد و کارکـــرد مطـــلوبی داشتــه باشــد، امـــا اگـر اسـترس بیـــش از حد یا مداوم باشد، دسـترسی به اطــلــاعـات و گروه بنـــدی آنـــهـــا در مغـــز دچــار مشـــکـل می شود.

به همیـــن دلیـل است که بعضـــی افـراد در جلســه امــتحان ناگـهان تمام مطـالــب خوانده شده را فراموش می کنــنـــد. استـرس همــچـنیـــن می تواند باعث تشـــدیـــد سردردهـــای میــگـــرنـی شود. خیلــی اوقات پزشکان برای پیشگـــیـری از حمـلات میـگـرن از داروهای ضداضـطراب مثل «نورتـــریـــپـــتیلیــن» یا «آمی تریپتـیلین» و داروهای ضدافـســـردگـــی استــفـــاده می کننـد. علاوه بر ایـــن، استــرس خطر سکتــه مغـزی را در افراد با فشـــار خون بالــا، افـــزایـش می دهد.

5. دســـتگاه ایـمـنی

استرس در مواقـع لازم سیستم ایــمــنی را فعال می کنـد و در حالــت آمـاده باش نگــه می دارد، امـا وقتی به صورت مزمـــن ایــجاد می شود، قدرت ایـمـنــی بدن را مخـتـل می کنــد. ضعـــف سیســتم ایـمـنـی خود را با بیـمــاری های مخــتــلــفی نشان می دهد و فرد را در برابـر انواع عوامــل عفونی آســیـــب پذیـر می کنـــد. برای مثال خیـــلـــی اوقات افراد در اســـتـــرس های شدید دچار تبـــخـال می شوند.

عامــل تبـــخــال نوعی ویروس است که در سیـــســـتــم عصــبی بدن بسیـــاری از افـراد به صورت نهــفــتـه وجود دارد. سیـــستم ایمـنـی در حالت عادی این ویروس را سرکوب می کنـد و اجـازه فعــالـیــت به آن نمــی دهـد، امــا وقتـی دچــار ضعـــف می شود، ویروس فعــال می شود و فرد تبـــخـــال می زنـد. این موضوع در مورد سایر عوامـل ویروسی، باکتـریـــایـی و قارچی نیــز صدق می کند. به طول کلـــی، افـرادی که در اسـتــرس مزمـن هستـنـــد بیـــشـتـــر دچار انواع عفونت مثـل سرماخوردگی، عفونت ادراری، ریوی و… می شوند. علـــاوه بر ایـــن، بســـیـاری از بیـــمــاری های خودایــمـــنـی مثل لوپوس و ام اس وابـسته به اســتـــرس هســتنـد و بر اثـر آن تشـــدید می شوند.

6. دســـتـــگاه گوارش

استرس نه تنـهــا بســـیـــاری از بیماری های گوارشی را تشدیــد می کند، بلکـــه می تواند عامــل بعضی از این بیــماری ها باشــد. افراد در شرایط اسـتــرس زا معـــمولا دچــار اخـتــلــال در هضم و جذب مواد غذایی می شوند. اسـتــرس حرکت روده را کنـد می کند و می توانـد باعـث یبوست یا اسـهال شود. همــچنـــین ترشح اسیـــد معـده را بالـــا می برد و باعــث درد و گاهی زخـــم گوارشی می شود.

استـــرس مزمن می توانـــد خود را به صورت بیـــمـــاری گوارشی مثــل نشانـــگاه روده تحــریک پذیر نیز نشان دهد. درواقـع عامل اصلـــی ایــن بیــمـاری، استرس اســـت. در ایـــن نشانـگـان فرد دچـار یبوست یا اســـهـال بی دلیل و درد طول کشـنــده شکــم (بیــش از 3 ماه) می شود. کولونوسکوپی و آزمایـــش های نیز مشـکلـــی نشان نمــی دهند. درمـــان این افــراد معـــمولا با داروهای ضداضـــطـراب انـجـام می شود. یکـــی دیگـر از آثــار استــرس بر دستـــگـاه گوارش، اختلــال در کارکـــرد کبد و کیـــسه صفـــراست. استرس می توانــد باعث کاهش ترشــح صفـــرا و اخـتلال در هضـم چربی ها شود.

7. سیـسـتم اسکلــتی- عضــلـــانـی

استـــرس در بروز و تشـــدید دردهـای عضــلــانــی- اسکلتی پراکـــنده نقـش پررنگی دارد. فیبرومیــالــژیا یکــی از بیمــاری هایـــی اســـت که کاملا به استرس و اضــطراب وابـستـــه اســت و باعـث دردهای پراکـــنــده در نقـاط مختـلـــف بدن مثل زانو، کمــر، گردن و… می شود. در معـــایـــنـــه افراد مبتلـا به این بیــمـــاری هیـــچ عامــل بیـماری زایی یافـــت نمـی شود. ایـن افراد معـــمولا دچار اخــتلال خواب هسـتنـد و همـــیشـه احساس خسـتـــگی می کننـــد. درمـــان آنهـــا نیـز با کم داروهای ضداضــطراب مثـــل «دولوکستین» انــجام می شود.

8. غدد درون ریـز

استرس شدیــد و مزمن، ترشـــح غدد درون ریـز را مختـــل می کنـد. این مسـاله می تواند باعــث قطـع یا بی نظـــمی عادت ماهـــانــه و تغــیـیـر در میزان خونریـزی عادت ماهـانه شود. همچنیـن می توانـــد ترشح شیــر مادر را کاهش دهـد. اسـتـــرس بر ترشحــات لوزالمــعـــده نیز تاثـــیــر می گذارد و قنـــد خون را به خصوص در بیــماران دیابــتی بالا می برد و از کنــتــرل خارج می کند. یکـی از عوامل خطـــر «گریوز» یا پرکـاری تیـــروییـــد هم اســـترس است. علاوه بر ایـــن، اســـترس می تواند باعــث افــزایــش تعریـق در نقــاط مختلـف بدن مثـــل کف دســت شود. ایـن نوع تعـــریــق معمولا با مصرف داروهای ضداضــطــراب کاهــش پیدا می کنـــد.

9. جریان خون

جریـــان خون در شرایـــط اســـترس زا از اراگــان هایـی مثل کبــد، معـــده، روده و کلــیــه ها به سمــت اندام هایـــی مثل قلب و ریـه افزایش پیدا می کنــد. برای مثـــال اگر اســـتـرس به واسـطــه حمله یک حیوان وحشی ایـــجاد شده باشـــد، بدن برای محـافظت از فرد، عروق را منقبــض و جریــان خون را از سایـــر ارگان ها به سمــت قلـب و ریه هدایت می کنــد تا کارکرد آنـــهــا را افزایـش دهـــد. ایـن وضعـیت به فرار فرد کمـــک می کنـــد، امـا اگر به صورت مزمــن باشد، به ارگــان های بدن آسیب می رسـانـــد.

10. کلـیه ها

استرس باعــث افـزایش ترشح هورمون های بالابــرنده فشــار خون از کلـیه ها می شود. همچـــنیـن سیــســتـم دفع ادراری را سرکوب می کنــد و باعـــث تنـــگی عروق کلیـــه می شود. در ایـــن شرایـــط، جریــان ورودی خون به کلیـــه و عملــکرد کلیه در تصفیــه خون کاهــش می یابد. بعضــی افـــراد نیز به دنبـــال اســـترس دچار گرفـــتـــگی و انـــقبـــاض مثــانـه می شوند. در نتــیــجــه طی فواصل کوتاه نیــاز به دفـع ادرار پیــدا می کنـنـد.

اگر از دوا و درمــان جواب نمـی گیــرید…

بیماری ها را می توان به دو گروه فیــزیـــکـــی (سوماتـــیک) و فیزیـــکـــی- روانـــی (سایــکوسوماتـــیـک یا روان تنی) تقـســیـــم کرد. بیـــماری های فیــزیکــی با روش های مخـــتــلـــف مثـل آزمـایـش خون، سونوگرافی، سی تی اســـکـن و… قابـل مشــاهـده و اندازه گیری هســتنــد؛ مثل فشـــار خون، قند خون، تومورهــا، کیســت ها و… . امــا بیـمـاری های سایکوسوماتـیک به مسائل روانی وابـــســـته هستــنـد و نمـــی توان آنــهـــا را با روش خاصــی انـــدازه گیـــری یا مشاهــده کرد. خیــلی اوقات پیش می آید که افـــراد دچار علــائم بیــمــاری فیـزیـــکی می شوند، امــا آزمـایش هایشــان بیمـــاری خاصی را نشان نمی دهد. در ایــن شرایـــط فرد از درمـــان های معـــمولا نیــز جواب نمــی گیـــرد. ایـن افراد را بایـــد از لحــاظ مشکلـــات روانـــی، افســردگی و سطح اســترس و اضطراب مورد بررســی قرار داد، شایـد علائم فیزیکـی آنــهـــا ریـشـــه در مســائل روانی داشـــته باشد.

بیماری هورمون ها،مغز و حافظه در اثر اضطراب

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.