تاتو و خالکوبی چه ضررهای برای بدن دارد

تاتو و خالکوبی ضرر و عوارض خاصی برای بدن دارد بسیاری از جوانان بر روی بدنشان تاتو و خالکوبی دارند و اگر بخواهند این تاتو را از روی بدنشان حذف و پاک نمایند این پاک کردن نیز عوارضی خواهد داشت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تاتو و خالکوبی چه ضررهای برای بدن دارد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : در گذشته افراد به دلیل تمایلــات فرقــه‌ـــای و مذهبی یا بیان عقیـده‌ـــای خاص، تاتو می‌ــکـــردند. اما در سال‌‌ـــ‌ــهـای اخیر تاتو جنـــبه زیـــبـــایـــی پیـــدا کرده اســـت و اکثر جوانـان در نقاطـــی از بدن خود تاتو می‌ـــزنـنـــد. در حالــیکه همـین کار به ظاهر ساده میـــ‌توانــد عوارض ناخوشایــندی برای آنـهــا دربـــر داشــتــه باشـــد و مشکــلـات سلـــامتـی فراوانی را ایجاد کند.

این روزها مشکلـــات ناشی از تاتو و عوارض آن خیـــلی وسیـــع و شایـع شده است، ولی گویا جوان‌ـــهــا این روزها سر عقــل آمده‌ـانـــد و دیـگر با انجـــام تاتو سلـامــت بدن خود را به خطــر نمــیــ‌انــدازنـد. کســانی هم که قبـلا تاتو داشتـهـــ‌انـــد به صرافت افــتاده‌ـانـــد ایـن طرح‌ــهـــا را از روی بدن خود پاک کنند، اما پاک کردن تاتو، خود پروسهــ‌ای طولانی اســت و بازهم می‌ــتوانــد مشکلات دیـگری ایجاد کند.

متــاســفـانه در سالـ‌ـهـــای اخیــر بســیــاری از آرایـشـگرهــا اقــدام به انـجام تاتو مي‌ـکنــند و تاتوی لب، خط چشـم و خط لب به یکی از اصـــلی‌ـتـریـــن منابـع درآمـد آرایـــشــگاه‌ـــها تبـدیـــل شده اســـت. روز به روز شیوة جدیــدتری هم وارد کار می‌ــشود. ایــن روزها تاتوی لب بسیـــار باب شده است که با اســتـفاده از رنــگ قرمــز، به لب رنگ میـ‌ـــدهند. حالا دیـــگــر ایـــن نوع تاتوها بیـــشـتــر از تاتوهای طرح روی بدن شایع شده اســت. در مورد عوارض و مشــکلات ناشـی از تاتو و شیوه‌های پاک کردن آن دکتـر «بهــروز باریک‌ــبـــین»، متـخــصص پوست، مو و زیــبـــایـــی نکـاتـی را برای شمـــا بازگو میــ‌کـنـد. همه آنــچــه می خواهـــیـد در مورد تاتو، عوارض و راهـ‌ــهای رهــایــی از شر آن بدانیـــد، در ایــن گزارش آمـــده اســت.

تاتو و خالکوبی چه ضررهای برای بدن دارد

 

شایـع تریـــن عوارض: پشــیـمـانی

بزرگــتـــریـن مشــکلـــی که بعــد از انــجام تاتو رخ می‌ـــدهـد، حس پشیــمـــانــی اســت. گاهـــی فرد بعــد از گذشـت مدتـی تصور میــ‌کـنـد که این تاتو دیـگـر زیـــبا نیــست و می‌ـخواهـــد از شر آن خلاص شود، امـا همــیـــن خلاصـی مساوی اســـت با بروز مشـــکــلـــات فراوان. به طور کلــی عارضــهـــ‌ـــهـــای تاتو عبـارتــنـد از: پشـــیـــمانـــی، ایــجاد آلـرژی، ابـتـلا به انواع عفونتــ‌هـا، عوارض پوستــی و واکنــش تحـریـــکی.

ایـــجـاد آلـرژی

ایـــن آلـــرژی با علـائمی مثـــل قرمزی و خارش خود را نشـان می‌دهـد، که در صورت مشــاهده ایـــن عوارض بلـافـــاصلــه بایـــد به پزشـــک متـــخصـص پوست مراجــعـه کرد، گاهی نیـــز سالــ‌هـــا بعداز انـــجـــام تاتو، پوست دچار التــهاب و قرمزی در ناحـیه تاتو می‌ــشود که به ایــن واکنش اصطـلاحــا واکــنــش جســم خارجـــی گفته میــ‌ـشود. علـاوه بر ایـــن احتـمال ایـجـــاد واکـنـــش سارکوئیک وجود دارد که میــ‌ــتوانــد سیـسـتـم ایــمـنی بدن را به طور عمومی درگـیـر کنـــد و حتـــی باعـــث تورم غدهـ‌ـــهــای لنـــفـاوی ریـــه شده و ایجـــاد یک بیـمـاری به نام سارکوئیدوز که بسیــار وخیم اســت، شود. به هرحـــال افـــراد بایـــد توجه داشـــتـه باشــنـد که عوارض تاتو حتی ممـکن است چنـــد سال بعد از انجــام تاتو به سراغ فرد بیایـد.

استـــتــار به معنـــای پاک کردن نیـسـت

در اکثـر موارد ایـــن افراد از رنـگ همرنـگ پوست به عنوان پوشانـــدن تاتو استفاده می‌کـنند و وانمود میـ‌کـــنـنـــد که تاتو را پاک کردهـ‌اند، درصورتـی که آنها تنهـا رنگ زیـریـــن را استتـــار کردهـ‌ـــاند، وقتی فردی از رنگ قهوه‌ای کمـ‌رنـــگ یا کرم رنـگ (رنگ پوست) برای پاک کردن تاتو استفاده کردهباشد، دیــگـــر برای پاک کردن آن نمـیـ‌توان از لیـــزرهای معـمولی استـفاده کرد، زیرا ایـن رنـــگ‌هــا در برخورد با لیــزر اکــســـیـده شده و تغـییــر رنــگ میـ‌ــدهــند و حتی گاهی سیـــاه میــ‌شوند و ایـــن تغییـــر رنــگ طی چند روز بارزتــر میــ‌شود و در نهـایــت پاک کردن آنــها بسیـــار مشکــل می‌شود.

همـــیـــشـــه بهتـــریـن را انــتـــخــاب کنیـد

بنابــرایـــن بهتر اســـت از روش منـاسب که اسـتـفــاده از لیـــزرهــاســت، اســـتفـاده کنــیـد. خوشبـــخــتــانه در سالـــ‌ـهـــای اخـــیـــر با پیــشـــرفــت تکــنولوژی و ورود لیــزرهـا به این عرصـه، با اســـتـــفــاده از لیزرهـای فرکــشـنال CO2 و لیــزر اربیوم به راحــتی میـــ‌ــتوان رنـگـــ‌ـهــای تاتو را از داخــل پوست خارج کرد. به طور معـــمول برای پاک کردن تاتو از لیزر کیوسوئیچ اســتـــفــاده میـــ‌ــشود که نحوة عمـــلـــکــرد این لیزر به این صورت است که ذرات رنــگ داخل پوست را منـفـــجـــر میـــ‌کـــند و آنهــا را به ذرات ریـــز تبــدیـل میــ‌کند. این ذرات توسط سلول‌های لاشهــ‌خوار برداشـتــه شده و کمــ‌کــم دفع میـــ‌ــشوند، لذا عمـل اصـلـــی پاک شدن رنگ تاتو را سلول‌هــای ایــمنـی خود تاتو انجـــام میـ‌ــدهنـد و درواقع رنگـ‌ـــهـــای ریـز شده را ریزهـ‌ــخواری کرده و از بیـن می‌ــبــرند.

برخی رنـگ‌هـــا دردسـرســاز میــ‌ـــشوند

رنگ‌هـــای سیاه و قهوه‌ـای پررنـگ معـــمولا به لیـــزر جواب مثـــبــتی میـ‌ــدهند و به راحتی پاک میـــ‌ــشوند، امـــا اغـــلــب پاک کردن رنگـــ‌ـــهای قرمـز با مشـــکلـــاتی همـراه میـ‌ـــشود و رنگ قرمز دیرتر به لیـزر جواب می‌ـــدهــد. پا کردن رنگ‌ـــهای سبز و آبی نیز ممـکــن اسـت با مشــکلــاتـــی مواجـــه شود. بنـــابـــرایـن وقتی درمــان موثر واقع خواهـــد شد که از لیــزر مخـــصوص همـان رنگ برای پاک کردن تاتو اســـتــفــاده شود.

ابتـــلـا به عفونتـ‌ــها

گاهـــی به دلیـل عدم رعایــت مسائل اســتــریـــل و بهداشتـی و استــفـــاده از سوزنـــ‌ـهای آلوده خطــر ابــتـلا به بسـیــاری از بیـــمـاری‌های عفونی مثـــل ایــدز، انواع هپـاتیـــتـ‌ـهـــا و حتــی بیـماری سل و جزام افـزایــش پیدا می‌کند. گاهی نیزبـرخـــی عفونتــ‌هـا مثـــل عفونت تبـ‌ـخــال در اثــر انــجـام تاتو فعــال میـــ‌شود که همــین امر می‌توانـد باعـــث ایجاد جوشگـــاه و اسکار و عارضه در ناحــیــه تاتو شود.

وقتــی رنــگ کامـلـــا پاک نمـی‌ـشود

سیــســـتم دفاعـــی بدن به مقــابــله با ایــن جســم خارجــی که همـــان رنـــگ اســـت میـــ‌ـپــردازد، وقتی سیسـتـم دفاعــی بدن وارد عمــل میـ‌ـــشود، پاک کردن ذرات رنـــگ دیگـــر کار راحتــی نیـــست و بیــمـار مجبور میــ‌ــشود مرتبـا از داروهای کورتونی و داروهای ضدالـــتـهابی به صورت موضعـی و تزریقـی در داخل ضایعه یا به صورت خوراکــی استــفـاده کند و ایـن مسئله میـ‌تواند فرد را با مشـــکلات متـــعــددی مواجه کنــد.

تاتوی موقت بی مشکـــل نیـــست

در تاتوی موقت معمولا از حنـــای سیاهـــ‌ــرنگ یا رنگـ‌ـــهــای دیـــگــر به صورت موضعی و سطــحـــی استفــاده می‌ـــشود و رنگــ‌ روی سطح پوست قرار میــ‌گیــرد، اما همـیـن رنگ میـــ‌ـــتوانــد واکـــنـــشـ‌ــهـــای آلـرژیک شدیـد ایـجــاد کنـد و با علـائمی نظیــر تورم، قرمزی و خارش شدیـد ایـجاد کند. باوجود اینکه تاتو موضعی و سطـــحــی اسـت امـا بایــد برای درمـــان عارضهـــ‌های آن از داروها، کرمــ‌هـــا و پمادهـای ضدالــتـهـابی اســـتــفاده کرد و تا زمانی که رنــگ از روی پوست برداشـــتـــه نشود، مشکـــل برطرف نخواهــد شد.

با لب‌ـها شوخی نکنـــید

در تاتوی مخاط نیز احتـــمال بروز همـــان عوارضـی که در تاتوی روی پوست گفتــه شد، وجود دارد. علاوه بر ایـــن چون از رنـــگ قرمز اســتــفـاده میـ‌شود، احتــمال رخـداد آلـرژی وجود دارد. شایـد ایــن اتـفـــاق به ندرت صورت گیـــرد، امـا وقتی ایـــجــاد شد، خلاصی از دســت آن آســان نیســت، زیــرا پاک کردن رنگــی که داخـــل مخــاط لب شده بسـیـــار مشکل است و حتــی در برخی موارد غیـــرممکــن می‌شود. قبـل از ورود لیـزرهــا، اغلب از روش‌هــای جراحی برای پاک کردن تاتوها اسـتفاده میــ‌ـشـــد که متـــاســفانــه ایـن روش‌ها باعـث ایـــجـــاد جوشگـاهــ‌ـها و اسکـــارهای شدیدی روی پوست میــ‌شـــدند. هرچـــه تزریق سطـــحــی‌ـتــر و رنـــگ غیـرحرفهـــ‌ایـ‌ـــتر باشــد، پاک کردن آن راحـــت‌ـتر اســت.

تاتو و خالکوبی چه ضررهای برای بدن دارد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.