تاخیر در قاعدگی با این گیاهان | به تاخیر انداختن قاعدگی

بسیاری از افراد قاعدگی منظمی ندارند و زود به زود قاعده می شوند شما خانمها می توانید با تغذیه مناسب و استفاده از سبزیجات مخصوص و گیاهان داروی دوره قاعدگی خود را به تاخیر بیاندازید تا زودتر از 21 روز دوباره پریود نشوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر  تاخیر در قاعدگی با این گیاهان | به تاخیر انداختن قاعدگی را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: چــرخه قاعدگـی یا سیـــکــل قاعدگی در واقـع تغیـیـــرات فیـــزیولوژیــکی است که در زنــان بارور جهت تولیــدمـثــل جنــسـی رخ میــ‌ـــدهد و هر ماه یک تخـمک بالـغ شده و آمـــاده تشکـــیـل جنین میـ‌ـشود. در ایــن مدت به تدریـــج بافت رحم نیـز آمـــاده نگهـــداری جنیـــن می‌ـــشود. اگر لقاح صورت نگـــیـــرد، تخـمک دفــع شده و بافت پوششـی رحم ریزش میـ‌ــکند.

قاعدگی با بلوغ آغاز و با یائسگـــی پایـان می یابد و مدت خونریزی آن برای چند روز، معـــمولا ۳-۵ روز طول می‌ـــکـشــد، امــا بیـن ۲-۸ روز نیز میــ‌تواند متـغیر باشد. یک سیـکـل قاعدگی طبــیــعـــی بیـن ۲۱ تا ۳۵ روز متـــغــیــر است. اما ممـــکـن است گاهی به دلـیـل تغییرات فیــزیـکـی یا عدم تعادل هورمون ها یک تا دو هفـته به تاخــیر افتـد.

اگر چه برای درمـان ایــن تاخیــر داروهای زیادی وجود دارد امـــا همـچنـــان برخــی افـراد راههــای طبــیـعـــی و گیاهـــی را ترجیــح می دهند که چنــد نمونه از این مواد را در ایـنجــا برایتان آورده ایــم.

1. جعـــفری

جعـفری گیاهــی قابـل دســتـرس اسـت که بیـشتــریــن تاثـــیــر را برای درمـــان عقـــب افتــادگی قاعدگـــی دارد. این گیـــاه معمولا به صورت چای گیـــاهـــی وجود دارد که می توان آن را 3 تا 4 بار در روز مصرف کرد. هم جعــفـــری خشک و هم نوع تازه آن می توانــد برای درمـان بی نظــمـــی قاعــدگی مورد استـــفـــاده قرار گیرد. چای جعـفــری را در آب جوش بریزید و 20 تا 30 دقـیــقه پس از ایــن که کاملــا رنگ گرفـــت، مصــرف کنیــد.

2. زنـجـــبیـــل

زنجــبـیل ماده ای اسـت که به راحــتـــی می توانیـــد آن را از داروخانه تهــیه کنــید. درســـت مانـند جعـــفـری، این گیاه را نیز می توانید به صورت پودر یا تازه مصـرف کنـــید. این ماده محـرک است و ممـــکن است پس از مصـــرف، احــسـاس گرگــرفـــتـگـی کنیــد امـــا در درمــان بی نظمی قاعدگـــی بســیــار موثر اســـت. زنـجـبیل را به چای خود اضافــه کنـیـــد یا آن را با آب بچوشانید و 3 بار در روز مصـــرف کنیــد تا قاعــدگی منـــظمـی داشـــتــه باشــید.

3. میوه

ثابت شده تعدادی از میوه ها برای درمــان تاخــیــر قاعـدگـــی موثرند که مشهورتریــن آنــها عنـبه است. می توانـید آن را به صورت خام یا پخـتــه مصـرف کنـید. انــگور، به خصوص نوع سیاه آن، میوه درمــانـگر دیــگـری اســـت. روزانه مقـدای آب انگور بخورید امــا در مصــرف آن زیاده روی نکــنـــید زیـــرا موجب فقر آهـــن می شود. مصرف روزانــه آب انار نیـــز به قاعـدگـــی منظــم شمـا کمـک می کند.

4. بومادران

بومادران گیاه دارویی دیـگـری اســـت که برای درمان تمـام مشکـــلـات قاعدگی از جمــلـــه تاخیـر آن مورد اسـتفاده قرار می گیرد. شمـا به راحتـــی می توانــید آن را از عطاری ها تهیـه کنیـــد. این ماده موجب تعــادل هورمون های بدن زنـــان می شود. زمانــی که قاعدگی شمـا به تاخـیر افــتاد، چای سرد بومادران را 3 تا 4 بار در روز مصـرف کنـید. ایـن گیـاه در کاهـــش درد نیـــز موثر اســـت.

5. سبــزیــجـات

سبزیـــجـاتی مانـــنـــد هویج، تربــچــه و خیار چنـــبـر تلـخ برای درمان تاخیر قاعـدگی منــاســب انـــد. اگـر دچار بی نظـــمـــی قاعدگــی شده ایـــد، جوشانـــده خیار چنـــبــر تلخ را 3 بار در روز مصـرف کنــیــد.

6. ریـــشــه انـجــیر هنـدی

ریشه انــجیـر هندی درمـــان فوق الـــعاده ای برای تاخـــیــر قاعـدگــی است. جوشانده آن را به همــراه شیـــر قبــل از خواب مصرف کنیـد. این روند را در 3 چرخه قاعدگی متوالی خود دنـبــال کنـیــد تا تاثـیـــر آن را ببـــینیــد.

عقـــب افتـــادگی قاعــدگی برای سلامـت زنان مضــر است و ممـــکـــن اســـت منـجـــر به بیـــماری های خطرناکـی شود. درمان هایی که در بالا به آنها اشـاره کردیـــم، روش های قابـل اعتـمــاد و موثری برای تاخـــیـر قاعدگی اســـت. البتــه اگر نســـبـت به هر کدام آلـــرژی داریـد، از خوردن آنهــا امــتـــنــاع کنــیــد.

تاخیر در قاعدگی با این گیاهان | به تاخیر انداختن قاعدگی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.