تاریخ دقیق روز عشق یا ولنتاین 2018

روز ولنتاین یا عشق یکی از روز های است که افرادی که همدیگر را دوست دارند به هم ابراز عشق می نمایند  در این روز همه عشاق به هم هدیه و کادوهای زیبایی مانند عروسک ادکلن و چیزهای مختلفی هدیه داده تا به عشقشان ثابت نمایند که برایشان عشقشان ارزش خاصی قائلند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تاریخ دقیق روز عشق ایرانی یا ولنتاین 2018 را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تـــاریـخ روز ولنــتــایـن – ولنتـــایــن 2018 و سپـــنـــدارمـــذگــان (روز عشــق ایرانـی)
– 25 بهـــمن (14 فوریـه ) مصادف با روز ولنـتـایـن
– 5 اســفنـــد مصـادف با جشــن سپنــدارمــذگـــان، روز عشـــق ایــرانی

_____________________________________

به گزارش مجله خبری دانستن : روز ولنـتایـن – چهـاردهم فوریـــه در کشورهای غربی روز ابراز عشق به افـرادی اســت که دوستـــشان دارنــد.داســتــان این روز (روز ولنتـــایـــن) مربوط به یک کشــیش جوان رومی به نام “ولنــتـایـن” اســـت که به طور کاملاً مخـــفیانه برای سربازهـــای “کلودیوس” که ازدواج برای آنـــ‌هـــا ممنوع بود، مراســـم عقـد می‌گـرفـــت.

ایـن قانون از طرف شاه کلودیوس برای ایـــن که ممـکن است سربازان پس از ازدواج نتواننــد برامور جنــگــی و نظـامـــی تمـرکز داشتـه باشــند وضع شده بود. “کشیش ولنــتایـن” در روز چهاردهـــم فوریه سال ۲۷۰ پس از میـلــاد مسـیــح به خاطر این اقداماتش به دار آویخـــتــه شد و پس از آن ایــن روز هر ساله جشـــن گرفــته می‌شود.

زمانی که “کشـــیـــش ولنـــتــاین” در زندان نامـــهـ‌ــای به آخـــریــن معــشوقه خود با ایــن امـــضا «از طرف ولنتاین تو» نوشت، در روم باستـــان مراسم جشــنی با عنوان “لوپرکالـــیا” به افتـخار بزرگــداشت ملـکــه و خدایـــان رومی در تاریــخ پانــزدهـــم فوریه برگـــزار میــ‌ـشـــد، در ایـــن مراسـم زوج های جوان علـاقه‌ـمند به یکــدیـگر ازدواج می‌کــردنــد، “کشیش ولنــتایـن” با وجود ممــنوعیت از جانـب شاه همــیــشـه به طور مخفیـــانه در برگـــزار کردن مراســـم عقد کمــک میــ‌ــکـرد که البتــه ایـــن تاریخ مقـدس نیز به افـتخــار “کشـــیش ولنتــاین” به چهاردهـــم فوریــه تغییـر داده شد وهم چنـــین از سال ۱۵۷۳ ایـن روز درانگــلــسـتـــان تعطـیل رسمـی اعـلـــام شد.

گفــتـــه می شود که در ایــران باســـتـــان،نیز بیســـت قرن پیـــش از میلاد روزی موسوم به روز عشق بوده اسـت. این روز در تقویم جدید ایـرانـــی دقـیقــا مصادف اســـت با 5 اسفنـد، یعــنی تنــها چند روز پس از ولنتاین غربی است. ایــن روز «سپنـــدارمذگـــان» یا «اســفــندارمذگـــان» نام دارد.

 

 

نکته‌هایــی جالــب درمورد روز ولنــتایـن
۱- در قرون وسطـــی دخـتـران غذاهـای عجیـــب وغریـب می‌ــخوردند با این اعـتقاد که همــسـر رویاهای خود را پیــدا خواهــند کرد و همچنـــیـــن اگر دوستـــی نزدیـکـــی بیـن دو طرف وجود داشت همــدیگـر را ولنتایــن صدا میـــ‌کـردند.

۲- بهــتـــرین تعطـــیلـــات برای گل‌فـــروشان در سرتاسـر جهان شناخــتـــه شده است و ارزش مادی برابر ۱۵ میـــلــیـارد دلـار در ایــن روز صرف تهـــیه کادو برای ابــراز عشـــق می‌ـشود.

۳- سالانه حدود ۱۸۹ میــلــیون شاخه گل درایـن روز درامـــریــکا فروخته میــ‌شود که ۱۱۰ میــلـــیون شاخه آن رُـز قرمز میــ‌بــاشد، جالب اسـت بدانید، امریـکا به طور خاص برای روز ولنتایــن ازکلمبـیا و اکوادور گل رُز وارد میـ‌ـکـنـد.

 

۴- ۷۳درصد از آقایــان وتنـهـــا ۲۷درصد از خانمـ‌هـــا دراین روز شاخــه گل میـــ‌خـــرند، جدا از ۱۵ درصـــد از خانم‌ـــها که دراین روز برای خودشان، مادر و یا دخــتــرانــشــان گُل می‌خـرند.

۵- در اواخــر سال ۱۸۰۰ میلادی اولیـن بسته شکـلــات مخـصوص برای روز ولنــتایــن توسط کمــپـــانـــی Cadbury به بازار عرضـــه شد. سالانه حدود ۳۵ میلـیون جعــبــه شکــلـاتـــی قلب شکـل در ایـــن روز خریـداری می‌ـشود و تنها درامـــریـکا حدوداً یک میـلـیـــارد دلـــار شکـــلات فروختـه میــ‌ــشود.

۶- حدود ۱۰ درصد ازازدواج هایی که درطول سال انجـام میـــ‌ــشود یعــنــی حدود ۰۰۰، ۲۲۰ ازدواج تنـــهـــا درایـــن روز صورت می‌گـیـــرد.

۷- جالب اســـت بدانیـــد حدود نه میـــلیون نفـــر که حیوانــات خانــگـی نگــهـداری میــ‌ـکنـنـــد هم برای حیوانات خود کادو تهیــه می‌ـــکــنــند.

۸- در تایـــلنـــد هر دســتــه گل ۱۲ تایـی از گل رُز قرمـز با نرخ ۴۸۷ دلار به فروش می‌رسـد و هر تک شاخه قیـمـــتی معــادل ۴۵ دلـــار دارد و در امریــکا قیــمت هر دســـتـه گل رُـــز قرمـــز ۷۵ دلار اســت.

۹- تعداد شاخه گل رُز قرمــز در روز ولنــتــاین معنــایی خاص دارد. ۱ شاخـــه گل به معنی عشـق در نگـاه اول و ۱۰۸ شاخـــه پیشـنـــهــاد ازدواج را منـتقل می‌کند وهم چنیـن رنــگــ‌ها معـانی خاص خود را دارند برای مثــال رُـز قرمـــز به معنـای عشق و احــترام، شاخه گل صورتـــی به معـنای ایـــن اسـت که اوقات خوشی را با هم داریــد. رُز سفـیـد به معنــای قدردانـی اســـت.

۱۰- حدود ۸ میلیارد عدد شکـلــات سالــانه به مناسبـت روز ولنـتاین در سرتاســـر جهــان تولید میـــ‌شود.

تاریخ دقیق روز عشق ایرانی یا ولنتاین 2018

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.