تبریک تولد احمد باطبی توسط مهناز افشار جنجال ساز شد

مهناز افشار در شبکه اجتماعی و صفحه شخصی خود تولد احمد باطبی را تبریک گفته و سوژه خبرگزاریها در ایران شد احمد باطبی در فتنه 88 یکی از رهبران اغتشاشگران بود که با بالا بردن پیراهن خونی یکی از اغتشاشگران  در اعتراضات جمعی از اغتششاگران را  علیه حکومت اسلامی ایران تحریک نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تبریک تولد احمد باطبی توسط مهناز افشار جنجال ساز شد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مهـناز افشـــار بازیـگــر سینــمـا در سال ۵۶ در تهــران متولد شده است ایـن بازیــگــر سیـنمـــای ایرانـــدر فیلـــم شور عشـــق در سال ۷۹ مشـــهور شد مهــناز افـــشــار در صفحه اجتمـــاعــی خود تولد احـــمـــد باطــبــی که دشـمن ملت ایران است را تبریــک گفت احــمد باطـبـــی در سال ۸۷ از ایرانـــخـارج شده اســـت و اکـنون مقـــیم آمــریـکـا اســت او عضور گروه های ضد انـــقــلـاب اسـت و بعـداز انتـخاب شدن ترامـپ به عنوان رئیس جمهور از او خواســـتـند تا در توافق هســـتـه ای تحریم هایـ جـدیــد علــیـه ایـران وضع کننـــد در ادامـــه متــن تبریک مهـــناز افـشــار بازیگـر سیــنما به احــمد باطـــبی را بخوانـید.
مهناز افـشار بازیـگر سینمـا

رفـــتــار‌هـــای ایـن روز‌هــای مهـنــاز افـــشــار، بازیگـــر معروف و مشــهور سینـــمـــای ایـــران نشان می‌دهـــد امر بر ویمشتبـــه شده و فرض را بر ایـن گرفـــتــه که میــ‌ــشود هم برای عناصـری از میان دشــمـــنانـــمـــلــت ایـــران ابراز موفقــیــت کرد و هم در سطحی بالـــا از سیـنمـای ایـران فعـــالـــیت داشــت.

مهــنــاز افشار بازیـــگر معروف سینما در شبـکـه اجــتمـــاعـی توئیتر تولد احمــد باطــبـــی فعال حقوقبشـر ایــرانی مقـیم آمـریکا را تبـــریک گفــته و نوشتــه«الـهـی شاد باشــی» یعـنـی خانم مهناز افشـار بازیگر سیـــنــمــانــمی‌دانــنــد تنـها راهـی که منـجر به شادی باطبی میــ‌شود تحــریم بیشــتـر ملـــت ایـران است.


مهـناز افشار

علاقـــه فلبی مهنـــاز افــشار به دشــمـــن ملـــت ایران

ایـنـکه علـــاقــه قلبــی سلـبـــریـــتی سینـمـــای ایــران به دشــمــن ملت ایران دقـیـــقـــاً از کجــا ناشی می‌شودسـؤال مهمـــی است. احـــمــد باطـبــی دشــمــن ایـــران که در آمریکــا اسـت یکـی از اصلیـــ‌تریــن عناصرفـــعـــال دو دهه اخیــر ضد منـــافــع ملت ایـران بوده است. مروری بر عمــلـــکـــرد‌ـهـایـــضـــد ملـــی احــمـــد باطـــبی فعــال حقوق بشر ایرانــی یک سیـــاهه پروپیـــمــان از انواع خیـانتـــ‌هـــا را نشان میـــ‌ـدهد که از آخرین آنهامـی‌ـــتوان به درخواســـت رسمــی از دونالـــد ترامپ برای تشــدید تحریمــ‌ها علـــیـــه ملـت ایـــران یاد کرد.


مهـــنــاز افــشـــار و رضـا عطاران

احمـــد باطـبــی دشــمن ایران یکـی از همـان ۳۰ عضو گروه‌ـــهای ضدانقلـاب اســت که با روی کار آمدن دونالد ترامـــپدر نامـــه‌ــای به رئیسـ‌جـمــهور منتــخــب امریـکـــا، از وی خواستـهـ‌ــانـــد ضمـــن تجدیــد نظر در توافـــق هستهـ‌ـــای، تحریم‌ـهــای تازه‌ـای علـــیـه ایران وضع کند.

در متـــن انـگــلیـــســـی که احــتمالاً از شدت شرمــنـدگی از رسوایــی در نسخه فارسی حذف شده بود،ــنویســـنــدگـــان مدعی میـ‌ـــشوند جمهوری اســـلــامـــی ایــران با حمـــایـت از گروه‌ــهـــایی مثـــل حمــاس و حزبـ‌الـــلــه«موجب کشتهــ‌شــدن هزاران سربــاز شجاع! امـریکــایـــی» شده است.


احمد باطــبـــی

در نامه کذایـــی به دونالــد ترامـپ رئیس جمهور آمریـکا برای تحریم بیـــشـتــر ملـت ایـران آمده بود: «در خلـــال رقـــابـــتـ‌ـــهـــای انــتــخابـاتی،ما و میـلـیون‌هــا ایرانی، دیــدگاهـ‌ـهـــای صریح شمـــا در اعتراض به توافـــق اتــمـی رئیس‌ـــجـــمهور اوبامــا با حاکـــمـــانجمـــهوری اسلــامـــی ایــران را دنبال می‌ـکردیـــم و امیـــدواریـــم با انتــخـــاب شمـــا، رئیســـ‌ــجمـــهور منتــخب و کنــگـــرهایـــالـات متـــحــده برای نخــســتـــیــن بار فرصت بیـابنــد که پیامـدهای بینــ‌ـالـمـلـــلی و منـــطقـهـ‌ـای آن توافق فاجـــعهــ‌بـــاررا همـــان‌ــطور که به رأـی‌دهـــنـدگان وعده دادهــ‌ــاند بدون ملـاحظـه و پردهـــ‌ــپوشی بررسی کنـند.»

احمد باطبی در فتنه 88

کسی که برای تشــدیـد تحـــریـــم ملــت ایران به دونالـد ترامـپ رئیس جمهور آمـــریـکـا نامه می‌نویسـد به طور قطـــع یک وطنـ‌ـــفـروش اســتامـــا نام کسی که برای چنـیـــن شخـــص وطنــ‌ـــفـــروشی پیــام تبریــک فرستــاده و آرزوی شادکـــامــی میــ‌ـــکــنــد را بایـد چه چیـزی گذاشت؟

تبریک تولد احمد باطبی توسط مهناز افشار جنجال ساز شد + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.