تبریک تولد شهره سلطانی به همسرش در اینستاگرام

شهره سلطانی در یک پست بسیار زیبا تولد همسرش را به او تبریک گفته و متن زیبایی را پایین عکس اینستاگرامی خود نوشته و به همسرش ابراز علاقه نموده و از وی خواست که همیشه در کنارش باشد شهره سلطانی یکی از بازیگران زن ایرانی درعرصه سینما و تلویزیون می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تبریک تولد شهره سلطانی به همسرش در اینستاگرام را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: شهـره سلـطـــانی بازیگر ایرانی لیـســانـــس رشته موسیــقــی اسـتاو با بهــروز پنــاهنده ازدواج کرده اســت ایـن بازیـگــر گیاه خوار استو علــاقـه زیـــادی به حیوانـــات دارد او در ایــنستاگـرام خود متـــنـــی را منتـــشـرکرده است و تولد همســـرش را در این متن تبریـک گفـــتـه است در ادامه تبـــریــک تولد شهره سلـــطــانی را مشاهده کنــیــد.
شهره سلـطـــانی

شهره سلطانی با انـتشـار این عکس در اینسـتـــاگرامش نوشت: بهروز عزیـزم،همـــیــشــه همـــراه من ، تکیه گاه همــیشه صبورم، تولدت مبـارک.

روایـــت بهـــروز پنــاهنده از سریـــال آنام

نمایــش “آنامـ” به نویسـنـدگــی علــی اصـغـــری و کارگــردانی و بازی بهــروز پنـــاهنـــدهاز ۱۵ بهمن‌ماه ساعــت ۱۸ در سالـــن کوچک تالـــار مولوی روی صحنــه اســت.بهــروز پنـاهــنـده از بازیگران عرصـه تئاتـر اســت که در نمایشـــ‌هـــایی چون “نـذار ایـنخواب تعبیـــر بشه”، “پــیـنوکیــا” و “در مه بخوانــ” ایــفـای نقــش کرده است.


شهره سلــطانی و همسرش

پنــاهـنـــده دربـاره داستــان نمایش “آنامـ” گفــت: داسـتـان نمایـــش در اواخر دهـه ۶۰ میـ‌ــگذردو قصه پسری است که در حال آمـــادگـی برای مقدمــات شکل‌ـــگــیری ازدواجــش با دخترعــمویش است که با تماســـی، اتــفـــاقـــاتـــی روی میـ‌دهد و مسـیر زنـــدگـیـ‌ـاش به یکباره تغــییـــر می‌ـکنـد…

او درباره سبـک و شیوه اجـرایی این اثــر نمــایشی خاطـــرنــشان کرد: ایـــن اثر به لحــاظنـمـــایــشنـامــه رئال است، امــا در سبک اجرایـــی و فضـای نمــایش از رئال دور شده‌ایم.به نظـرم اکـــنون تعریـــف سبـــک و شیوه از هنر گرفته شده اســت و به سمـــت و سویبی‌سـبکــی و فضاسـازی رفتهـ‌ایم و شیوه اجـرایی براساس نگـــاه و اســتـــدلـــال کارگردان از نمایـــشـنـامــه شکل می‌گـــیـــرد.

شهره سلـطـانـی و بهروز پناهــنـــده

بهـروز پناهنـــده کارگـــردان ایرانی

ایـن بازیگـر و کارگردان در ادامه افــزود: از آنجـا که نمــایشـــنـامـه رئال است، تصــمیـــم گرفـتمـدر طراحـــی صحـنــه و بازی از ایــن شیوه فاصـلـه گرفته تا اتــفاق خوشاینـــدی برای تمــاشاگـردر صحــنــه شکــل بگـــیــرد. بایــد لحـــظات هیســتــریک و هیـجــانـــی طی ایـــن نمـایش به مخــاطبـــالقـــا میــ‌شـد که به نظرم با توجه به فضــای ایـــجاد شده در این زمینـه موفق بودهـــ‌ایم.

او با بیان ایــنـکه تمـریـــنـــات نمایش سه ماه به طول انجـامـــیــد، عنوان کرد: طرح کلی داســتان وصحنـه‌ـــبــنـــدیــ‌ـها از سوی نویسنــده نمایـــشــنامـه ارائه شد و برخــی از دیالوگ‌هـــا به شکـل کارگـاهیـــشکـــل گرفت. علـی اصـــغــری نویسـنده بســـیـــار خوبی اسـت که با ایـدهـــ‌ــهایـی که به اثـــر ضربه نزنـد، موافـقـت می‌کـنـــد.

پنــاهـــنـده درباره طراحی صحـــنــه و فضــای نمــایـــش “آنــامـ” گفت: از آنجا که همه رخدادهـــای نمـایشـبا یک تلفن شکـل میــ‌ـگـرفت ابـتـــدا به یک کیوسک تلــفــن فکر کرده بودم اما در روند تمـریـــنــات تصمیـــمبـــر آن شد تا از تعدادی تلـفن و صدای آن در فضای صحــنـــه اســـتفــاده شود و به این سمـــت رفـــتیــمــکـه فضا و آکسسوار صحـنه سیـــاه و سفـــید در نظــر گرفـــته شود.


بهروز پناهـنده و شهــره سلـــطانی

ایـن بازیـــگر درخـصوص موسیقـی این اثـــر نمــایـــشی اظهار داشــت: ۳ ترک از موسیقی جز پیـکرهــاصلی نمـایـشنــامه بود و امـــکــان ایـنکــه حذف شود، وجود نداشت. با تایـــماز ارتـــگـلی، درباره ساخــتــموسیقیـــ‌ـها صحـــبــت کردیـــم و به یک جمعـ‌ــبـنـــدی رســـیــدیـــم و برایــن اساس او موسیقـــیــ‌ـــهـایــیـرا در دل کار ساخت که تمـاشـــاگـــر و بازیـگــر را درگـیر میـــ‌ــکنـــد.
خلـاصـــه داستـــان نمـــایـــش آنـام

در خلـاصه داستـان نمــایش “آنامـــ” آمده است: پسرى در حال مهــیا کردن مقــدمـاتــعـــروسی اسـت که با خبــرى عجــیـب روبرو مىـ‌ـــشود و …

دیـــگــر عوامل این اثــر نمایشــی عبــارتـند از: موسیقـى: تایــمـــاز ارتگلــى، طراح پوستـــر و بروشور:سیـدمــحـــمـــد مســاوات، دســـتـــیــار کارگـردان و منـشــی صحـــنـه: مهــسـا آبــیــز، مدیـــر تبـــلیــغـــات: مریــم شریعتی،تبلـــیغــات مجازى: گروه هنــرى پژواک، مشاور رسـانه‌ـای: مهـــدی سلیمانی برچـلویى، دســـتــیار کارگردانو برنامهـــ‌ـریـز: مصــطفى کاکـــاوند، مدیــر اجـــرا: عرفان پورمـحـــمـدی، طراح صحـنه: بهروز پنـاهــنده، طراح نور:روح‌ـاللــه اسدى، طراحـی و ساخــت تیـزر: امیررضا موسی زاده (رهام گرافـیک) و عکاس: فهیـمــه حکمـت انـــدیش.

تبریک تولد شهره سلطانی به همسرش در اینستاگرام

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.