تصاویر راننده ای که با تهدید چاقو زنان را مورد تجاور جنسی قرار می داد

راننده ای که با تهدید چاقو زنان و دختران را مورد آزار جنسی و تجاوز قرار میداد دستگیر شد او به چند فقره آدم ربایی و آزار جنسی دختر و تجاوز اعتراف نمود پسر جوانی شیطان صفت به عنوان راننده زنان و دختران خوشگل را سوار ماشین خود می کرد و آنها را مورد تجاوز قرار می داد و رهایشان می نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویر راننده ای که با تهدید چاقو زنان را مورد تجاور جنسی قرار می داد را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

هفتـــه گذشتــه مأــموران کلانـــتــری ۱۲۴ قلـهــک موفق به بازداشـــت رانـنـده شیطــانــ‌ــصـــفت خودروی پرشیــایـــی شدنــدکـــه قصــد داشـت زن جوانی را با زور سوار بر خودرویش کنـــد.
رانــنده شیـــطـانــ‌صفت

مأـــموران پلیس، رانــنده شیـطــانـــ‌ صفـت پرشـیا را در یک تعـقـیـــب و گریز بازداشـت کرده وپس از بررســی‌هــای اولیــه مشــخـص شد خودروی وی سرقــتـــی است.

تحــقــیقات تکمــیـــلـــی نشـــان داد ایـــن رانـــنده شیـــطــانــ‌ــصفـت تاکـــنون چندین زن و دختر را در شمـال پایــتـخــت مورد آزار و اذیـــت قرار داده و ربوده است.

یکی از دخـــترانی که توسط ایـــن متـهـم مورد آزار و اذیت قرار گرفتـــه، در اظهاراتـــش به کارآگاهــان گفــت:ساعـت ۱۷:۲۰ بیســت و پنج فروردین سال جاری در حوالی قلــهک سوار خودروی پرایدی شدمتا به حوالی سیــدخــنـــدان بروم، در میــانـه راه رانـنـــده شروع به حرف زدن کرد که جواب او را ندادمو از وی خواستم مرا پیـاده کنـــد که وی با شنـیدن این حرف من، چاقوی بزرگــی از زیر پایـــش برداشــت و چاقو را روی پهـلویم گذاشت.


زنان قربــانـــی آزار جنــســی توسط راننده شیــطـانـــ‌ـصفت

وی ادامـــه داد: از ترس دست و پایـم بهـــ‌لـرزه افـتـاده بود و رانـنده هم مســیرش را تغــیـــیر داد تا اینـــکـه دقـایقیـــبعد در خیابـان خلوتی توقف کرد و مرا با تهـدیــد چاقو مورد آزار و اذیت قرار داد.

متهم این پرونده در پوشش مسافــرکش با خودروهای پژو ، پرایـد و … زنان و دخــتران جوان را ربودهو پس از آزار و اذیـــت و سرقت اموالشان آنها را در خیابـان رهـا می‌ـکـــرده اســـت.

این رانـــنده متهـــم که تاکـنون به هفت فقـره آزار و اذیت زنـان و دخــتـران جوان اعـــتـراف کرده، با دستور قاضی رضوانـی؛بازپـرس شعـبه هشــتــم دادسـرای امور جنایـی تهــران بازداشـت شده و برای ادامـــه تحقــیقات در اخــتیار مأموران اداره آگـاهـی قرار گرفـتـــه اســـت.

بازپــرس پرونده با دسـتور انــتـــشار تصویر بدون پوشش متـــهــم در رسـانهــ‌ـهــا، از شهـروندان خواســتـچنـــانچــه فرد یا افــرادی از سوی ایـن مرد شیـطـــانـ‌ـصفــت مورد آدمـــ‌ـربایی و آزار و اذیـت قرار گرفتـــهـ‌اند،برای طرح شکـــایـت به اداره شانــزدهم پلـیس آگاهـی تهـــران مراجــعــه کنـــنـــد.

تصاویر راننده ای که با تهدید چاقو زنان را مورد تجاور جنسی قرار می داد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.