ترشحات طبیعی و خطرناک از دستگاه تناسلی زنان

دستگاه تناسلی خانم ها از دوران نوجوانی شروع به انواع ترشحات هورمونی و جنسی می نمایند که بیشتر این ترشحات دستگاه تناسلی زنانه خطرناک شناخته شده اند و این ترشحات برخی اوقات طبیعی و یا عفونتی می باشند که بسیار خطرناک می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ترشحات طبیعی و خطرناک از دستگاه تناسلی زنان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : هـــمــه خانم‌ــهـــا از زمانی که به سن بلوغ می‌ـرســنــد و اولیـــن قاعدگــیــ‌ـشـــان را تجـربــه میــ‌ــکننــد متوجه تغـیـیراتــی اساسی در بدنـــ‌ــشان میــ‌شوند و در عیـن حال ممــکـــن است بیماریـــ‌هـای جدیدی را تجــربــه کنـــنــد که تا به حال هیــچ چیز در موردشـــان نمـــی‌دانســـتنــد. یک دســته از این بیـــماریـــ‌ـــهـا، عفونتـ‌هـــای مخـــتلـف ناحیه تنـــاســلی و ترشحـــات حاصـــل از آن است. الـبــتـه همــه ترشحـــات غیـــرطبــیـــعــی محسوب نمـــیـ‌ــشود و نیـازی به درمـان ندارد.

اگـر همـیـــشـه راجع به این ترشحات سؤال‌هایی در ذهنـ‌ـتان داشـتـیـد و راحت نمیـــ‌توانــسـتـــیـــد آنهـا را از پزشــک خود بپرســیـد صحـــبـت‌ـهای دکـــتر آزیـتــا صفـــارزاده، متـخــصص زنان و فوق‌ــتـخـصـص نازایـی و لاپــاراســکوپی را در این مورد از دسـت ندهـیـد.

این ترشـحات طبــیـــعـی اســت و درمان نمـــیــ‌خواهـــد

ترشـــحات در خانم‌ــهـــا به 2 گروه فیـزیولوژیک و پاتولوژیک تقســـیــم میـــ‌شود. ترشحـــات فیــزیولوژیک معــمولا از شروع اولیـن قاعدگي تا یائسگی به علــت تخمــکــ‌ــگـــذاری ایـــجـــاد میـــ‌ـــشود که شفاف، بی‌ـرنگ و كمــي کش‌دار اسـت و در حدود روز 10 تا 18 سیـکـــل عادت ماهانـه میــزانـ‌ـــشـان افزایـش پیدا میـــ‌ــکـند. در حقیـقــت ایـــن ترشــحات «اســتـــروژنـیک» نامـیــده میــ‌شود و نشــانــهــ‌ای از تخــمکـ‌گذاری اســـت. حتی گاهی اوقات مقدارشـــان آنـــقدر زیاد اسـت که فرد را به شک وامــیـــ‌ـــدارد و مجـبور می‌شود به مطـــب مراجعــه کنـد درحالــی که این ترشحات هیــچ خطری ندارد.

دومیــن نوع از ترشحات فیـزیولوژیــک، ترشحات سفیــد رنگ به مقـــدار بسیار کم، بدون بو، تا حدی کشــ‌دار، پنیری و بدون خارش است. درواقع چون ناحــیـه واژن نزدیـــک به مقـعد است درصــد کمـی احتـمال رشـــد قارچ وجود دارد حتی در حالـت عادی یک دختربچـــه 3ساله هم ممکن اســت به این قارچ مبتلـــا شود كه هردوی ایـــن ترشـحـات طبــیـــعی است و احــتـــیاجی به درمان خاصــی ندارد.

کدام ترشــحـات زنـــانه خطرناک اســـت؟

اگــر ترشحـــات فیـزیولوژیــک، بدون بو، شفــاف یا سفـــید باشـــد نیــازی به مراجــعه پزشکی وجود ندارد. کســـانــی که ترشحات خیلی روشن سفـــیدرنگ به هم چسبیده و پنیـــری و بدون بو و یک مخـــتـصـــر خارش دارنـــد میـ‌توانـــنـد بدون مراجعـــه به پزشک 7 شب از داروی ضد قارچ موضعـــی کلوتریــمـــازول اســـتــفـاده کنــنــد امـا اگر خوب نشــدنـــد بهـــتر اســت دیـگــر این درمــان را ادامـــه ندهند و به پزشـــک مراجعـه کننـــد.

ترشــحــات پاتولوژیــک نیز حتمــا نیــاز به تشخــیص و درمان پزشـــک دارد. بارهــا مشاهـده شده اســت چون بيمار یک بار در گذشته مراجـعه کرده بوده و درمـان ضدقـارچ گرفته بعــد برای هر ترشــحـــی به طور سرخود و بدون مشورت پزشـک از همــان درمــان ضد قارچ اسـتــفاده می‌کنــد و وقتــی به پزشـک مراجـــعه می‌کـنـــد که متـاسفانــه وضعش از روز اول بدتــر شده اســـت. درحقــیـقت درمان هر ترشــحی برحـــسـب عامـــل پاتولوژیـکـــش متفـاوت است.

اگــر شما بخواهــیـــد درمان میــکروبی را برای قارچ به کار ببرید جواب نخواهـــد داد، پس بهتـــر اســت در شرایـطی که بيمار ترشـــح زرد، سبـز، کف‌ــآلود و بدبو دارد حتمـا به پزشــک مراجــعــه کنـد چون اگر خوب درمـــان صورت نگيرد ممکـن است منـــجر به نابـــاروری و حتـی آبـسـهــ‌ـــهـــای لگنـی شود. گاهی اوقات به دلـیـــل عدم درمـــان منــاسـب حتـــی مجـــبور میــ‌شویم تخــمدان‌ـها، رحـم یا حتــی قسـمتـی از روده و بخـشی از مثـانـه را خارج کنــیم.

به علائم دقــت کنید

ترشحـــات پاتولوژیــک به چنــد دســتـه تقـــســیم میـــ‌ـشود. این ترشــحــات ممکــن اســت بر اثـر یک قارچ بســیار شدید ایـــجــاد شود. رنـگ آنـــهــا سفیـــد و مقدارشـان بســیـار زیـــاد اسـت و گاهی اوقات آبکـــی و همراه با خارش فراوان و قرمز شدن ناحیــه خارجــی آلــت تناسلی اســـت. ایــن بیـماری کاندیــدیاز نامیـده میــ‌شود و احـــتیـاج به درمـان دارد. درمان آن معــمولا با داروهای موضعی و خوراکی انجــام میـ‌ــشود. دسـته دیـگــر از ترشـحات پاتولوژیــک، ترشـــحات زردرنگ و بدبو است که بعــضـــی اوقات با خارش بســـیـار زیاد همراه اســت.

خود ایـن ترشــحــات انواع مختلـــفی دارد. یکــی از آنــهـــا «میکس میـــکروبیـــال» (باکتـــری‌ـهــایـی از انواع مخــتلـف) نامیـده میـــ‌شود. برخـــی دیـــگـــر بر اثر باکـتری «گاردنــلا» یا گاهـی اوقات حتی «تریکوموناس» ایـجــاد میـ‌ــشود که یک موجود تک‌ــیاختـهـــ‌ــای است و خارش فراوان ایجـــاد می‌کند. در هر صورت معــمولا درمان این ترشـحات با داروی مترونیــدازول اسـت که به صورت موضعی و خوراکـــی اســتفـاده می‌شود.

آنـــتـــیـــ‌ـــبیوتیــک‌ـــها احتــمال قارچ را بالـــا میـ‌ــبـــرنـد؟!

از آنــجــایی که خوددرمــانـی در ایران خیـــلــی رایــج است خیلـــی اوقات بیــمـار 2 تا 4 روز آنــتیــ‌بیوتیـــک مصرف میــ‌ـــکــند و علائم بيمـاري که کاهـــش پیــدا کرد دیــگـر آن را قطـع میـــ‌ـــکـــند. با ایـن کار كمــي از میـــکـروب‌ـــهـای ناحیـــه واژن از بیـــن می‌ـــروند امـــا چون درمان کامـل نشده برخی از آنهــا زنـده میـــ‌ـمــانند و به آنتـی‌ـبـیوتیک مقاوم میـ‌ــشوند. به همیـن دلــیـــل بيمـــار هر نوع آنتـــیـ‌ــبـیوتیـکــي هم كه مصـــرف می‌کنـد متاســـفانه این چرک قطع نمی‌شود و حتی ممـکـن اســـت مجبور شویم جراحــی انـجام دهـیـــم. آنــتـي‌ـــبـيوتيك حداقل برای 7 روز باید مصــرف شود و بعــد اگـر پزشک صلـاح دیــد قطع شود. مصرف خودسـرانه آنـــتیـ‌بـیوتیک نیز به هیـــچ وجه توصیــه نمی‌شود.

جالب است بدانــید با خوردن آنـــتیــ‌ــبــیوتیک احـتمال ایــجـــاد قارچ در ناحــیـه واژن بالـا میـــ‌ـــرود. در واژن یک باســـیــل یا میــکـروب محـافظ به نام «دودرلن» وجود دارد. ایـــن باسـیـل حافظ و نگـــهبان واژن است و نمـــیـــ‌ــگذارد میـکروب‌ـهــای دیـگـر وارد آن قسمــت شوند و تا حدودی جلوی رشـد قارچ را میـ‌ـــگیــرد امـــا زمانی که برای درمــان یک بیماری ماننــد آنفلوآنـــزا یا سیـــنوزیت و… آنتـیـــ‌ـــبیوتیــک مصـــرف می‌ـــکـــنـــیــم متاســـفانـه این باســیل خوب از بیــن میـ‌ـرود بنــابـرایـــن احــتـمـــال رشد قارچ در ناحـیـــه واژن زیـاد میــ‌ـشود. بسیاری اوقات وقتـی برای بیمار آنـــتیـ‌ـــبـــیوتیک تجویز میــ‌ـشود مجبور می‌شویم به دلـیــل خارشـی که دارد یک داروی ضدقارچ هم به او بدهـــیم تا اذیـــت نشود.

این عفونت باعـث نازایی میـ‌شود!

ترشحات دیـــگـــری نیـــز وجود دارد که سبــزرنگ یا زرد متمــایــل به سبـــز است که آن هم به علـــت «تریـــکوموناس»، «گونورآ» یا همان سوزاک میــ‌ـتوانـــد ایـــجـــاد شود. ایـن ترشحات درمان خاص خود را دارد كه به خصوص اگـر سوزاک باشـــد درمان پنــیــ‌ســـیلــین لازم اســت و اگر تریکوموناس باشد درمان با مترونیــدازول بايد انـجـــام شود.

در ایـن موارد نیـــز زن و شوهر باید هر دو تحــت درمان قرار گیـــرنـد. اگـر این ترشـحات در بيمــار تکـرار شود توصیـه میـــ‌شود علـاوه بر درمـــان، یکسری آزمایـــشــ‌هـای کلی دیگر از نظر بررسـی هپـــاتـیت، ایدز و… نیــز داده شود چون بیمــاری‌ـــهای STD بیمـــاری‌هــایی هســـتـنــد که از طریـــق تمــاس جنســی منــتقـل می‌ــشوند و ممــکن است باعث نازایی و عقــیمی در مردهــا و زن‌هـا شوند یعنی ممکــن اســـت در پروستـــات آقــایــان تکثیـــر شده یا باعـــث بســته شدن لولهـــ‌ـــهـــای رحـمـی در خانم‌ـهــا شوند.

شوهر هم بایـــد درمـــان شود!

در مورد ترشحات پاتولوژیک به خصوص در قسمــت ترشـــحات زردرنگ حتـــمـا بایـد درمان همسـر را هم به یاد داشت چراکه این باکـتری‌ها با رابـطه جنـــسی به همســر هم منتـــقــل میـــ‌ــشود و اگر همـــسر درمان نشود میـــ‌ــتوانـد در پروستـات او باقـــی بمـــانـــد و بعـــد دوباره با رابطــه زنـــاشویی به خانـم منـــتقـــل شود. خیـــلی از خانم‌ـــها پس از مراجعــه به پزشک و دریـــافــت دارو درمان میــ‌ــشوند اما بعـد از اولیـــن نزدیکی دوباره این عفونت به آنها منتــقل می‌ـــشود و دوباره علـــائم بيماري در آنــهـــا ايجاد مي‌ـــشود. در مورد عفونت زردرنـــگ و بودار باید زن و شوهر هر دو تحت درمان کافـی و منــاسـب قرار بگیـــرند.

چرا با مصـرف داروهای ضدبـــارداری احتمال عفونت قارچی بالـــا می‌ـــرود؟

داروهای ضدبــارداری هم متـاسـفانــه در عده محدودی باعـــث افـزایش رشد قارچ میـــ‌شود زیـرا کســـانـــی که داروهای ضدبارداری اســـتـفاده میــ‌کنــنـد معــمولا قبلـــا از کاندوم اسـتفاده میـــ‌ــکردنـــد و با کنـــار گذاشتـــن آن اگـــر عفونتی در همـســرشـان باشـــد به آنها منـتقــل می‌ــشود و احـــتــمال ایـــجـــاد قارچ افـزایـش پیـدا میـــ‌کــند امـــا این داروها خود به تنـــهایـی عامـــل افزایـــش رشـد قارچ نیـــســت. اســتــرس نیز از آنجـــایــی که روی سیــسـتم ایـــمنـــی اثــر می‌گذارد باعــث افزایــش کل عفونتـ‌هـــا در تمــام بدن میــ‌ــشود، یعـنـی سیــســتـم ایمـنی که ضعیــف شود فرد بیشــتـر دچار سیـــنوزیت، سرماخوردگـی، آنـــفـــلوآنـزا و… میــ‌شود و مجـبور میـ‌ــشود آنتـیــ‌ــبیوتیک مصــرف کنــد بنـابراین احـتمــال ایـجاد قارچ هم بیــشـتر میـــ‌شود. امــا اینـطور نیـــســت که بگوییم هر فردی که اســتـرس دارد حتـمـا عفونت واژینـال میـ‌گیرد.

خانـــمـــ‌ـــهای یائسه هم ممکن اســت مبـــتــلـا شوند

از آنــجایـی که ترشحـــات فیــزیولوژیـــک در خانمـــ‌ـهــای یائسه کمـــتر اسـت و محـــیط واژن خشـک است، معمولا عفونت‌ـهای شدیـــد در ایـن افراد کمتـر اتفاق می‌افتد امــا گاهی اوقات و به صورت نادر شاهد عفونت‌ـــهای خیلــی شدید در خانـمــ‌ــهای یائسه هم هســتــیم بنابــرایـن نمــی‌ـــتوان گفت که اصلــا عفونت نمی‌ـــگیرند بلـکه فقط کمتـــر دچـار آن میـ‌شوند امـــا در هر حال آنـــهـا هم باید به پزشــک مراجعه کنــنـــد. کســانی که ازدواج نکــردهـــ‌ـــاند چون رابـطــه زناشویی ندارنـد به جز قارچ عفونت دیگری نمی‌ــگیرنـــد.

ترشـــحــات زمــان بارداري به سخـــتـــی درمــان می‌شود

نوع ترشـــحــات در زمــان بارداری تفاوتی با سایــر مواقع ندارد فقط اینـکه در بارداري اتفاق بدی که میــ‌ـافـتــد این است که سیستـم ایـــمنی ضعـیـف می‌ــشود. بيمـارانــي هســتـند که در تمــام مدت بارداری‌شان ترشـــحـــات زرد رنــگ دارنـــد که پزشــک برای درمـان آنـــها انواع آنــتـیـ‌بیوتیـکــ‌ها را تجویز میــ‌ــکـــنــد امـا یا خوب نمـی‌شوند یا اگر هم خوب شوند باز بعـد از مدتـی ترشــحات‌ــشـان بازمـیــ‌ــگـردد امـا به محض ایــنکـــه زایـمــان میـــ‌ـکنـند و بعـــد از يك تا 3 ماه که ویزیـــت میـــ‌ــشوند میـــ‌ـــگویند ما اصلـــا دیـگر اثـری از آن ترشحـــات نمـی‌بیـنــیــم.

دلــیـــلــش ایــن است که بعـــد از زایـمــان سیـستم ایــمـنـی بدن دوباره به حالت عادی برمــیـــ‌ــگـردد. امــا در کل درمـانـ‌ــهایـــی را که در دوره بارداری می‌توانـــیم برای خانـم باردار انجام دهـیم متـــفاوت اسـت. در 3 ماهـــه اول خیلی از داروهای خوراکـــی و آنتــی‌ــبـیوتیـــکــ‌ــهـا را ترجیح میــ‌ـدهــیـــم براي بيمـار تجويز نكــنيم و از طریـــق درمــان موضعی درمان صورت گيرد. همـــیــن باعـــث میــ‌شود كمي تاخــیـر در درمان پیش بیاید و نتوانـیـم این ترشحات زردرنگ را تا موقع زایـمـــان کامــل برطــرف کنـیـم امـــا 90 درصد ایـــن ترشــحات بعـد از زایــمـــان خود به خود برطـــرف می‌ــشوند.

ترشحات طبیعی و خطرناک از دستگاه تناسلی زنان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.