ترفندهای کاربردی برای لاغر شدن سریع

لاغر شدن افرادی که اضافه وزن دارند و نمی توانند لاغر شوند این افراد تا می توانند گرسنه می مانند و تا می توانند در باشگاه ورزش می نمایند بیشتر افراد از رژیم غلطی برای لاغر شدن استفاده می نمایند که اصلا کار ساز نمی باشد و وزنشان همیشه ثابت می ماند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ترفندهای کاربردی برای لاغر شدن سریع را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : چـــهار، پنـــج ماه اســـت رژیـم کاهش وزن تان را شروع و هر ماه هم چنـد کیـلو وزن کم کردیـــد اما یکدفــعه روی ترازو می روید و می بیـــنیــد که طی هفــتـــه گذشـتـه وزن تان کم نشــده اسـت. شما مثــل قبـــل رژیــم تان را به دقت و جزء به جزء رعایــت می کنـــید. ورزش تان کمـتـر نشده و هیـچ تغیــیــر خاصــی در برنـــامــه تان نداده اید.

اما انـگار عددهای روی ترازو با شمــا لج کرده اند و حتـی یک گرم هم پایـین تر نمی آینـــد… کافی است چنـــد کیلو اضافــه وزن و تجربه چنــدین بار رژیم لاغری داشــتــه باشـید تا با این ماجـــرا همـــذات پنــداری کنیـد. امــا چه طور می شود دیوار را دور زد ودوباره شروع به کاهـــش وزن کرد؟ اصـلـــا راهی برای دور زدنـش وجوددارد یا توقف روند کاهــش وزن، کابوس همــیشــگـی آنهــایــی اســت که رویای لاغــری را در سر می پرورانـند؟

چرا با وجود رژیم، وزنـم کم نمـی شود؟

وقتـی شروع به رژیــم گرفتـن می کنـــیـــد، در چند هفــتـه اول هر قدر وزن تان بالــاتر باشد، سریع تر و بیـــشـــتر لاغر می شوید. چه طور چنیـن چیزی ممـکـــن اســت؟

بدن شمـــا در این مرحـــله و در نتـیجـه محــدودشـــدن کالری دریــافـتی روزانـــه، از ذخـــایـــر کربوهیـدارت خود استـفـاده می کنـــد. در نتـیجه ایــن فرایـــنـــد، شمــا بخـشی از آب بدن خود را نیز از دسـت می دهـــید. به عبارت دیگـــر بخـش مهـمـــی از وزن شما که در چنـــد هفتــه اول کم می شود، ناشـــی از دفع آب بدن اســت. سپـس نوبت به عضــلـات و چربی ها می رســد که کاهـــش آنـــهـــا متــابولیـــســم پایــه بدن را نیــز پاییـن می آورد. بالـــاخـره میـــزان کالــری مصرفی و کالری سوزانــده شده طی روز به تعــادل رسیده و اینــجـــاسـت که وزن شما دیـگر پایـیــن نمـی آید و به اصـطـــلـــاح روند کاهـــش وزن تان متوقف می شود.

نتـــرسیـد؛ ثابـت ماندن وزن طبـیـــعـی است

ثابــت شدن وزن در مرحــله ای از برمامـه کاهــش وزن طبـــیعــی اســت. ایـن مرحـلـــه تقــریـبــا برای همــه کسانــی که از طریـق رژیــم و ورزش به دنبال لاغـــری هســـتـند اتـفــاق می افــتد. با ایـــنـــحـــال هنوز هم خیـلی ها از دیـــدن عدد یا عقـــربه های ترازو که یکـی، دو هفته ثابــت مانـده و تکان نمــی خورد تا مرز سکتـه پیــش می روند!

متـــابولیســم پایه مقـــدار انــرژی ای اسـت که بدن شمــا برای انـجـــام اعـمال حیاتی خود به آن نیاز دارد و برای هر 450 گرم وزن، چیـــزی حدود 10 کیلوکالری است. وقتـی شمــا 76 کیــلو وزن داریـــد، تقــریــبا باید 1700 کالـــری در روز دریـــافت کنـــید تا وزن تان ثابت بمانــد. پس 200 کالـــری کمــتر می خوریــد یا با ورزش کردن 200 کالری می سوزانیـــد و انرژی مصـرفـــی تان را تا 1500 کالـــری در روز می رسـانـــیـد.

طبــیـــعــی اســـت که در ایـن مرحلــه وزن کم کرده و 67 کیـلو می شوید. در این مرحـــلــه اگر همـچنان به مصــرف 1500 کالری در روز ادامـــه دهید، وزن تان ثابـــت می شود. چون بدن شمــا با وزن جدید، درست به همـیـن میــزان کالـری نیـاز دارد. احتمالـا حالـا داریـد با خودتـان فکــر می کنیــد که چگونه غذای مصرفـی تان را کمتـــر کنــید تا وزن تان دوباره پایـــیـــن بیـاید؟ بهـتـــر است قبل از هر اقدام اشـــتـبـاهـی، ایـــن نکـــته را به خاطــر بیـاورید که کمـــتـر غذا خوردن به خودی خود یکی از عوامـل پاییــن آمدن متابولیسم پایـــه بدن اسـت.

10 عامــل ثابت مانـدن وزن

هرچنـــد فرایـنـد ثابـت شدن وزن در میـــانه راه کاهش وزن، یک اتـفاق طبـیعـــی اسـت امـا عادت های غلـطـــی وجود دارد که این مرحله را جلو می انــدازد یا طولانـی تر می کنـد و حتـــی ممکــن اســـت باعث شکسـت کامـــل برنامــه کاهـش وزن شود.

1- کم خوابــی یا بی خوابی

براســـاس نظرســـنـــجـی های انــجــام گرفـــتــه توسط موسســـه کالوپ، 40 درصـــد از آدم ها کمـــتر از 7 ساعــت در شبانـــه روز می خوابنـد و این مسئله افزایـش هورمون کورتیزول، قند خون و انسولین را به دنبال دارد. کمبود خواب باعــث مقــاومت نســـبـــت به انـسولین می شود و در نتیـــجـــه شمـــا چربـی بیـــشـتــری در بدن تان ذخیره خواهیــد کرد.

2- ورزش شدیــد به عنوان بهـــانــه ای برای پرخوری

ایـنـــکه شمـا 700 کیــلوکالــری انــرژی در باشـــگـــاه یا روی تردمــیل خانگـــی می سوزانــیـد، اصلــا معنـــی اش ایـــن نیسـت که آزادیـد هرچه دوست دارید بخورید. علـاوه بر ایــن زیـــاد خوردن با ایـن پیـــش زمیــنـه ذهـــنـــی که بعدا می شود ایــن کالری ها را در باشگاه سوزانــد، کامـــلا اشتـباه است. یادتان باشـد ورزش بیــش از حد یکی از عوامـلـــی است که باعـــث می شود وزن تان پس از مدتی ثابت بمــانـد و کم نشود.

3- غذاخوردن در فاصــله های زمانـــی بسیــار کوتاه

درست است که اغـــلـب متـــخصصـــان تغـذیــه توصیـه می کننـد برای کاهـــش وزن بهـتر حجم هر وعده تان را کم کرده و درعوض تعـداد وعده ها را بالــا ببرید امـا معـنـی اش ایـــن نیـــست که شما می توانیـد هر نیم یا یک ساعت یک بار یک میان وعده کوچک بخوریــد. یادتــان باشــد ایـــن روش نه تنها کمــکی به لاغـری نمـــی کنـــد بلکـه باعـث بالـا مانــدن سطـــح انسولین خون می شود و در نتـــیــجه بدن تان طی شبانــه روز چربی کمتـــری می سوزانــد.

4- مصرف بیش از حد شکر

بلــه، ممـــکـــن است که شمـا با وجود داشتـن رژیــم کاهش وزن بیش از حد شکر بخورید بدون ایـــنــکــه حتـی روح تان هم خبـــر داشــته باشــد. منـظورمـــان از شکر فقـــط همــیـن شکـر معمولی نیسـت که توی چای می ریــزیــم بلکــه اغلب نوشیـــدنـــی ها، آبــمـیوه های صنــعـتــی، دسرهـا و… نیز مقداری شکر دارنــد. در ضمـن فکـر نکنـید فروکتوز که در برخـــی خوراکی ها وجود دارد سالم تر و رژیــمی تر از گلوکز است. چون اتفاقـا فروکتوز مستقـــیـــما به کبد رفتــه و به چربی تبـدیــل می شود. علاوه بر این، خوردن فروکتوز میــل شما را به شیریـــنـــی بیشـتر کرده و سیـــری را به تاخیــر می انـدازد.

5- اسـترس بیش از حد

مطالـعات جدیـــد نشـــان می دهـــد که زنـانــی که دچـار استرس طولانــی مدت هسـتـــند، سالــانه چیـــزی حدود 6 کیـــلوگرم چاق تر می شوند. اسـتــرس باعث می شود که سطح هورمون کورتـیـــزول در بدن بالـا برود. این هورمون سطح هورمون سروتونین در بدن را کاهـــش داده و میل شما را به شیـرینـی بیـــشـــتر می کنـــد. پس طبـیــعی اسـت که وقتـــی رژیـــم داریـد اما نتوانستـه ایــد اسـتـرس تان را کنـترل کنـــیـد، روند کاهـــش وزن تان هم متوقف شود.

6- کمــبود ویتـــانــیم D

ویتامین D از جمـــلـــه مهـم ترین ویتــامین های موردنــیاز بدن اسـت که بدون آن نمـــی توانیـد چربـــی زیادی بسوزانـید.

7- دیر غذا خوردن به ویژه در وعده شام

درسـت اســـت که حجم غذای تان را کم کردیـــد اما اگــر خیــلـــی دیــر غذا بخوریـــد، فراینــد طبیـعــی چربی سوزی در بدن مخـتـــل می شود.

8- اخــتـلـالــات هورمون تیروئید

خیلی از افرادی که چاق هسـتـند، دل شان می خواهد گنــاه اضافه وزن شان را گردن تیـروئید بیـــنـدازند و خیلـی از کســـانی هم که در طول رژیم به بن بســت می خورنـد و وزن شان کم نمی شود، فکـر می کنند تیـروئیدشــان کم کار شده است. الـبته ایـن موضوع در مورد همـــه آدم های چاق صدق نمــی کنـد، امـــا به هر حال نبـــاید اختلـالـات غده تیـروئید را نادیـــده گرفت. کم کاری تیـروئید باعــث کاهــش متابولیســـم و کنـد یا متوقف شدن کاهـش وزن، با وجود رعایــت رژیم و ورزش می شود. با ایـــن حال تشـخــیـص کم کاری تنها بر عهـده پزشک معــالــج است.

9- کم آبی بدن

لابـد شمــا هم شنــیـده اید که خوردن آب چقـدر برای وزن کم کردن مفید و موثر اســـت. خوردن آب، اشـتــهـا را مهـــار می کند و جلوی پرخوری را می گیـــرد. الـبتــه همــه اش همـــین نیـســـت؛ کم آبی باعــث می شود که کلـیـــه ها و کبـــد متـــحمل بار اضافـــی شده و در نتـیــجه بدن به جای سوزانـــدن چربـــی، تمـــایـل بیشـــتری پیـدا می کند که مولکول های چربــی را حفظ و ذخــیـره کند.

10- عادت ماهـــانـــه در خانـم ها

طی این دوران شمـا بخـشــی از خون بدن و همـــراه با آن مولکول های گرانـــبهای آهـــن را از دســت می دهید. آهن مسئول رسانــدن اکســـیژن به ماهیچــه ها یا همـان بافــت فعــال و متـابولیـــک بدن است. کم خونی فقــر آهن با از دســت دادن خون طی عادت ماهـانـــه باعـث می شود که طی فعــالـیت ماهـیــچه ها بدن اکســـیـژن کمتـــری دریافـــت کند و انرژی کمتـــری بسوزانـد. پس طبـــیعی است که در این دوران متــابولیسـم بدن تان تا حدی افـــت کرده و روند کاهش وزن متوقف شود. الــبتــه این موضوع کاملــا قابـــل پیــشــگیری و درمان اسـت و نیــاز به نگـرانی زیادی ندارد.

3 روش برای تحریـک کاهــش وزن

1- به بدنـــتـــان حقـــه بزنیـــد

برنـامه روزانه تان را کمـــی تغــییـــر دهیـد در غیر این صورت بدن تان به راحتــی فعالـــیــت های شمـــا را پیـش بینــی کرده و به آن عادت می کند. اگــر همـیـــشـه صبح ها ورزش می کردیـــد، بهـتر اســت از ایـــن به بعــد، عصـــرها تمـرین کنیـد.

نوع ورزش تان را تغــیـیــر دهـیـــد و 10 دقیـــقــه تمریـن کاردیو را نیــز اضافـه کنـیـد. علــاوه بر این بهتــر است قبل از اینکـه سراغ تمــریـنـــات کاردیو بروید، چند دقیقـه تمریـن مقـاومتـی کنیـد.

2- مداوم ورزش کنـید

درســت است که روند کاهــش وزن تان متوقف شده، امـا دلـــیل نمــی شود که جلـــســـه های ورزش را پشـت گوش بینـــدازید. اگر می خواهید بهتـرین نتیـجـــه را بگـــیــریــد و دوباره روی دور کاهـش وزن بیـفتیـــد، باید نســـبت به جلـسـه های ورزش تان متـعهــد باشـــیــد و 5 بار در هفــته در باشگــاه یا منــزل با شدت منـــاسب و زمـان کافــی ورزش کنیـــد.

3- مصرف پروتئین را در برنـامــه غذایی روزانه افزایــش دهــیــد

مصرف پروتئین کمـــک می کند که حجــم توده بدون چربــی بدن بیـشـــتر شده و متابولیـســـم افـــزایـــش پیـدا کنـد. علاوه بر این پروتئین در مقایسه با منابــع کربوهیــدرات از جمـــلـــه نان، بیــســـکوییــت، میوه و… احـســاس سیــری طولانی تر به شما می دهـد و مانع از ناخــنـک زدن در طول روز می شود.

ترفندهای کاربردی برای لاغر شدن سریع

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.