مدل مانتو گلدار ترلان پروانه در برنامه خندوانه

ترلان پروانه در برنامه خندوانه 30 خرداد حضور پیدا کرده و با رامبد جوان مصاحبه زیبایی را با رامبد جوان اجرا نمود و در سخنانش گفت که از خبرهایی که در فضای مجازی برایش درست می نمایند اصلا ناراحت نمی باشد و در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل مانتو گلدار ترلان پروانه در برنامه خندوانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: برنـــامـــه خنـــدوانـه با اجرای رامـــبــد جوان شب گذشتــه 30 خرداد 1397 ساعت 23 روی آنتن شبکه نســیـم رفت. رامبـد جوان در شب بازی حســـاس ایران و اسپانــیــا در جام جهـــانی 2018 روسیــه میزبـــان یک بازیگر جوان بود. درحـالـــی که برنامـــه قاچ ویژه برنــامــه جام جهانــی اهال خنــدوانـه در شبــهـایی اول هفته پخــش میـــشود طبـــق روال هر هفتـه برنـامه خندوانـــه از چهـارشنبـــه تا جمعه روی آنتن میــرود.

رامـــبد جوان در برنـامــه شب گذشـــته خنـــدوانه میزبــان ترلان پروانه بازیگـر سینما و تلویزیون کشورمـــان بود و شبـی متفاوت در این برنـامـه با حضور جناب خان رقـم خورد.
در برنـامه خنــدوانـه با حضور ترلان پروانـــه چه گذشـت

ترلان پروانـه بعد از سلـــام و احوال پرسی با مردم وارد بازی یادم تو را فراموش با رامبد جوان شد و توانست در ایـــن بازی رامـبـــد جوان را شکســت بدهد و همـه شرکـــت کنــنــده های برنــامه خندوانـه را میـــهــمان بسـتـنــی کند.

مهــمان برنـامــه خندوانــه دربـاره فعـــالیت ایـــن روزهایش گفت :من ایـــن روزهـا مشـــغول بازی در مصائب شیرین 2 هســتـــم و دومین بار است که با ایـــشون همـــکــاری میــکــنم. رامبــد جوان دربـاره بازی ترلان پروانـــه در فیـلم فراری گفـــت :ایـــن فیـلم خیــلی فیلـم خوبی بود و واقعا بازی تو در این فیـلم فوق العاده بود.

ترلان پروانه ادامـــه داد :من از 4 سالـگـی بازیگـــری را شروع کردم و خیلـــی اتــفاقـــی وارد ایـن حیـــطـه شدم و رامبد جوان از بازی با ترلان پروانـــه در زمانی که خیلـی کوچک بود صحـبــت کرد و از دوران مدرسه او پرسیـــد و همبــازی های دوران کودکی اش پرسـید که به ارسلـــان قاســـمــی اشـاره کرد.

در ادامه رامبد جوان متنـی را به ترلان پروانـــه داد تا با لحــن های مختلـف در برنـــامـه بخوانـد و فضــای برنــامـه با ایـن کار شادتر شد و رامـــبد جوان بازی را ترلـــان پروانـــه باخــت.

بعد از یک رفت و برگـشــتی که در برنـــامـه صورت گرفـــت مسابـقـــه لب خوانــی در برنامـــه برگـــزار شد و رامـــبد جوان از خانـم بازیـگر پرسـید :از تو در فضــای مجـــازی حواشی زیـــادی وجود دارد ، تو به حاشیـــه علاقــه داری که ترلــان پروانــه گفت :من هیچوقت دوست ندارم حاشیـه ساز بشوم و دربــاره چیــزی توضیـــح بدهـم و ایـن ماجرا برای من اصلا باعث خوشحـــالی نیــست و اصلـــا دوست ندارم ایـن کارها را اما اگر ایــنقــدر خوشحــالی مردم کم اسـت که با حاشـیـــه سازی خوشحــال میــشوند اشـکالــی ندارد ایـن کار را انجام بدهــنـــد.

در بخش بعــدی صحبــت های ترلـان پروانه با رامبد جوان خانـم بازیگـر قول داد که در مردادماه که زمـان اکـران فیلـم جاده قدیم است چند نفــر از خانواده های کم توان و افـراد حاضــر در اســـتودیو را به تمــاشـای فیـلـــم جاده قدیم دعوت کنــد.

رامـــبـد جوان از خانـم بازیـگر پرســید شما از سوسک میــتـــرسیـــد که گفت :نه اصـــلـا ، ما در شمال یک فیـــلـــمـبرداری داشـتـــیم که من آنـجــا مار را میگرفتـم و اصـــلـــا نمـــیترسیـــدم و دربـاره ترسـیدن از سوسک گفـــت:من از سوسک نمـیــترسم امــا از سوسک های بالدار کمی میـــتـرسم و هیچوقت دوست ندارم سوسک سمتــم بیاید.

بازیگـــر تا ثریـا درباره سفر رفــتن گفـت :من بخــاطـر مدرســـه و کار خیـلــی سفــر نرفتـــم امـا شیراز بیــشـــتـریـــن مکـــانی است که من به آنجا رفـــتـــه ام و با لهجـه شیـــرازی در برنــامه صحبــت کرد و رامبــد جوان با تقدیـم هدایـــایی از خانم بازیـــگــر خداحــافظـی کرد.

مدل مانتو گلدار ترلان پروانه در برنامه خندوانه + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.