تزیینات کوچک و کم هزینه برای زیبایی دکوراسیون خانه

دکوراسیون خانه را می توانید از طریق تززین خانه و کاغذ دیواریهای طرح دار زیبا نمایید بیشتر این تزیینات خانه کم هزینه و باعث می شود شما خانه ای بسیار زیبا داشته باشید گیاهان آپارتمانی نیز می تواند برای خانه تغییر دکور مناسبی باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تزیینات کوچک و کم هزینه برای زیبایی دکوراسیون خانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تــابـــسـتـان سرگـــرم کننـده اسـت، بنــابراین دکور شمـا دارای رنگ و بافت بیـشـتری است و شما می توانــیـــد از گیــاهان در دکوراســیون داخـــلـــی استــفاده کنــید. با ۶ ترند دکوراسـیون داخلـی برای تابستـان آشنــا شوید :

۱- کاغـذ دیواری های طرح دار

شما با اســتـــفاده از کاغــذ دیواری به راحــتــی می توانــید فضـــای خانه خود را تغـییـر دهــید. یکـی از ترنـــدهای دکوراسیون داخلــی برای تابستـــان اســتفـاده از کاغذ دیواری های طرح دار است. البتــه شمــا می توانـــیــد از این مدل کاغـذ دیواری های در دیوارهـــای کوچک منـزلتان استــفـــاده کنـــیـد تا باعـــث دلـــزدگی و خســـتـــگی شمــا نگـــردد.

با اســتفاده از کاغـــذ دیواری به راحـتـی می توانـید فضای خانـه خود را تغـــیـــیــر دهـــید

۲- گیاهان آپارتمـــانی

گیـــاهــان آپارتمــانـــی که نگــهـــداری آن ها آســـان است را خریـداری کنیــد. گیاهان آپـارتــمـــانی علـــاوه بر ظاهری زیبـا باعث ایجاد هوا مطبوع در منـــزل شما نیــز می گردد.

گیـاهـان آپارتمـانی که نگهداری آن ها آسـان است را خریــداری کنـــیـد

۳- سبد تراریوم

یکــی از ۶ ترنـــد دکوراسیون داخلـــی برای تابـستــان، سبـدهــای تراریوم است. شمـــا می توانـــیـــد با استفــاده از یک ظرف شیـــشـه ای، سنـگ های تزئینـی و خاک سبـد تراریوم درست کنید.

با استــفـــاده از یک ظرف شیشه ای، سنـگ های تزئینـی و خاک سبد تراریوم درست کنیـــد

۴- اکســـسوری های هنــدسی

شما می توانیــد فرش، کاغـذ دیواری و یا گلـــدان های خود را از نقوش هنـدســـی انـتــخـــاب کنیـــد و بدین ترتـــیب از ترنـــد تابـــســتـــان پیروی کنیـد.

می توانیــد فرش، کاغذ دیواری و یا گلــدان های خود را از نقوش هنــدسی انتخاب کنـــیـــد

۵- استــفاده از گلـدان های آویز

شما می توانـــیـد با اسـتـفاده از گلــدان های آویز فضـــایـــی خاص در منزلـتـــان به وجود آورید. همــچنـــیـــن در ایـن زمـیــنـــه می توانـــیــد خلــاقیـت خود را به کار ببــریـد و آویزهای زیبـا به وجود آوریــد.

 

با اســـتفـاده از گلـــدان های آویز فضایی خاص در منـزلتــان به وجود آورید

۶- به آشپزخـــانــه خود رنـــگ دهـیــد.

آشپزخانــه باید قبل از هر چیز دیـــگری دارای عمــلـکـــرد باشد، امــا اغلــب مردم فراموش می کنند لوازم تزئینـــی را به آشپزخـانـه خود اضـافـــه کنــند. همـین امـر باعث می شود که آشـپــزخـانـه خیـلی جذاب نباشــد. برای آماده کردن آشــپـزخـــانـــه برای تابستـــان، حوله های ساده خود را با حوله های رنــگـی و طرح دار عوض کنید. از تابلو استـــفـــاده کنـید حتی می توانید یخـــچال خود را نیز رنــگ کنید. زمانیـکـه آشـــپــزخانــه شمـــا به محیطــی شاد و رنگـــی تبـــدیل شود می توانــیـــد زمـــان بیــشتری را با احســاس بهـتر در آن بگذرانــید.

لوازم تزئینــی را به آشپــزخـــانـــه خود اضافه کنیـــد

 

تزیینات کوچک و کم هزینه برای زیبایی دکوراسیون خانه

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.