دکوراسیون اتاق خوابتان را با این ایده ها تزیین نمایید

دکوراسیون اتاق خواب در خانه مهم می باشد و بیشتر افراد دوست دارند اتاق خوابی شیک داشته باشند چون در اتاق خواب استراحت می نمایند و بیشتر به اتاق خواب توجه می نمایند تزیین اتاق خواب هم باید در بین دکوراسیون خانه مورد اهمیت باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون اتاق خوابتان را با این ایده ها تزیین نمایید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن:احــتمـــالـــا اگـر به اندازه کافـی به دکوراســـیون منزل خودتـان اهمــیــت داده باشــیـد، سعی کرده اید که بهـترین دکور و تزئینات را برای اتــاق خواب خودتـان هم در نظـــر بگــیــرید و منـــاســـب تریـن فضا را همــراه با وسایـــل لازم در اتـــاق خواب آماده و مهـیــا سازید. امــا با تمــام این اوصاف هنوز هم احساس می کنیـد که دکوراســیون اتـــاق خوابـــتـان چیزی کم و کســـر دارد؟ احتمالــا فضــاهـــای خالی اتـاق خواب و به ویژه محیط اطراف تخت خوابــتـــان، مهم ترین دلـــیلــی اســـت که باعـث می شود ایـن احســاس در شما تقویت شود.

امـــا ایـده پردازی برای بهبود دکوراسیون اتاق خواب با در نظر گرفتن ایـن فضـــاهـای خالی معــمولا کار چنــدان ساده ای نیـســـت و نیــازمــنــد کمــی تجــربه و آزمون و خطـا و در عیـــن حال صرف زمان کافـــی اســت. در ادامه نمونه های خوبی برای تکـمیل دکوراسیون اتــاق خواب ارائه خواهـــیم کرد که می توانیــد از آنها برای تزئین فضـاهـــای خالی موجود در اتاقـــتان و در اطراف تخــت خواب استفاده کنـــیـــد.

1. دیوارهـــا را با رنـــگ هایی پرانـــرژی و جذاب رنـــگ آمیـزی کنید و یا از کاغذ دیواری های جذاب اسـتفـاده نمــایــید

دیوارهـــای اتـاق را می توانــید با استفـــاده از رنگ های چشم نواز غنــی تر و جذاب تر کنـــید. همــچــنـیــن از کاغذ دیواری هایی با طرح های زیـبــا نیـز می توانـید استــفـاده نمـایــید. بهتر اسـت با توجه به رنگ های به کار رفتـــه در دکوراســـیون، یکــی از دیوارهـــای اتــاق خواب که ترجـیـحــا دیوار پشـــت تخـت خواب اســت را برای رنــگ آمـیزی با چنــیــن رنگ هایـی انـــتـــخـــاب نمـــاییـد.

2. بافتی طرح دار را از دیوار اتـاق بیـاویزیــد


به جای استــفاده از کاغذ دیواری های خاص و طراح دار، می توانـــیـد روی یکـی از دیوارهای اتاقــتــان از بافتی طرح دار وزیـــبـــا اســـتــفـــاده کنـیـــد. ایـــن بافت ها می تواند شامـل جاجـیم، گلــیم، فرش یا هر نوع بافـت پارچه ای زیبــا و جذابی باشد که بتوانـد نظرهـــا را به خودش جلـــب کنـــد و ظاهری زیــبا به اتـــاقـتـان ببـــخشـــد.

3. نقش و نگاری خاص روی دیوار ایجــاد کنــیـــد


می توانیـــد دیوار اصــلی اتـــاق خواب را با یک تصویر خاص و با نقش و نگــاری منحـصـــر بفرد تزیـیـــن کنـیـد. ایــن ایده کامـــلا به سلیقه خودتان بستــگــی دارد. به عنوان مثـال در تصویر، یک نقشه بزرگ جهــان را می بینـــیــد که با تم خاکـســتــری رنـگ، روی دیوار بالــای تخـت خواب کار شده است و ظاهری مدرن و زیـبا به اتــاق خواب داده است. حتی در موارد دیگــر می توان از انواع قاب های تزئینـــی هم برای این تصـــاویر بزرگ دیواری اسـتفــاده کرد.

 

4. قاب عکــس های مختلـــف به دیوار بیـاویزیـد


عکـــس ها و تصاویر قاب شده روی دیوار می تواند اتــاق خوابـــتــان را تبــدیـــل به یک گالـری بســـیــار زیبا کند. البـــته اگـر می خواهـید عکـــس های مورد علاقه تان را قاب کنیــد و روی دیوار بالـا تخــت خواب نصـب کنـــید، حتـــما سعی کنیــد قاب ها را به خوبی روی دیوار ثابـت و محـــکم کنـــید که احــتـمـــال سقوط روی تخـــت خواب را به صفـر برســـانـــید و محـــیـط خوابتان کامل امــن باشـد.

5. از جدا کنـــنده فضا اســتـفـاده نمـــایید


یکی از بهـــترین روش ها برای اســتفـــاده از فضـــاهـــای خالی اتاق، به کارگـیـری جدا کننـده های چنــد تکه اســـت. ایـــن جدا کنـــنــده ها یا دیوایـدرهـــا معمولا طرح های مخـتـلــف و متــنوعی دارنـد و به تنـــهــایـــی می توانند جلوه دکوراســـیون اتـــاق شمـا را تغیـیر دهـــنــد. در عین حال از نظر کاربـردی، اســتـــفـاده از جدا کننــده های فضـا برایـــتان به صرفـــه تر نیــز خواهد بود.

6. یک تابلو نقـاشـــی یا آیـــنه در ابــعاد افـقی روی دیوارتــان نصب کنــید


اگر نمـی دانیــد برای تزئین دیوار اصـلــی اتاق خوابتـــان از چه نوع تابــلویی و با چه ابــعادی اســـتـــفــاده کنیـــد، باید بگوییـــم که بهـــتـرین انـــتـخـاب برایتـــان نصــب یک تابلوی نقــاشـی با تم رنـــگی نزدیـــک به ترکـیـب رنـــگی اصلــی دکوراسـیون اتـاق اســت که ابـــعــاد آن به صورت افقـی باشد. بهـتر است این تابـــلو روی دیوار پشــت تخـت خواب و در بالــای آن نصب شود.

همچنـــیـــن می توانــید به جای به کارگــیری تابــلوی نقـــاشـی، از یک آیـنـه قاب شده با همان ابـــعــاد و به صورت افـــقـی اسـتـــفاده کنـید. به این ترتـیب به بزرگتـــر دیـده شدن فضای اتاق هم کمــک خواهـــیــد کرد. تنـها نکتـه ای که لازم اســـت بار دیگـر روی آن تاکـیــد کنیـــم، ایـــن اســت که از فیکـــس شدن و نصب صحــیــح و حرفه ای ایـن آینه ها یا تابــلوها روی دیوار اطمــیـنـــان حاصل کنـید.

7. از آثـــار هنـــری متـــعدد در ابعـاد افقی استـــفاده کنـیـــد

آثــار هنـری که می توانـــیـــد از آنهـــا برای تزئین اتـــاق خوابتـــان اســتـفـاده کنـیــد، فقــط شامل تابـلوهای نقـاشـــی نمی شود و می توانـــد طیف وسیعــی از این آثــار را در بر بگـیــرد که اتـــفاقـا همخوانــی و تنـــاســب بسـیار خوبی می توانـــنـــد با فضـای ایـــن اتـــاق ها داشـته باشنـد. به عنوان مثال تابـــلوهای سه تکــه ای که از جنس فلزی ساخته می شوند یا شامــل چوب های کنـده کاری شده هستند و ابـــعاد و انـــدازه ای به شکـل افـــقی دارند، از جمله ایـن موارد هسـتنـد. لازم نیست این قاب ها و تابلوها به صورت به هم پیوستــه و یکــپـــارچــه روی دیوارهـا نصـب شوند، بلـکه می توانـــیــد آنها را با فاصله اندکی از یکــدیگـــر نصـــب کنـــید و سطح بیـشتری از دیوار را بپوشانید.

8. الــمــان های دکوراتـــیو عمودی را روی دیوارها نصب کنـیــد

 


در صورتـی که سقـــف اتـــاق خواب شمـــا به انـدازه کافــی بلند اســت، بهتر اسـت به جای المان های دکوراتـیو افـقـــی، از پنـل های تزئینی با ابعاد و انـدازه های عمودی اســتــفــاده نمــایــیــد. ایـــن گونه موارد می توانـــنـــد شامل آثـار هنـــری جذاب و چشـم نوازی باشــنــد که از نزدیـکـی سقـف اتاق نصــب می شوند و دیوار اصلـــی اتـــاق خوابـتـان را می پوشاننــد.

9. طرح های تجــسمـی جدا از هم برای دیوار اتـاق خواب منـــاســب هســتـنــد


اگـر دوست دارید تزئینـــاتـی که برای دکوراسیون اتاق خواب اســـتــفــاده می کنـیــد، کمی متـفـاوت تر و خاص تر باشد، و خیـلی درگـــیر ابعـــاد و انـدازه های هندسـی اتـاق نباشـــیـــد، می توانـــیـد از طرح های هنـری تجسمی قابــل نصــب روی دیوارهـــا بهـــره بگـــیریــد و فضــایی هنـری و مدرن در محـــیط به وجود بیاوریــد. سعی کنید این عنـــاصـر دکوراتیو را به نحوی انــتـــخـــاب کنیــد که اجزای مختـلف آنـها دارای اندازه های مخــتـلـف و الـگوهای خاص تری باشنــد تا تاثیــر درامـاتـیک بیــشــتــری در فضــا ایجـــاد نمــایــند. این الـــمـان های دکوراتیو می توانـــنــد از جنس و متریال های مخــتلفـی ساخته شوند، از جملـــه این موارد می توان به کاغـــذ های رنـگی، تکـه های فلزی، چوبی و … اشاره کرد.

10. کمـدهـای جادار دیواری را فراموش نکـــنید


یکـــی از کاربـردی تریــن ایده ها برای اسـتـفاده از فضـاهای خالـی اتاق خواب، به خصوص در جوار دیوارهـــای اتاق، ساخت کمـد دیواری های جادار و اضـــافه کردن فضـایــی برای انبــارش و نگــهــداری از وسایل است. اگر فضای خالــی که در اختـیار داریــد، آنقدرهـــا هم زیــاد نیست می توانید تنــها به ساخـت و نصب کابـیـنـــت های دیواری باریک اکـتفا کنــید و از آنـهــا برای جا دادن خرده ریزها و وسایــل کوچکی که در اطـــراف اتاق پراکنده شده اند، اســتـــفاده نمـایید.

دکوراسیون اتاق خوابتان را با این ایده ها تزیین نمایید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.