تصاویری از خنده دارترین روش های ضد سرقت در جهان

مجموعه ای از تصاویری از خنده دارترین روش های ضد سرقت در جهان را برای شما عزیزان گردآوری نموده ایم این روش ها واقعا خنده دار و مضحک می باشند بیشتر افراد از راه های جالبی برای اینکه وسایلشان را دزد نبرد استفاده نموده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از خنده دارترین روش های ضد سرقت در جهان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: طــبــق آمار دزدی رایــجـــ‌ـــتـــریـــن نوع جرایم است و نزدیـــک به ۶۰% کل جرایــم آمـریکـــا را شامـل میــ‌ـــشود. جای تعجب نیســـت که بسـیاری افراد از اقــدامـات پیشـــگـیـــرانه اسـتفاده میـــ‌ـکـنـند و بهــتریـــن دســتــگــاه‌ــهای ضدســرقــت را می‌ســـازنـد. حتی گاهی خودشـــان روش‌ـهــا و دستگـــاه‌هـایـی ابـداع می‌ــکنــنـد. در این مطـلــب خنده دارتـــریـــن دســتگـــاه‌هـای ضدسرقـت را مشـاهده می‌ـکـنــنــد که خود افـــراد برای حفـظ اموالــشـان ابـداع کرده انــد. برخـی از آن‌ـــها شمـــا را شگـفت زده می‌کـــننــد. به نظر شمــا کدام از همه خلـاق‌ـتر اســت؟

جرات میـــ‌ـــکــنـید ایــن دوچرخه را بدزدیــد؟

شفـــافـیـــت در امـــنـیــت

ایــن ماشیــن هیچ جا نمــیـ‌ـرود

اگــر در نباشــد، بایـــد امنـیــت را بیــشـتــر کرد

وقتـی از سر سوزن هم نمی‌ـــگـذریــد

اگــر نمی‌خواهـیـــد کسی به لیوانـــتـان دســت بزند

ضد سرقـت دوکاره


هیچ دزدی اینجا نمــی‌نـــشـیـــنــد

هیچکس از یک لحظـه بعد هم خبــر ندارد

یک جای پارک مطــمئن برای دوچرخـه

یا همـســـایه خیـــلـــی بدجنـــس است یا صاحـــب ماشـــین خیـلی بامزه!


کار از محـکـم کاری عیـب نمـــیـ‌کـنــد

احـتـــمالا مادر آجــیل عید را در یخـچـــال قایم کرده


حتی فکـر نزدیک شدن به ایــن زن هم به سر هیـچ دزدی نمـــیـــ‌ـــزنــد

نظــرتان درباره قفـل ایــن دوچرخـــه چیست؟

تصاویری از خنده دارترین روش های ضد سرقت در جهان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.