تصاویری از خودروی پیکان که با آینه تزیین شده

خودروی پیکان یک خودروی قذیمی می باشد که در سال 1347 توسط شرکت ایران خودرو ساخته شد این خودرو نخستین خودروی تولید ایران می باشد و برای همه ایرانیان در دهه 50 -60 یک خودروی بسیار لوکسی بشمار می رفت اکثر ایرانیان از این خودرو پیکان استفاده می نمودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از خودروی پیکان که با آینه تزیین شده را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در شهـــر شیراز دو جوان هنـــرمـــنــدی که ۲۳ سال اسـت در رشته آیــنـه کاری فعـالـــیـــت می کنند روی یک ماشـین پیـــکـــان که مدل ۷۸ است را آیـنــه کاری کرده اند آینـه کاری ایـن ماشین یک سال طول کشید ایــن دو هنـــرمند شیرازی به نام های قاســم مویدی و مصــطفـی زارعــی در روز صنـــایــع دستـــی از این خودروی آینــه کاری شده رونمــایــی کردنــد.

پیـــکــان آینـه کاری شده

همزمان با روز صنـایـــع دســتــی از یک ماشـــین آینـــه کاری شده در شیـراز رونمـــایـــی شد. ایـــن خودروی پیکان مدل ۷۸ آیــیـنـــه کاری شده کاری از قاسـم مویدی و مصـــطـــفــی زارعـی دو هنـرمنـد صنـــایع دستــی شیـراز اسـت. این دو هنــرمــند ایـن پیکان مدل ۷۸ را ظرف مدت یک سال آیــنـه کاری کردند. هنرمنـدان مذکور اهـــل شیـراز ۲۳ سال اســـت که در رشته آییـــنه کاری مشـغول به فعـــالیـــت هسـتند.

تصـــاویری از پیـــکـــان آیــنـــه کاری شده در شیـــراز


خودروی آینـــه کاری شده

پیکـــان آیـــنــه کاری شده

تـــاریـــخـــچــه
یک دســتگاه پیــکان در ایـران

بعــد از چنــدین تلاش ناموفق برای ساخت اتومبــیل‌ـــهـای فیــات در اوایـل دهه ۱۳۴۰، قرارداد مونتاژ پیکان (آخریـــن مدل هیلمــن هانتـــر؛ (کرایـــسـلـر) روتس ارو مدل ۱۹۶۶) در ایـران بین شرکــت ایـــران ناسیونال (ایــران خودروی کنونی) و گروه صنـــعتـــی روتس (Group Rootes) انـگــلــستان، که در حال ورشکـــســتـــگـــی بود، بستــه شد و تولید ایــن خودرو پس از یک دهـه تولید در انگلـســتـــان، در ایــران شروع شد. طراحی اصلـــی پیــکان کاری از شرکـــت تالـبوت از زیـــر مجموعهــ‌ــهای گروه روتس بود. یک سال بعد در سال ۱۳۴۷ شرکـت آمریـــکـایـــی کرایـــسـلر توانـــســـت گروه صنعتــی روتس را بخــرد که تأثــیـری بر روند تولیـد پیــکــان در ایران نداشـت و مدلـ‌ــهــای مخـــتــلـف پیکـان در ایران تولیـــد میــ‌ـــشـــد. در سال ۱۳۵۹ تولید پیــکـان با ظاهــری جدید (معروف به چراغ بنـزی) طراحـی معـروف کرایـــســلر بود در ایـــران آغـاز شد. روند مونتاژ خودرو در ایــران خودرو به همــین ترتــیب تا سال ۱۳۶۴ ادامــه یافت و تا ایـن سال کمــاکـان قطــعات اصلی از خارج وارد و شرکــت ایران خودرو آنـــ‌هـا را مونتـــاژ میـــ‌ـــکرد، و در کنار آن قسمـــت‌ـهـــایی چون بدنـه، رادیــاتور، شیــشه و کمـک فنر عقـــب و جلو در ایـــران ساخـــتـــه می‌ـــشدنــد. در سال ۱۳۶۴ خط تولید پیــکان در کرایــسلـر انــگلــسـتـان متوقف شد و در شرکت پژو فرانــسه ادغــام شد و در نتیـــجه ایران خودرو با کاهش دستـــگـاه انتقــال قدرت اصـــلی مواجه شد و تولیــد پیـکان از سقــف بیش از ۷۰ هزار دســـتگاه در سال ۱۳۶۳ به سه هزار دسـتــگاه در سال ۱۳۶۸ سقوط کرد. در ایـــن سال کارخانـــه پژو موافـــقــت کرد ایران خودرو با بکـــار بردن سیـســـتم تعـلـیـق و موتور پژو ۵۰۴ بر روی بدنه پیــکـــان، به تولید پیکان ادامـه دهـــد که این روند در حدود شش سال دوام آورد. پس از آن با ساخـت قطعـات لازم در ایران، پیـکــان۱۶۰۰ در شهریور ماه ۱۳۷۱ تولید شد و تولید آن تا ۲۵ اردیـبهـــشـــت سال ۱۳۸۴، در حدود ۱۳ سال، ادامه داشت. همچـــنــین در سال ۱۳۷۲ طرح پرتو تایـپی از سوی ایـــران خودرو برای پیکــان معرفی شد ولی هرگز به تولید انـــبوه نرسید. اما در سال ۱۳۷۳ نوعی پیکان موسوم به سپـــر جوشن تولیـــد شد که فقـــط انــدکی به آن طرح شبـــیـــه بود. یکـسری از تغــیــیرات دیــگـر که مربوط به طرح پرتوتایــپ بود نیـــز در سالهــای بعـد در پیکانــهـا اجـــرا شد. در روز ۲۵ اردیـــبهشــت سال ۱۳۸۴ پس از گذشت ۳۸ سال و تولیـد دو میلـیون و ۲۹۵ هزار دســتـگـاه، تولید پیـــکان متوقف شد و آخرین پیـکـــان تولیدی به موزه فرســتــاد شد. پس از آن تلــاشـ‌ــهـــای فراوانـی برای ایـــجــاد یک خودروی جایـــگـزیــن برای ایــن خودرو انـــجـــام شد. از جمـلـه خودروهای جانشـیــن میـــ‌ــتوان به ال۹۰، چری کیوکیو ۶، طرح ان پی (که منـــجر به خلـق پژو ۲۰۶ صندوقدار شد)، پژو روآ، خودرویی بر اساس پلــت فرم پژو ۴۰۵ (که نتـجه آن سمنـد شد) اشـاره کرد که الـــبـته طرحـــ‌ــهای مذکور یا ناکــام ماند یا مورد اسـتقبال قرار نگـــرفت یا قیمـــت آن‌ــهـا گران تمـام شد.

تصاویری از خودروی پیکان که با آینه تزیین شده

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.