تصاویری از مراسم سالگرد عباس کیارستمی با حضور افراد مشهور

عباس کیارستمی یکی از کارگردان های معروف در سینمای ایران بود که در سال 95 دار فانی را وداع گفت پنجشنبه عصر مراسمی را برای زنده نگه داشتن یاد این کارگردان بزرگ ایرانی در منطقه لواسان تهران برگزار نموده و که بازیگران پیشکوست ایران و افراد مشهوری در این مراسم یاد بود عباس کیارستمی حضور داشتند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از مراسم سالگرد عباس کیارستمی با حضور افراد مشهور را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

پـنـج شنــبه عصر مراسم سالروز درگـذشت زنده یاد عباس کیارستــمی با حضور چهــره های مطرح سینما در لواسان برگزار شد. در مراسم سالــگـــرد عباس کیـــارســتـمی افـــراد مشـهوری ماننـد سحر دولتـــشـــاهـــی ، مصــطفی زمـــانــی ، سیـــروس الوند ، الهـام پاوه نژاد ، پانـــته آ پنــاهـــی ها ، رضا کیانـیان و … حضور داشـــتــنــد. تصــاویر ایــن مراســم را ببـــینــید.
سالــگرد عباس کیــارســـتـمــی

چند روز قبـــل از مراسم سالگـرد عبـاس کیـارســتــمــی حکــم پزشک او نیـز اعـــلــام شد.

قائم‌مقـــام معــاون انتـظـــامی کل سازمـــان نظام پزشکـی نتـیجـه قطـعـــی پرونده مرحوم کیارسـتمی را اعـــلــام کرد.

محســن خلیـــلی، قائم‌ـــمـقـام معـاون انتـظامـی کل سازمـــان نظام پزشـکـی در گفتــ‌وگو با خبـــرنگار سلامت خبــرگـــزاری فارس، در ارتـباط با پرونده مرحوم کیــارسـتـمـــی اظــهار داشت: پرونده به همان حکــمی که در هیـــأـت تجـدیــدنظر استـــان تهـــران مشـخص شده بود، اعــلــام و پزشک وی، محکوم به توبیخ کتـــبی همــراه با درج در پرونده و در نشــریـه نظـام‌ـــپـــزشـکـی شد.

وی افـــزود: سازمـان بررسـیـــ‌ــهـا را به عنوان ماده ۴۰ به هیأت عالــی ارسـال کرد و از جانـب هیأـت عالــی هم همان رأــی تجـدیــدنظـر اعـــلام شد.

قائم‌مقـام معاون انــتظامی کل سازمـــان نظــام پزشــکـــی با بیـان ایـــنـــکـه پزشک مرحوم کیارســتمـــی محـرومیــت از کار نخواهد داشـت،ــ‌گـفــت: موضوع محـــرومیـت در هیأت بدوی مطرح بود که در دادگـــاه تجـــدیدنــظر اعــتــراض شد و سرانـجام نتیجـه توبیخ کتــبی همراه با درج در پرونده و نشـــریـــه نظـام پزشــکی شد.

خلیلی تصریح کرد:‌ خانواده مرحوم کیـــارسـتمی اعـتــراض به نتــیـجـه هیــأت عالــی نکرده بود که خود سازمـان نظام پزشـــکی با اعمـال ماده ۴۰ روی حکـم اعـــتراض کرد که پرونده به هیأت عالـــی ارسال شود و هیــأـت عالی چون خود فرد هم ذیــ‌ـــنفـــع اعتراض بود همـــان رأی تجـــدیدنــظر را تأیید کرد.
حکم پرونده عبـاس کیـارستـــمی اعلـــام شد

وی با بیــان اینـکـه توبیخ سه مرحـــلـه دارد، گفــت: تذکر، توبیخ و درج در پرونده و توبیخ و درج در نشریـه نظــام‌ـــپزشـــکــی شامـل این سه مرحلــه اسـت و زمانی که پزشـک محکوم به توبیخ و درج در نشـــریـــه نظـــام پزشــکـی شود در سابـــقـه آن لحـاظ خواهــد شد و در واقـــع جزء سوء سابقه پزشــک میـــ‌ـشود.

قائم‌ـمــقام معاون انتــظامــی کل سازمـــان نظام پزشکـــی با بیـــان اینـکـــه این محـکومیت محــدودیت برای پزشـــک ایـجاد می‌ــکنـد ولی محرومیتـی به همراه ندارد، افــزود: در پزشــکی قانونی سقف ۵ درصد دیــه را برای پزشک لحــاظ کردنـد و در صورتــی که حکـــم زیر ۱۰ درصد باشد در واقـــع تذکـــر شفـاهــی برای پزشــک لحـاظ می‌ـــشود.

خلیـــلـــی تصریـح کرد: از آنـــجـایی که سوء پیـشیـــنـه، با اجرای ایـن حکـم برای پزشـــک ایـــجاد میـــ‌‌ـــشود دیگـر پزشــک نمیـ‌توانـــد برای گرفـــتن پروانه و جابـهــ‌ـجـــایــی کار در مراکــز درمانی اقـــدام کند و یا مسئول فنــی بیـمارستــان و مرکزی شود.

وی با اشـــاره به اینـــکـــه پزشک مرحوم کیـارســتمی سه سال از گرفتـن عدم سوء پیشـــیـــنه انتـــظـامـی محروم شده است، تأکید کرد: اگر قصور دیـگــری توسط ایــن پزشـک رخ دهد حکـــم شدیدتــری در پرونده آن ایجاد خواهــد شد که ایــن حکــم به صورت‌ـهــای گوناگون از جملـــه محـرومیـــت کوتاهـ‌ـــمدت، میان‌ـــمـــدت و بلـنـــدمـــدت است و در نشـــریــه نظـــام پزشـکـــی کل کشور نیـــز حکــم چاپ می‌ـشود.

قائم‌مقام معـــاون انـتـــظامـــی کل سازمـان نظـام پزشـــکــی عنوان کرد: جراح مرحوم کیارسـتـــمی که ایـن حکـــم برایــش صادر شده همـچـــنــان می‌ـــتوانـد جراحـــی را انجام دهــدو نتــیــجـه قطعـــی به خانواده و پزشک کیـــارسـتمی ارسـال شده است و نتــیجه تغــیـــیری نخواهـــد کرد.
تصـــاویر مراسم سالگرد عباس کیارستــمـی

مصـطـــفــی زمــانــی

سیــروس الوند

سیـــروس الوند و الـــهام پاوه نژاد

رضـــا کیـــانـیـان و مصـطفی زمانی

رضا کیانـیـــان

رضـا کیانـــیان

مســـعود کیمــیــایـی

تهمـــیـنه میـلـانــی

اصـغـر فرهادی

رضـــا کیـــانیـان و جعـــفـــر پناهی

سحـر دولتشاهـی

پانتـه آ پناهـــی ها

تصاویری از مراسم سالگرد عباس کیارستمی با حضور افراد مشهور

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.