تصاویری از کافی شاب مرگ در بانکوک تایلند

کافی شاب مرگ که عجیب ترین کافی شاپ در دنیا می باشد در این کافی شاپ تابوت مرده را برای صرف یک فنجان قهوه گذاشته اند و یک اسکلت در کنار شما در هنگام خوردن قهوه می باشد که منو کافی شاپ در دستش می باشد این کافی شاپ در جهان معروف شده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از کافی شاب مرگ در بانکوک تایلند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در بانـــکوکِ تایـــلـندیــک کافـی شاپ عجـــیـب و غریـب به نام کافه مرگ ساختـــه شده اسـتـــمـشتـریان شجــاع این کافی شاپ عجــیب درون تابوتی می خوابـــنـد و به ازای ایـــن کاریک قهوه رایگــان دریـافــت می کنند رئیس ایــن کافه هدفــی دارد و هدف اصـلـی آن آگاهـــی مردم از مرگ است .
کافه مرگ

تصور شمـا از یک کافــی شاپ چیـــسـت؟ قطعاً تصور شمــا حول و حوش فضـــای دنجو آرامی میـــ‌ــچـــرخـــد که ایــن امــکان را برای شمـــا فراهم می‌کـنــد تا برای لحـظاتی بهــاســـتراحــت روحی و فکری بپردازیـــد؛ امــا بشــنوید از یک کافـــه عجیب و غریـــب در بانـکوکِ تایـلـند؛ «کافـه مرگ».

مشتریان ایـــن کافی شاپ عجــیب و غریب در صورت داشتن شجـاعـــت و جسـارت لازم درون تابوتی کهـدر قســمـتـی از کافـــه در نظر گرفــتــه شده است، خوابیــده و در ازای ایـــن جسارتــیـــک قهوه رایــگـــان دریـــافـــت میـ‌ــکنـنــد. قهوه رایگــانی که پس از دقـــایـقــی پرالتهاب وسخـت قطعـاً دلـــچــسب خواهــد بود؛ پس از خوابیــدن در تابوت، مسئول مربوطهــدر آن را بسـتـــه و مراســـم مردن و مرگ به صورت رسمی آغــاز می‌ــشود، مشـتری نگونبـخت بایـد دقایـــقی نامشـــخــص را در فضای بسته و تاریـــک و وحشتــناک تابوت بگذرانـد و منتظـــرباشـــد که آیا سرانــجــام در ایــن تابوت تاریــک باز خواهـد شد یا نه؟


تابوت مرگ

موسس و رئیس کافه مرگ

رئیس این کافی‌شـاپ عجیـب که یک اســتاد و محــقق اجتماعـی است، در خصوص هدفاز تأســـیس ایـــن کافـی شاپ می‌ــگوید: هدف ایـــن کافـــه آگاهی بیشتــر مردم در خصوصمرگ است! مشــتریان ما با خوابـیــدن در تابوتی تاریک که ما برایشـــان در نظـــر گرفته‌ـایم،ــبرای لحظـاتـــی هم که شده تجربه مرگ را حس کرده و تحت تاثـــیر آن قرار می‌ـــگـیرند.

اکــثر مشتریــ‌هـای ما جوانانـــی هسـتند که در عصـــر حاضــر با گذرانــدن بیـــشتـریـن لحظـــاتزنـدگی خود در فضای مجــازی به نوعی به ایـــن فضـا اعتیــاد دارند، ایــن تجربــه باعـــث میـ‌شودتا برای لحظـاتـــی به خود و زنـدگی شخصـی خود بیــاندیشــنـد.


اســـکــلت

فضـای داخــلی کافــه مرگ تمامــاً با نشـانـه‌ــهـایی از مرگ و میـر تزیــین شده است، کاپ کیک‌ـهـــایــاسکـــلـتـــی، دیوارکوب‌هایـی با همــیـن موضوع و یک اســکــلـــت که به صورتی کاملـــاً تاثــیـــرگذاردر وسط کافـــه قرار داده شده است. مشـتــریـان با دیدن چنـــین فضـایــی کامـلاً حس میــ‌کنـــندکـــه در مراسم تشــیـیـــع جنـازه شرکت کردهـ‌اند.

دین اکـــثـــر مردم تایلند بودایی اســت و صاحـب کافـه مرگ در تایلـند معــتـــقد است، نتــیـــجه آگـــاهــی از مرگـمــنجـــر به اصـلاح رفـــتـار و اعمال ما، کاهـش حرص و طمع و از بین رفـــتن خشونتو فسـاد در دنیــا میـ‌ـشود؛ موضوعی که بودا بر آن تاکـــیــد کرده است.

در ادامـه تصـــاویری از ایـــن کافــی شاپ عجیـب و غریب را ببـینـــیـــد؛


کافـــی شاپ عجـیـب

کاپ کیــک

تابوت

تصاویری از کافی شاب مرگ در بانکوک تایلند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.