تصاویری از حادثه آتش سوزی بازار تهران و خسارت این آتش سوزی بزرگ

آتش سوزی در بازار تهران امروز خسارت زیادی را به مغازه داران این منطقه زد علت این آتش سوزی هنوز معلوم نمی باشد بسیاری از این مغازه ها سوخته و به خاکستر تبدیل شده اند خبرنگار به خبری تصاویری را از این حادثه بزرگ ثبت نموده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از حادثه آتش سوزی بازار تهران و خسارت این آتش سوزی بزرگ را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ســـید جلال ملـکـی در این باره گفـت:
به گزارش مجله خبری دانستن: وقوع حادثـه حریـق در ساعـت ۱:۲۸ بامداد امروز به سامــانـــه ۱۲۵ اطلـاع داده شدکه در پی آن ستاد فرماندهـی آتــش نشانـــان هفــت ایــســتـگاه را به همـــراه تانکر آب و خودروی حامـــل تجـهــیزات تنفسی به محــل حادثـه واقـع در بازار تهران، خیـــابان ۱۵ خرداد ابتدای بازار حمام چال اعـزام کرد.

ملکـــی با اشــاره به حضور عوامل آتـــش نشانی در محل حادثـــه گفــت:
نخســتــیـــن ایــســتگاه آتـش نشانـی کمــتـر از سه دقیــقــه بعـــد از اعـــلــام وقوع حادثه به محل رسـیده و مشــاهــده کردند که حریـق در یک پاســـاژ قدیمــی سه طبــقه رخ داده که داخــل آن بیــش از ۱۰۰ باب مغـــازه و انبــار پارچه و پوشاک قرار داشت.
علت آتشـــ‌ سوزی در بازار تهـران

ملکـی با بیـان ایــنــکه شعلهـ‌ـهای آتـش به سرعـــت تمــام ساخـــتـــمــان را فرا گرفــتـــه
و از پنجـــرهـ‌های ساخــتمـــان به بیـــرون زبانـه میـ‌ـکشیـد گفـت: آتـــش نشـانان برای کنـتـــرل حریق و جلوگیری از سرایت آن به اماکن مجاور از چنـد جهـت عمـلیـــات خود برای اطــفــای حریق را آغـــاز کرده و با توجه به اینـــکه امـکـان ورود نردبــام هیدرولیـکـی به محل وجود نداشت آتش نشــانان با نردبـامـــ‌ـهـای دســتی به پشت بام رفتـه و از آنجـــا عمــلـــیــات اطـفـای حریق را ادامه دادنـــد.

سخنگوی سازمان آتـــش نشانــی و خدمـــات ایمـنـی شهـر تهران با بیـان اینـــکه ساعتی
بعـــد آتـش نشـانـان موفق به مهـار و اطفـــای کامل حریق شدنــد، گفت: پس از آن عمـــلـــیـــات لکــه گیـــری، ایمـــن سازی و تخــلیه دود آغــاز شد. ایـن عمـلـــیات تا حوالـــی ساعت ۱۰ صبـح امروز ادامه داشـت و پس از آن آتـش نشــانان به عمـلـــیـات خود خاتـــمـه دادند.

وی همـــچنـین از خارج کردن سه نگـــهـــبــان این ساختمـان در همان دقــایـــق وقوع آتـش سوزی خبـــر داد و گفــت:
سه نگهبــان که دو نفر از آنهــا حدود ۱۵ سال سن داشـتـــند و همـــان دقـــایـــق اولیــه به بیـــرون از ساخـــتـمان منـتـــقل شدنـد.

ملـکی دربــاره علـــت وقوع این حادثه نیــز اظــهـار کرد: متــاسفانـــه بارها نســـبت به وضعیت ایـــمنـــی در بازار تهران هشدار داده شده و معلوم نیســـت اگـــر ایـن حادثــه در ساعــات فعالــیـت ایـن محدوده رخ داده بود چه خسارات جانی بر جای میـ‌گـــذاشـــت. علــت این حادثــه هم اکـــنون از سوی کارشـنـــاســان آتـش نشـــانـــی در دست بررسـی اســـت.

تصاویری از حادثه آتش سوزی بازار تهران

تصاویری از حادثه آتش سوزی بازار تهران

تصاویری از حادثه آتش سوزی بازار تهران

تصاویری از حادثه آتش سوزی بازار تهران

تصاویری از حادثه آتش سوزی بازار تهران

تصاویری از حادثه آتش سوزی بازار تهران

تصاویری از حادثه آتش سوزی بازار تهران

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.