تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از معابد بودایی در میانمار

معابد بودایی در میانمار در دل طبیعت ساخته شده اند و منظره های بسیار زیبایی را دارند یک عکاس خلاق توانسته است از این معابد عکس بسیار زیبای هوایی ثبت نماید تا همه سازه های این معابد زیبا را در تصاویر و فضای مجازی ببینند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از معابد بودایی در میانمار را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: عکـــاسی هوایـــی از مناظر سرسبز میـانمار که معابـــد طلـایی درخـشــان در آن پراکنـــده شده اند، آرزوی هر عکــاسی اســت. عکـــاسی به نام «دیمـیـتار کارانیـکولوف» در مجموعه عکســـ‌هــای هوایـــی خود که با اســـتـــفــاده از هواپــیمای بدون سرنشیــن و بالــن گرفـته، این منـــاظـر بی نظــیر را از دید پرنــده با مخـــاطـبان خود به اشـــتـــراک میــ‌گــذارد. هر یک از عکـسـ‌هـــا شامــل یکی از هزاران معـــابـــد قدیــمی بودایــی، زیارتـگـاهـــ‌هـــا و پاگودا‌ـهایی می‌ـشود که در جنـــگــلـ‌های سرسبز این کشور پراکـنده اند.

عکســـ‌ــهای هوایـــی مقیـــاس و تقارن شگفــت انــگــیــز این ساخـتمــانــ‌ها را نمایـــش میــ‌دهند که از روی زمیــن نمــی‌توان کاملـــا درک کرد. ایـن عکســ‌ها علـــاوه بر تاکــیـــد بر زیبایـی طراحـی معـابـد، اهمــیت بودیســم در گذشـتـه و حال میانمار را به تصویر می‌ـکـشـــد. بیــش از ۱۰۰۰۰ معـبـــد تنـــهــا در باگان وجود دارد که بســـیـاری از آنــ‌ها در حال حاضر بازسـازی شده انـد. اگرچه میانـــمار رابـــطـــه قدیـــمـــی با ایــن مذهــب دارد، اما رویکــرد مدرن کارانـــیـــکولوف به عکـاسـی از ایــن معابـد، آن‌ــها را از زاویه جدیـــدی نمایـــش می‌دهد.

تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از معابد بودایی در میانمار

تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از معابد بودایی در میانمار

تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از معابد بودایی در میانمار

تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از معابد بودایی در میانمار

تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از معابد بودایی در میانمار

تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از معابد بودایی در میانمار

تصاویر بسیار زیبا و دیدنی از معابد بودایی در میانمار

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.