تصاویر شگفت انگیز از گوزن دو سر در جنگل

گوزن دو سر که برای اولین بار در جنگل های مینه‌سوتا کشف شده است دانشمندان را شگفت زده نموده است این گوزن دوسر سالم و کامل به دنیا آمده است و بچه گوزن چند روزی زنده مانده است ولی متاسفانه دانشمندان گوزن دو سر را مرده پیدا نموده اند  در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویر شگفت انگیز از گوزن دو سر در جنگل را درسایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: برای اولیــن بار یک بچـــه گوزن دو سر در جنــگل میـنـــهـــ‌ــسوتا کشــف شد. تصور میـــ‌ــشود کشـــف بچه گوزن مرده در یکــی از جنـگـــلـ‌هـای میـــنهــ‌ــسوتا اولین مورد ثبت شده گوزن دو سری باشد که کاملا رسیــده و به دنـــیـا آمـده است. ایـــن گزارش اخیــرا در مجـــلــه علـمی «american midland naturalist» منتشر شده اسـت.

قبـــلــا چند مورد از سم داران دو سر گزارش شده بود، اما هیـچـکــدام تا به حال به دنـیـا نیـــامـده بودنـــد و همـیـــن منــحـــصـر به فرد بودن، ایـــن مورد را خاص میــ‌ـــکنــد. دو مورد گوزن دو سر دیـــگر هم قبـلـا گزارش شده بود، امـــا هیـچـکــدام از آنـــ‌ها دوره بارداری را کامـل نگـــذرانـــده بودنـــد.

ایــن گوزن دو سر در فاصــلـــه یک و نیــم کیــلومتری رودخـانه می‌سیـ‌ـسیــ‌ـپی در میـنــه‌ـسوتا کشـــف شد. سیـ‌ــتــی اســـکن و امـــ‌آر‌آی نشان داد که ایـــن گوزنـ‌ــهـــا سر و گردن مجـزا داشـــتــنـد که از ستون فقـــرات به هم متــصـل بوده اسـت.

آنـاتومی آنـ‌هــا نشــان میـ‌دهـــد که مرده به دنیـا آمده انـــد. امــا به حالــت مرتب و طبـــیعــی یافــت شدنـد که نشان می‌ـــدهـد مادرشان بعـد از زایمان سعـــی داشـــتـه از آنـ‌ـــهــا مراقـــبـــت کند. دوقلو‌هـــای به هم چســبــیده در میان حیوانات اهلــی و خانگـــی نسبتــا شایع، اما در میان سایـر حیوانات بســـیــار نادر اســت.

تصاویر شگفت انگیز از گوزن دو سر در جنگل

تصاویر شگفت انگیز از گوزن دو سر در جنگل

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.