تصاویر وحشتناک از زنده شدن نوزاد مرده در قبر

زنده شدن مرده بعد از مرگ یکی از اتفاقات نادر در جهان می باشد ولی بعد از دفن مرده زنده شدنش دیگر معجزه به نظر می رسد یک نوزاد که تازه متولد شده بود قلبش ایستاد و فوت نمود و دفنش نمودن ولی بعد از دفن این نوزاد به طرز معجزه آسایی زنده شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویر وحشتناک از زنده شدن نوزاد مرده در قبر را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: صـــدای گریـــه ی نوزاد تازه متولد شده 8 ساعـــت بعـد از دفــن از زیر خاک شنـــیده شد. نوزاد تازه متولد شده ای که به اشتبـاه تصور می شود که در هنـــگـام تولد جان خود را از دست داده اســت ، اما بطــرز نابـــاورانه ای هشت ساعـت پس از تولد صدای گریه ی کودک از زیـر خاک شنـیده شد.

فیلم باورنکــردنــی افســـران پلیس را که با دســت در حال کنـــدن زمــیـن برای بیـــرون آوردن نوزاداز داخل قبر هسـتــند را نشان می دهـــد، و لحظه شگفــت آور بیــرون آوردن نوزاد تازه متولد شده به طرز معـــجزه آسایی از قبـر کم عمق پس از گذشـت هشـت ساعــت را ننـشــاان میدهـد که نوزاد زنــده بیــرون آمده است ، جزئیات و تصـاویر ایــن خبـــر عجیب را در ادامـــه بخــشــی از نمــناک خواهید خواند.

زنده شدن نوزاد بعد از دفـن

زنــده شدن نوزاد تازه متولد شده ساعــتــها بعـــد از دفــن!!

به نظـــر میرسـد بستـگــان نوزاد با ایـن باور که او مرده، اشـــتبــاها او را به خاک سپردنـــد فیـــلـم باورنــکردنـی افـــسـران پلـیــس را نشان میـــدهـد که روی زمیـن زانو زدنـد و برای دیــدن داخل قبر فقـط از یک مشـــعـل استفاده میــکـــردند و مانـنـد بیلچه خاک را از اطراف نوزاد برمـــی داشـتنـــد . پلیـس انتــظار داشـــت یک جســـد پیدا کنـــد امــا پس از شکـاف قبر ، دیــدن بدن زنـــده ی نوزاد همـــه را شوکه کرد ؛ در کلـــیپ، افـســـران به طرز شایـسـتــه و به سختـی در حال تلاش برای سهـــل کردن درآوردن نوزاد بودند. آن ها با دســـتانــشــان مثل یک قاشق مشتـــشـــان را پر خاک و زمـیـن را میــکنـدند و با استفاده از پنـــجـه ها و ناخــت زمین سســت را کنـــار میــزدنــد ؛ و از دســـتان خود برای جابـــجــایــی خاک خشـــک اســتـــفاده میــکـردند ، ماموران نوزاد را در عمـــق 50 سانــتـــی زمـــیــن ، در حدود ساعت 10 شب سه شنبـــه درحالـیکه گریـــه های ضعــیفــی داشت ، یافتنـــد.

نجـات نوزاد دفـــن شده از زیـــر خاک

زنده شدن نوزاد بعـد از مرگ

آن ها هیجـــان زده گفـــتند :”او زنده اسـت ، آمـبولانـــس بفـــرستید” یکــی ناظران هنـــگامی که آرنـــج نوزاد را دیـــد با نگـران گفــت :” به نظـــر میـــرسـد تمام استـــخوان های بدنـــش شکـــسـتـــه اسـت.” پلـیـس سپـــس سرعـت را برای کاهــش هر گونه آســیب احـتــمالــی کم کرد.

رئیس پلیــس ناسیمنـــتو انگـشتــان خود را زیــر آرنـــج نوزاد که کنــار سر نوزاد بود ، قرار داد و شروع به بیـرون کشیدن او کرد. شگفـتی عجـــیــب تر ایـنــکـــه او بدون هیچ آسیـب جدی به زندگی باز گشت. پرستاران راه تنـــفس نوزاد را تمــیز میــکـردنــد و او را به سرعت به بیمارستـــان انتقــال دادنــد. پزشکــان پس از اســـکان کامل و مراقبــت های شدیــد گفتــند علـــیـــرغــم جراحــات وارده ، سلامــت کودک پیـشروی خوبی دارد . در پی این موضوع پلـــیس ازعـدم گزارش مبنی بر فوت نوزاد به پلیــس آگاه می شود و آن ها برای بررســی اظهــارات و جســـتـجوی زمینـــه به منزل خانواده نوزاد در مرکــز برزیل رفتـــند. ظاهـرا بچه متــعــلـق به یک دخـتر 15 سالـــه ی برزیــلــی بومی هندی بوده است که در حمـــام متولد شده بود.

نجات نوزاد زنـده به گور شده

نجات نوزاد از زیـر خاک

طبـــق گفته ی مادر ، نوزاد به سرعت متولد شد و سر او با زمیـن حمـــام برخورد کرد. نوزاد مبـتـلا به دو شکــســتگـی جمـجـــمه ای می شود که توسط متخصـــصین اطـفال در بیمــارســـتــان منـطــقـه ی آگوآ تحـت درمـان اســت. نوزاد بلـــافـاصلـــه پس از تولد گریـــه نکـرد ، مادربزرگ 57 ساله او به پلـیـــس گفــت که فکر کردم او بایـد مرده باشـــد ؛ او ادعـا کرد که از آداب و رسون قبـیـــله ای پیـروی می کنـــد و پس از پوشانــدن نوزاد با یک پارچــه و در حیـاط پشتــی او را به خاک سپـــرد. او مدعی است که قبـل از ایــنـــکـــه او را به خاک بسـپـــارد ، نوه ی او هیـچ علــائمی از زنــده بودن را نداشـــت .بر اساس گزارشات پلـیس آن ها به گزارش نکـــردن مرگ نوزاد به پلـس اعتــراف کردنـد و نیز گفـــتــنـــد که آن ها از آداب و رسوم سنتی خودشـان پیـروی میـــکــردند.

نوزادی که از زیـر خاک زنـده بیرون آمـــد

تصاویر وحشتناک از زنده شدن نوزاد مرده در قبر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.