رنگ کردن مو در خواب | تعبیر خواب رنگ کردن موها

رنگ کردن مو در خواب و تعبیر خواب رنگ کردن موها،تعبیر خواب موی رنگ شده،تعبیر خواب موی مشکی،موی های پرپشت در خواب دیدن، موی دختر و زن در خواب ، تعبیر خواب موی مرد و خوابهایی که در آن مو را رنگ می نمایید تعبیر خاص خود را دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رنگ کردن مو در خواب | تعبیر خواب رنگ کردن موها را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تــعـــبــیــر خواب موی رنگ شده
به طور کلی مو در خواب نمادی از افکـار و یا تصوراتی اســـت که فرد از خود در زنـــدگـــی بیـــداری دارد. نگـرشـــ‌ـهـا و رفتاری که در زنـدگی واقعـــی رویابـــین رخ می‌ـدهــنـــد معمولا به صورت تغیــیراتی ظاهــری در مو نمایــان میــ‌ــشوند. رنـگ کردن مو، دیــدن موی رنــگ شده و یا موهای رنگی از جملـــه خوابــ‌ــهایـی هســـتـند که نشــانهـ‌ـهـــا و هشــدارهایـــی را به فرد بینــنــده خواب میـــ‌دهند.

معـبــریـن اسلـامــی تعابیری را برای خضـــاب یا حنــا زدن به مو بیان کرده‌ــانـد. به طور مثـــال ابـــن سیریـــن می‌گوید اگر در خواب ببینـی خضـــاب بر مو به خوبی گرفـــته است، تعبیـــرش ایـن اسـت که حال و روز تو برای دیـــگران پوشیده و مخفی میـ‌ـمـــاند و یا حضــرت امــام صادق (ع) میـــ‌فرمـایـــنـد:
تعـــبیــرهــای حنــا بســتـــن عبارتــنـــد از:

آرایـــش و آراستــن فامــیـل
پوشانـدن خانواده
غم و اندوه

و امـــا معـــبــرین غربــی در رابــطـــه با رنگ کردن مو و یا موهای رنـگـــی چه میـ‌ــگوینــد؟

آنلی بیـــتون:
اگـــر زنی خواب ببیــنـــد موهایـــش را در آرایـشگاه رنـــگ می کنـد، علـــامـت آن است که دشـمنــان می کوشنــد به آبــروی او خدشــه وارد سازنـد، امـا او با احـــتیـــاط از دام آنـــهــا می گریـــزد.

لوک اویتـــنـــهاو:
رنـگ کردن مو : دورویی
همانـطور که مشــخص است نوع رنگ مو می‌ـتوانــد در تفـــسیــر رویای دیــده شده تاثـــیر گذار باشــد برخی معـبـــریـــن دیـــدن موهای طلایی را نمادی از ظاهر خوشایـــند و درخـــشان می‌داننـد. در کتـاب سرزمین رویاهـــا آمده است:

موهایـــتــان را طلـــایـــی میـــکــنید : از کارهـــایـتـــان پشـــیـمان خواهـیـد شد
موهایــنـان را سیاه میکـنـیــد : یک راز کشف میشود .
موهایـنان را حنایی میـــکنـــیــد : یک دوست را از دســت میدهــیــد .
موهایـــتان را بلوطی میـکنــیــد : موفقـیــت شمـــا به تاخیـر می افتـــد
رنگ موهایـــتـــان را از بیــن میـــبرید(دکـــلــره میکنید): درآمد بسـیـار خوبی خواهـــیــد داشت .

معـــبـریــن غربــی گویند:

اگـر در رویا زنـی را با موهای بلوند مشـــاهده کردیــد و یا خود موهای بلوندی داشــتـــید در صورتی که در بیداری موهای شما چنیـــن رنــگــی نیـست به ایــن معناســـت که شما دوست بسیــار خوبی برای اطرافـیــانـتــان خواهــیـد بود.
موهای مشــکـــی یا خرمایی در خواب نمـــادی از وفاداری هسـتنـــد.
قرمـــز شدن مو معــمولا نشـــانــهــ‌ــای از وقوع تغیـیراتی در زنـــدگـــیتان اســت و موهای مجـــعد هشداری اســت به شمـا که فردی قصـــد فریب دادنتان را دارد.

تعبیـــر خواب موی مشکی
کارل گوستـــاو یونگ: خواب دیــدن کســـی با موهای مشکــی یا پرکلـاغی به کسـی اشــاره دارد که مرموز اســت. اگر شمـــا خواب ببــینـیـد که موهای مشکی داریـــد یا موهاتـــان را مشکی می کنیـــد، بیانـــگــر این است که احـساس بســـته شدن می کنـــید. شمـا تلاش می کنــید که احســاسـات حقـیقـــی تان را سرپوش گذاریـد.

و در انتــها مطیعی تهـــرانی می‌ــگوید:
اگـــر کسی در خواب ببیـند که بر پیـــشـــانـــیـش موی رنــگین با رنـگ های غیـــر معـمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر او تحمیـل می کنـد که مقـــروض و بدهـکار می شود.

رنگ کردن مو در خواب | تعبیر خواب رنگ کردن موها

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.