طوفان و گردباد در خواب دیدن | تعبیر خواب گردباد

طوفان و گردباد در خواب دیدن و تعبیر خواب گردباد،تعبیر خواب باد شدید ، تعبیر خواب باد به همراه گردو غبار، تعبیر خواب باد به همراه گردباد ، تعبیر خواب باد سخت در خانه و خوابهای امثال این تعابیر خاص خود را دارند شما می توانید تعبیر خواب گردباد را از این بخش مطالعه فرمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر طوفان و گردباد در خواب دیدن | تعبیر خواب گردباد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تـــعبـیـر خواب گردباد چیـــست؟
منوچهر مطـــیــعی تهـــرانــی میـ‌گوید به طور کلی پدیـدهـــ‌ـــهای عظــیمی مانــنــد آتــشفشـان، گردباد، صاعـقه و … که در رویا مشـــاهده می‌ـــکـنیــم را نمـــادی از چیـــزهـایـی اسـت که در زنــدگــی ما بســـیـار بزرگ بوده و دور از دستـرس ما قرار دارنـــد.

کارل گوستـــاو یونگ در رابـطـــه با گردباد میـــ‌گوید:

دیدن گردباد در خوابتـــان بیــانــگـــر ایـــن اسـت که یک حجم بالـــایی طغیـان احـــســـاســی و کج خلـقی و بد اخلــاقــی را تجربـــه می کنـیــد. آیـــا موقعیت یا رابطــه ای در زنـــدگــی تان اســت که ممـکن است به صورت بالقوه مخـرب باشـــد؟
خواب دیدن ایـــنـکـــه شما در یک گردبـــاد هسـتید به ایـــن معـــنـی اســت که حس می کنـــیــد داریـــد زیـر فشـار له می شوید یا وضعیتـتان از کنــتـــرل خارج شده اســـت. برنــامـه هاتان، پیامد های زیادی دارد و شمـــا با یک سری نارضایـــتـــی رودر رو خواهـیـــد شد
دیدن چنـدیـن گردبـــاد در خوابــتان بیانـــگـر اطرافـــیـان شمـــاســـت کسانـــی که تمـــایل به طغیان خشونت آمـیز و تغییـر و نوسانـــات اخلاقـی دارنـد(دمـــدمـــی مزاج هســتنــد). ممـــکـن اســـت نمادی از موقعیت یا رابــطه ی از بیـن رفـتــنـی باشد ممـــکن اسـت دود شود و به هوا رود.
دیدنش در خوابـــتان بیـــانگـر تغــییرات غیــر منـتظـره ایســت که در زنـدگــی تان رخ می دهد. شمـا ممکــن اسـت احـــســاسـات قوی و مخـربـــی را تجــربه کنیـد
خواب دیدن ایـــنکه گردباد شما را می برد (به درون خود می کشــد) بیانگر ایـن اسـت که نیـروهای احـساســـی و ذهنی تان، از درون ساخــته می شود و خودشـــان را می شناسانند. شمـــا ممـــکـن است به معـنـای واقـعی کلـمـــه توسط احـساساتتـــان خورده شوید.
ایـــن رویا میــ‌ـــتواند احـســـاس فشـار در رابــطــه با فعـالــیـتـــی که مجــبور به انـجام آن هســـتـید را نیــز نشان دهــد.
تعبــیر دیــگـر این است که خواب بیـانگـــر این اسـت که شما تحت فشـــار و زور هستــید، در مورد چیــزی که نمی خواهـید انــجـــامـــش دهـید.

گردباد در خواب جلوه‌ـای از بهم ریخـــتـگــی عاطـــفی
می دانـیــم که گردبـاد اسـاســـاً بسـیــار نیـــرومنـــد و مخـرب است، بنابرایـــن تفســیـــر دیدن گردباد در رویا می تواند ایــن باشد که شمــا دچـــار تلاطـــم عاطـفــی و احســـاسی همـچون خشم و عصـــبـانـــیـت، سردرگـــمی، آشــفـتگـــی، یا سرخوردگـــی شده ایــد. همچــنین، دیـدن خواب گردبـــاد نشان می دهـــد که شمـــا در موقعـــیتی پیــش بیـنـی نشده گیـــر افــتاده اید، مثلاً یک رابطـــه بی ثبات یا وضعــیـتی ناپــایدار. شاید کســـی در زندگـی تان هســت که معمولاً دچار تغـــیـــیـرات خلـــقـی ناگــهانی یا برون ریـــزی های شدیـد عاطفــی می شود.

طوفان و گردباد در خواب دیدن | تعبیر خواب گردباد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.