تغییر دهانه واژن و افزایش ترشحات واژن نشانه های بارداری است

تغییر دهانه رحم به سمت جلو یکی از  نشانه های حامله شدن می باشد بیشتر زنان در این حالت فکر می کنند دستگاه تناسلی آنها عفونت نموده است به همین دلیل متوجه نمی شوند که باردار می باشند افزایش ترشحات در رحم می تواند نشانه دیگری برای حاملگی باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تغییر دهانه واژن و افزایش ترشحات واژن نشانه های بارداری است را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

کــلـــیــد اصلی باردار شدن تخمــکـ‌ـــگذاری اســت. زنـان بسیاری در زمان تخـمــکـ‌گذاری علائمی را تجربه میـــ‌کــنــنـد. نشـانـــه هایی که بدن در حال تخمـــک گذاری است.

افــزایـش ترشـــحـــات واژن
زمـانـی که بدن تخــمــکــ‌گـــذاری میــ‌کند میزان ترشحـــات واژن افزایـش میــ‌یابد. زنـــان بســیاری در میـــانـه دورهـــ‌ی قاعـدگـی خود حس میـــ‌ـــکنـنـــد که رطوبت واژن آن‌ـــهـا بیشتر شده است. برخـــی زنان حس میــ‌ـکنـــند نیاز اســت از پدهـای بهـداشـــتی کوچک اسـتـفاده کنــند تا خشک بمـــانند. در این زمـان رابـطهــ‌ی جنسـی اغــلـب برای شما سادهـــ‌ـــتر خواهـــد بود و نیــازی ندارید از لوبرکـــانت ها استفـــاده کنیـد.

دهــانــه‌ی رحــم به سمـــت جلو آمده اســـت
شمـا میـــ‌توانید به سادگـــی محل دهـانـهـ‌ـی رحم خود را چک کنـــید. دست‌ـــهـــایــتان را شسته و یک یا دو انگـشت را داخـل واژن کنــیـد، دهـانـه‌ی رحـــم را حس خواهـیـد کرد. زمــانــی که تخمکـــ‌ـگــذاری نداشتــه باشـیـد متوجه میـ‌ــشوید دهانـه‌ـی رحــم سخـت تر بوده و باز نیـــسـت. سفـتـــی دهـــانه‌ی رحـم شمـــا ماننـد انتـــهای بینـیـــ‌ـــتـــان خواهد بود. در زمان تخـمــک‌ـگـــذاری دسـتــرســی به دهـانهـــ‌ی رحم ساده‌تـر است، همـچـنـیـــن کمی نرم تر و بازتــر میـــ‌بـاشد تا اســپـــرم بتواند از آن عبور کنــد.

درد یک طرفـه در زمان تخمک‌گذاری
ایـــن حس دردی اســت که قبـــل یا همزمـــان با تخـمکــ‌گذاری در تخمــدان‌هـا ایجاد میـ‌ـشود. برخـی زنان درد کمی دارنـــد و برخی درد شدیـدتری را تجربـــه میـــ‌کـنــند. همـه‌ی زنـان متوجه ایـن درد نخواهـند شد. اما احساس ایـــن درد نشـانــهـ‌ــی خوبی است تا نتـیـجـه بگـــیـرید که شما تخــمـــک‌گذاری میــ‌ــکـنـیــد.

دمــای پایهـ‌ـــی بدن تغـیــیـــر می‌کــنـد
اگـر دمای بدن خود را مرتــب اندازهــ‌ــگـــیری کنیـد میـــ‌ـــبـیـــنید دمای بدنــتان پایین آمده و باز ناگـهـان بالـا می رود. این نشانــه‌ـای از تخمــکــ‌ـــگــذاری است. برای نتـیــجه‌گــیـــری از روی دمای بدن بایـــد هر روز دمای بدن خود را انــدازهــ‌ــگیـری کنـــید.

انـدازه‌گــیری میزان LH
برای این کار باید از تســت های پیـش‌ـــبــیـنی تخــمـکـ‌گذاری اسـتــفـاده کنـیـــد. برای این کار باید هزینـــهـــ‌ـــای را صرف خریـــد یک کیت انــدازه‌ــگیــری کنید تا میزان LH در ادرار شما مشخـــص شود. ایـن کیــتـ‌هــا برای کسـانــی که دورهـ‌ـــهـــای نامـنــظـــم دارند و علــائم دیـگر را حس نمـــیـــ‌کـننـــد مفـیـد هستنــد.

تغییر دهانه واژن و افزایش ترشحات واژن نشانه های بارداری است

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.