تنبیه بدنی دانش آموز توسط مدیر مدرسه فاجعه ساز شد

دانش آموزی که در مدرسه با دوستان خود دعوا می کرد توسط مدیر مدرسه به طرز وحشتناکی تنبیه شد صورت این دانش آموز در اثر مشت و لگد مدیر مدرسه شکسته و راهی بیمارستان شد اولیای این دانش آموز تهدید شده است که اگر به مرکز پلیس رفته و شکایت نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تنبیه بدنی دانش آموز توسط مدیر مدرسه فاجعه ساز شد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجلهخبری دانستن : پــدر دانشــ‌ آموز جیـــرفتـی , دو روز اسـت که تصویر و خبـــری در شبــکهــ‌ــهـای اجتمـاعــی دسـتــ‌بـــه دســـت میـــ‌ـــشود که باوجود تمام اخبـار به‌ظاهـر پراهمـــیـتـــ‌ـــتـــر، واکـــنـشـ‌ـهـــای زیادی به دنبـال داشـــتـــه است.
تصویر متعلق به پسربچهـــ‌ای اسـت که صورتـــش به‌شـــدت آسیـــبـــ‌ـدیده و مشــخـص اســت که دنـــدانـ‌ـهایـــش شکـســته‌ــاند.

«دانـــیــال رفیـــعـــی» دانشـــ‌ـــآموز ۱۴ سالـــه جیـرفــتــی ۱۵ روز پیـش چنان از مدیـر مدرسـه کتـــکـــ‌ـخورده که هنوز قادر به مدرسه رفـــتـن نیـســـت و بدتر اینـکه به گفـــتـه پدرش آقـای مدیر نه‌ـتنـــهــا از آنـــهـــا دلجویی نمیــ‌ــکـــنـد بلکـــه سعی میـــ‌ـــکنـــد با ابزارهای مخـتــلــف خانواده دانــیال را وادار به رضـــایت کنـــد. پدر دانـشـــ‌ آموز جیـرفـــتی که مورد ضرب و شتــم مدیـــر مدرسه قرار گرفــت: گفـتــند اگـــر رضـایت ندهـیم نمی‌گذارنــد دانیـال در جیرفت درس بخوانــد.

امیـد سلـــاجـــقـه؛ رییــس اداره اطـلـــاع‌رســانی و روابــط عمومی آموزشـ‌وپرورش استـــان کرمــانموضوع را خبــری سوختـه میــ‌ــخواند و میـ‌گوید: «ایـن اتفاق تازه نیـســت.
پرونده مدیـر به هیـات رســیدگی به تخلــفــات کارکنان آموزش‌وپرورش ارســـال شده و تاکـیــد هم کرده‌ـــایـــمکه خارج از نوبت به آن رســیدگـی شود. دلـیل ایــنـکــه خانواده ایـــن دانـشـ‌ـــآموز هنوز به رسانهـ‌ـــای کردن آن می‌ــپــردازنـــد برای خود ما هم نامـعلوم است.»
گفـتگو با پدر دانشـــ‌ آموز جیــرفـــتی

پدر دانـیال امـا نظــر دیـگـری در ایــن زمــیـنـه دارد. وی درپـــاســـخ به اظــهارات سلـــاجقـه میـ‌ــگوید:«دلیل ما ایـن است که هنوز هم هیچ کدام از مسوولان آموزشـ‌وپرورش اهــمـیــتی به ما نمـــی‌ـــدهــند،سراغ هر کدام میـ‌رویم می‌ـــگوید برو شکـایـت کن. در ایـن مدت از ما دلجویی نشـده و حتی تهـدید هم شدهـ‌ــایم.چارهـــ‌ــای ندیــدیم جز ایــنـکـــه موضوع را رسانـهـ‌ـای کنــیـم بلــکـه حسـاســیت روی ایــن موضوع زیـــاد شود.»

او ادامه می‌دهـد: «اتـفـاق خیـــلــی وحشــتــنــاکی افــتـاده، بچــه من به‌شــدت آســیب دیـــده اسـت.بدتر ایـنــکه واکــنش مسوولان آموزشـــ‌وپرورش جیــرفت ناراحـتی ما را بیشـــتر کرده اســت حتـــی در همـان روزهــای اول فردی که خودش را کارمنـــد حراسـت آموزشـ‌وپرورش اعلـــام میـ‌کــرد سراغ ما آمـد و گفت که اگــر موضوع را پیگـیـری کنیمدانـــیـــال را در هیچ مدرسهــ‌ای در جیرفت ثبتـــ‌نــام نمـیـــ‌ـکنـند.» او ماجــرا را ایــن‌ـطور تعـــریف میـ‌کـنـــد:
«پنــجم دیــ‌مــاه پسرم و دو دانـشــ‌آموز دیـگر در حیاط مدرســـه گلـاویز میـ‌شوند و همه‌ــشان را به دفـتر مدرســـه میــ‌بـــرنـــد.
با آن دو که از بستگــان مدیــر مدرســه بودهـ‌انـــد کاری ندارند و فقـط پسر من را نگــه می‌ــدارنــد.مدیر مدرســـه اول یک مشـت به صورت دانــیـــال میـ‌ــزنـد که باعـــث میـ‌شود لبش پاره شود و دنـدانـش بشــکنـــد.دانـیال به خاطر این ضربـه به زمین میـــ‌ـافـــتـــد و حتی با این شرایـط مدیــر او را رها نمـیـــ‌ـــکــند بلـــکه شروع میـــ‌کـــنـــد به لگد زدن.
اظــهــارات پدر دانــش‌ آموز جیـرفـتی کتک خورده از مدیـــرش

یکی از ایـن ضربـــه‌ـهـــا به صورت دانیال می‌ــخورد و باعــث می‌ـــشود بینــی‌ـاش بشـکند.
بعد او را با همـان وضعیت به خانـــه می‌ـــفــرســتنــد. دانیال با پای پیاده و در حالـی که از بیـنی و دهانش خون میـ‌ــرفت به خانـــه آمــد. خدا شاهـــد است که نیـــمـــه بی‌هوش بود. الـــان لبــش ۱۲ بخـیه خورده،دندانش از ریــشه شکــســتــه، بیـــنـــیــ‌ـاش گچ گرفتـــه شده و بدنش به‌ـــشـدت کوفتــه و کبود است.
او از مزاحمتـ‌ـهــایــی که بعـد از این اتفـــاق برای‌شان پیش آمـــده هم شاکـــی اســت و میـ‌ــگوید:«ایـــنـجـا شهر کوچکی است و اغـلـــب همدیگـر را می‌شـــنـــاسند. وقتی یک نفـــر با نفوذ باشـــدبهــ‌ـــراحتی میـــ‌توانـــد روی بقیـه تاثیر بگـذارد. از روزی که دانیال کتـک‌ـــخورده تا الان دایم به ما می‌ـگوینـداگــر رضــایـت بدهی به نفــع خودت اســـت. حتی مدیـــر مدرسه هم اعـــلام پشــیــمـــانــی نکــرده و می‌ــگوید اذیـت کرد،کتکش زدم! همــین حالــا هم به کارش ادامه میـ‌دهــد و معلوم نیـست دوباره چه زمـــانی بچـــه دیـــگری را بزند. »

سلاجقه؛ ریـیس اداره اطــلـــاعـــ‌رســانــی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش اسـتـــان کرمان
در جواب اینکــه چرا مدیـــر تعـلیـق نمـیــ‌ـشود و هنوز در مدرسـه حضور دارد، میـ‌گوید:
«تا وقتـــی نتـــیـــجه هیات رسیــدگــی به تخـــلفات نیاید نمـــیــ‌توان کســی را مجـازات کرد. »

تنبیه بدنی دانش آموز توسط مدیر مدرسه فاجعه ساز شد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.