تنوع در رابطه جنسی برای همسرتان تکراری نباشید

رابطه جنسی شما زوجین می تواند متنوع و پر از احساسات باشد شما می توانید از رفتارهایی که همسرتان در سکس و رابطه جنسی خوشش می آید استفاده نموده و همسرتان را راضی نگه دارید افرادی هستند که بیشتر به رابطه جنسی اهمیتی نمی دهند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تنوع در رابطه جنسی برای همسرتان تکراری نباشید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

اگر همیــشه ترستان این است که برای همسرتـــان تکـــراری شوید این مقــالـه می توانـــد تا حدودی به شمـــا کمـک کنـــد. قبـل از هر چیـــزی ابــتـــدا سعـــی کنید ترس تان را از بین ببریــد.

جنس مذکر به پیـــچیدگـــی جنــس مونث نیست و اکـــثــر رفـتـــارهای جنـــس مذکر برون ریــز اسـت و نیاز به کنجــکاوی ندارد که مطــرح است آیــا مردان تنوع پذیر تر از زنــان هسـتنــد ؟ پاســـخ خیر مردان تنوع پذیر تر از زنان نیــستــنـــد بلکه اکـــثــر رویدادهـای زنــدگــی و اکـثر رفتارهــا و برخوردارهـا برای مردان زودتـــر به عادت تبـــدیـل می شود و اینگونه می توان نتـــیــجه گرفت که مردان زودتر خستــه می شوند. مسلم بدونید یک مرد هر چقـــدر هم که دارای همـــســری زیــبــا، خوش اندام و دلـربــا باشد بعد از چنـد ماهـی زنـدگـی یا یکـی دوسال زندگی این زن برای مرد خود عادی می شود و از نظر ظاهـــری تازگی قبــل را نخواهـد داشـــت.

پس این مطـلب قابـــل توجه خانمـــهایــی که ادعای زیــبایـی می کنند و می گویند که شوهرشان به آنـــهـا خیانـــت کرده اســت. بعـد از مدتی مردان از نظر ظاهر شمـا اشباع می شوند. اخلـــاق و رفتــار یک زن باید به گونه ای باشد که در همـــه حال برای همســر خود تازگــی داشـته باشد و فقط ظاهـر خوب زن برای یک مرد کافـــی نیـسـت به همـیـن منـــظور توصیه می شود همـه عشـق و علاقه و موهبت خود را به یکبـاره در چنــد روز یا چنـــد ماه ابــتـدای زندگی رو نکنیـد.

همــیشـــه مثال اهســـته و پیوستــه را به خاطـر داشـــته باشـیــد، مردان تغـــییرات جزئی را دیر به چشــم می بیــنـــنـد مثـــلـــا شمـــا اگر جای یک گلــدان را در منزل تغـیـیــر دهـیـــد شایـــد بعد از یک هفته شوهرتـان متوجه این تغییر شود امـا اگــر رنـگ لبـــاس و یا حتـــی نوع پوششــتــان را تغییــر دهیــد خیـــلی زود متوجه تغـــییـر می شوند هر چنـد شایـد اگـــر عطـری که اسـتـفاده می کنـــیــد را تغـــییـر دهیـد باز متوجه نشوند. پس اگــر قصــد تغیـیر یا تحولی داریــد بهـــتـــر است تلــاش خود را در جهـــت تغـیــیـر بزرگی انــجام دهـیــد. از نظــر رفـــتـــاری جنس مردان به گونه ایـــسـت که ریـــاســـت طلــب هستند و تمایل دارند هیـــچ موضوعی از انها پنـــهان نبـــاشد و ترجـیــح می دهـنـــد همسرشـان بدون همـــاهنگـی انـــهـــا کاری را انـجـــام ندهـــنـد.

اگـر هر روز موقع اسـتقـــبال از شوهرتان از یک جمـله تکـراری استــفــاده می کنــیـــد آنـرا تغـییـــر دهـیـــد.

اگـر رفــتــاری از سوی شوهرتـان شما را خوشحال می کند نوع ابــراز خوشحــالی خود را تغـــییـر دهــید هر چنـــد تغـــییر کوتاه.

کنار آمـدن با آشــفـتــگــی و خســتــگی مردان یکـی از رموز موفقـــیـت برای جلوگیـری از تنوع پذیـــر بودن آنهاســـت.

به عنوان مثال اگــر خواستـــه ای داریـد یا می خواهید موضوع مهــمـی را مطـرح کنـــید از گفتـن حرفهـای حاشیه ای بپـــرهـیــزیــد چرا که مردان از ایــنـــگونه حرفهـــا زود خســتــه و عصـــبی می شوند.

کنار آمــدن با خستگــی مردان یکی از رموز موفقیــت برای جلوگیــری از تنوع پذیر بودن آنـــهــاست

از نظـــر روابـط جنـــسی کلـا مردان همســری مطیــع را خواهان می باشـــند

رفـــتارهای جنـــسی خود را تغـیــیــر دهـید سعـی کنـیـد در روابـط جنـــسـی تغـــییـر ایجــاد کنـیـد. به عنوان مثـــال زمـــان انـــجام رابـــطـه مکـان انــجام آن پوزیـــشــنـهـای آن حرفهایــی که رد و بدل می شود رابــطـــه جنسـی کلــیـشـــه ای چند دقـــیـقــه ای آنچــنـان تاثیـــر مثــبــتی به همــراه ندارد. سعـی نکــنیـد در رابــطه جنسـی مثـل یک ماشین باشـــیـد یعنـی فقط ابزاری برای ارضای جنـسی باشـــیـد، بلــکـه از نظر روحی هم بایـــد شوهر خود را ارضــاء کنیـــد. البـــته این مسئله نیـز متقـابل است.

اگر با شوهرتـان مشکلی دارید آنرا مطـرح کنید تا زودتــر حل شود.

یک زن افســـرده حال و غمگیــن باعـث می شود تا شوهر آن زن دیـرتر به منــزل برود

در عوض یک زن شاد و خوشرو و خوش برخورد باعـــث می شود تا شوهرش برای رفـتن به منزل لحـظه شمـاری کنــد کلــا در خانه محـیـــطـی جذب کننــده برای همـــســر خود فراهـــم آوریــد تا مردان هیـــچ کجـــا به جز منزل و در کنار شما احساس آرامـــش نکـــنـنــد . مردان از زنـــان نق زن بیزارنـــد ، مردان عاشـــق احترام هســتند.

در بیرون از منـزل جلوی دیـگـــران با شوهر خود با احترام سخـن بگوییــد

الــبته این مسئله متقابـل می باشــد.

ظاهری خوب برای همســر خود داشته باشیــد

یعـنـــی در منزل آرایــش کنـــید موهای آشــفـــتـه و پریشان خود را آراسـته سازید مدل موی خود را تغـــیــیـــر دهـــید و از او بپرســـیـد از چه مدل مویی یا چه طرز آرایشــی خوشحـال تر می شود.

اگــر مردی چنـــیــن همـسری داشــتـه باشد از هیـچ تلاشـی برای خوشبـخـــتــی وی کوتاهــی نخواهـد کرد.

تنوع در رابطه جنسی برای همسرتان تکراری نباشید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.