تیم فوتبال ایران در مقابل اسپانیا تهاجمی تر بازی خواهد کرد

تیم فوتبال ایران در مقابل اسپانیا تهاجمی تر بازی خواهد نمود اسپانیا تیم بسیار قدرتمندی هست ولی تیم ملی فوتبال ایران نیز بسیار آماده می باشد و توانست در مقابل تیم مراکش پیروز میدان باشد ایران با تیم مراکش بسیار مبارزه نموده و توانست یکی از تیم های پیروز میدان در گروه مرگ در روسیه باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تیم فوتبال ایران در مقابل اسپانیا تهاجمی تر بازی خواهد کرد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

 به گزارش سایت دانستن: تیم ملی فوتبـــال ایــران از جمله اولیــن تیـــمـهایی بود که حضورش در جام جهـــانی ۲۰۱۸ مســـجل شد و به همـین خاطـر فرصت منـاسـبی برای تدارک و آماده سازی جهــت حضور در ایــن تورنمــنت دارد.

پس از صعود ایــران به جام جهانی در خرداد ۹۶ ، تیم ملی تاکـنون ۳ مرحــله اردوی تدارکاتـی داشــتـه ، در اولیــن اردو ایــران در ۲ بازی آخـر مرحـلــه مقــدمـــاتی که جنـبه تشریفـاتـی داشـت به مصـــاف کره جنوبی و سوریــه رفـــت و در ایـن ۲ دیــدار به برخی از چهــره هایی که کمـــتر به آنها فرصت بازی می رســیـد، میـــدان داده شد. در اردوی تدارکـاتــی بعدی در مهــر ماه تیــم ملی ۲ بازی دوستـــانه با تیمـــهـــای توگو و روسیــه برگــزار کرد و در ماه جاری هم در سومیـــن مرحلـــه آماده سازی به مصـــاف تیـــمهای پانــاما و ونزوئلا خواهد رفت.

لیـست بازیکـــنان دعوت شده به تیم ملی به جز سورپـرایـــزهای بزرگی که داشتــه و در مطـلــبـی جداگـانـــه به آن پرداختـه شد . نکتــه جالب توجهــی دارد و آن اینــکـه بازیــکنـــان زیادی که در یکی ، دو سال گذشته در تیـــم ملی حضور نداشتــه یا حضور بســیـــار کم رنــگی داشـــتــند در ۳ اردوی اخـــیـــر به تیم ملـــی فراخوانــده شدنـــد.

دعوت ۱۵ بازیکـــن جدید از لیـــگ بیــش از هر چیز نشان دهـنـده آن است که درهــای تیــم ملی به روی همه بازیــکنــان باز است و بازیکنان شاغــل در فوتبــال ایـــران با انگـیـــزه تر از قبل بازیها را دنبال خواهـند کرد و ایــن ماجـرا مطــمئنا باعـث پویاتر و جذاب تر شدن رقابتــهــای باشــگــاهــی می شود.

کی روش که سالهــاســت در فوتبال ایــران حضور دارد، در روزهـــای نخسـت مربیگــری در ایــران متـــهــم به عدم توجه به مســـابـقـــات لیگ بود. بد نیـســت اشاره شود ۴ سال پیـــش که تیم ملـــی دقــیقـا شرایــط مشابــهـی را تجربه می کرد احـمد آل نعـمه تنـــهــا بازیـــکنی بود که از لیــگ برتـــر بدون آنـــکــه در مسـیر راهـــیابی تیــم ملــی به جام جهانی نقشی داشـــته باشد مســافـر برزیـل شد. شایــد اگر تفکرات دفاعـــی کی روش در آن مقـطــع نبود بازیــکنــی با خصوصیـت تهـــاجمـی جایــگـــزیـــن آل نعـــمــه می شد

امــا به هر حال بایـــد دید کی روش چه در سر داشتــه که دسـت به چنـیـــن اقدامـی زده ،‌تـیـمی که سالهـــاســـت در صدر جدول رده بنـدی آســـیـــا قرار دارد و با قاطعـیت هر چه تمام تر به جام جهــانـی صعود کرده قطعا تیـــم بسـیــار خوبی اســـت و احـتیاج به تغــییــرات حداقلـی دارد نه حداکـثری!

در ابـــتــدا فرضیه جوانـگـرایــی و تغیر نســـل را نمی توان پذیـرفت چون که تیـــم ملی از نظــر میــانگین سنی در وضعـیـت منــاسـبی قرار دارد و به جز یکـــی دو پست دغدغه سنـی وجود ندارد. برای رسـیــدن به جواب دقیق تر باید پســت به پســت بازیـکـــنـان جدید دعوت شده را مورد بررسی قرار داد.

دروازه بان: در بیـن دروازه بانــهــای حال حاضر ایـران ، علیــرضا بیرانوند و علــیــرضا حقـیــقی از رزومه سنـــگــیـــن تری نســبـت به سایررقــبــا برخوردار هســتـــنـد ولی تکــلــیـف دروازه بان سوم تیم ملی مشـــخص نیــست. در طول رقـــابتــهــای انـــتخـــابـــی جام جهــانــی رشـید مظـــاهــری و محمــدرضا اخبــاری دروازه بانهای ذخـیره تیـم ملـــی بودنــد و سوشا مکــانـــی نیـــز در یک بازی در دروازه تیـم ملی حضور داشـت. حال حامــد لک که پس از مدتـــهـــا نظــر کادر فنـی تیم ملـــی را به خود جلب کرده و سید حســیـــن حســـینـــی نیــز که به فاصـلــه کمی پس از حضور ثابــت در ترکـیـــب اســـتـــقـلــال به تیــم ملــی دعوت شده از جمــلــه مدعـــیان حضور در جام جهــانـــی خواهند بود.

دفاع وسط: تنهـا پستـــی که از نظـر سنـی تیم ملــی مشکل دارد ایـــن پست است. پژمان منتـظـــری و سیــد جلـــال حســینی سالـهای آخر بازیـگری خود را سپــری می کنـــند و در ضمـن در ماهـهای اخیــر مصـــدومیتهای متــعددی را تجــربــه کردند. از همـیـن رو شاهــد دعوت بازیــکـــنـــانی نظــیــر خانزاده ، چشـــمــی ،‌کنــعــانــی زادگـــان و سید مجـــیـد حسینی به تیم ملی هســـتیم تا کی روش هم ذخـیــره احـتـمـــالـــی مناسبـی برای جام جهـــانـــی پیدا کنــد و هم برای آیـنده تیم سازی کنـد.

دفــاع چپ: میـــلاد محـــمدی انـتـخـــاب اول کارلوس کی روش در ایـن پست اسـت ولی تجربه نشـــان داده احـــسان حاج صفـی ذخــیــره منـاسـبی برای ایـــن پســت نیست از همــین رو میلـــاد زکی پور و سعـیـد آقایی شانـــس حضور در تیـــم ملـی را پیدا کردنـــد تا نظـــر کادر فنــی را به خود جلب کنـــنــد.

دفاع راست: رامین رضـایــیان و وریـــا غفوری این قدر در این پســت عالــی هسـتـند که به بازیـــکن دیگـــری فکــر نشود. دعوت از دانیــال ماهیـــنی بیـشتر جنبه احـــتـیاطـــی داشــتـــه که در صورت بروز مصـدومیت برای یکی از ۲ بازیکــن مذکور ،‌بـازیـــکــن جانشــین با فضـای تیـــم ملی آشـــنــا باشـــد.

هافـــبــک دفــاعی: بزرگـــتریــن نگـــرانی کی روش در این منطقــه از زمــین است. سعـیـد عزت الــهـــی مرد بدون جایـگــزیــن این پسـت در اولیــن دیدار ایران در جام جهــانـــی به علت محرومیت غایــب خواهــد بود. ایــن بازیکـن در مرحلــه انـتــخـابــی بیــشــتــریـن دقـــایــق حضور در زمـــیــن را بین بازیـــکـنـــان ایـــران داشـــت و کمــتـر بازیکــنــی در ایــن پست مورد آزمـایـش قرار گرفت. به همــیـــن خاطــر کی روش به جز امیــد ابـراهـیمی ، کمـــال کامیابــی نیـا و علی کریـــمــی که در اردوهای قبــلی در کنار تیــم ملی بودنـد اخـــیــرا بازیکـــنــانـی نظـیر احمـد عبداللـه زاده ، اکـــبر ایــمـــانـی و امـید نورافـــکــن را ارزیابــی کرده اســت.

وینـــگر و هافــبک هجومی: این پســت از جمـلـه پستـــهایــی اســت که بعید اســـت در آن بازیکـن جدیـدی از لیگ برتـــر به آن اضافه شود.علـــیـرضـــا جهـــانبـــخش ، احـسان حاج صفـی ، اشـکان دژاگـــه ، وحید امـیـری ، مســعود شجاعـــی و تا حدی مهـــدی ترابـی بعلـــاوه سامان قدوس تازه وارد ایـن قدر خوب هســتـند که اگـــر اتـفـاق خاصی نیــفتـــد تغـیـــیـری در آن ایــجـــاد نخواهــد شد. ولی به هر حال در این پســـت فرشــید اسماعـــیلـی و علـی قلی زاده جدیـدا به تیم ملی فراخوانــده شدنـد.

مهـاجــم: سردار آزمون ، مهــدی طارمـــی ، رضا قوچان نژاد و کریم انصــاری فر مهـــاجمـــان اصلــی تیم ملـــی در راه صعود به جام جهــانی بودنـد و بعــیـــد اسـت دچـار تغـــیـــیر شوند اگر مهاجـــمی بخواهــد به این لیســـت اضــافه یا جایگـــزیـــن شود کاوه رضــایـی که در لیــگ بلژیک شاغـــل است واجــد شرایـط تریـــن بازیـــکــن است.ساســـان انصاری و مرتـضی تبریزی که قبلـــا حضور کم رنگی در تیــم ملی داشتند ایـن فرصت را دارنـــد که شانس خود را در تیـم ملی بیازماینــد هر چنـــد که بازیکنـــان آمـاده تری از آنـها در لیـــگ حضور داشـــتنـد.

با توجه به آنـــچـــه ذکــر شد به نظـــر می رسـد کارلوس کی روش از فرصت منــاســبـــی که برای آماده سازی تیم ملــی دارد اسـتـفــاده کرده و قصـــد دارد تمـام گزینه ها برای ‌چـهـار، پنج بازیکــنـی که در فهـرسـت ۲۳ نفره ابـــهام وجود دارد مورد آزمایــش قرار دهد تا نفـراتی که به تفـکرات او نزدیـــکتـــرند را شنــاســـایــی کنند و احتــمالا در روزهــای نزدیــکـــتـر به جام جهـــانی با نفرات محــدودتر برای حضور در جام جهـانی آمـاده شود.

تیم فوتبال ایران در مقابل اسپانیا تهاجمی تر بازی خواهد کرد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.