تیراندازی در اطراف کاخ پادشاهی سعودی

تیراندازی شدید در نزدیکی کاخ پادشاهی سعودی  در عربستان موجب خارج شدن ملک سلمان از کاخ شده است و همچنان این درگیریها ادامه دارد وقتی درگیری ها شروع شد بن سلمان از کاخ خود خارج و منطقه ای نامعلوم رفت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تیراندازی در اطراف کاخ پادشاهی سعودی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بــرخــی منـــابـع شنبه شب اخبــاری از تیرانـدازی در نزدیـکی کاخ پادشاهــی عربستــان سعودی مخـابـــره کردنــد.

درگیری ها با سلـاح سبک انــفرادی در حد کلـاش و ژ ۳ در داخـــل کاخ الخزامـی محـــل استـــقرار بن سلـــمان ولیـــعـهــد عربســـتــان بوده و همـیـنطور ادامـه دارد.

کلـیه دســترسی های رسانه ای رسمی و غیــر رسمـــی سعودی به ایـــن محـــلـــها بستــه شده و طی تمـاســـی به آنهــا تاکـید شده منـتــظـــر خبـــر و بیـــانـیـه رسمی دیوان ملکـی بمانـنـد اما از طریـــق اینــتـرنت برخـــی شهروندان در اطـــراف دیواره های کاخ و محـلات اطراف تصاویری به بیـرون منـــتـقــل شده است.

به محـض آغاز درگیری ها هم بن سلمان ولیــعــهــد و هم خود سلـــمان شاه عربـــســـتـــان از محــل خارج شده و کاخـهـــایشان هم در سه لایــه به محـــاصــره کامــل نیــروهای ویژه و زره پوشهـای مجهـــز به تسـلــیـــحات سنـــگــیـن در امده انـــد.

دو حالــت دارد یا درگـیـری تلاش برای کودتـــاســـت یا حمـله عنــاصــر وابستــه به شبــکــه القاعده که دومی ضعـــیــفــتر اســت.

همچــنــین منـابع وابـســته به معـــارضان سعودی در خبـــری که مورد تأیــید قرار نگـــرفتـه اعــلام کردنـد یک افــســـر ارشد نیروی زمــیــنـــی عربـــســـتان سعودی با هویت مشخـــص احتــمـالــا برای کودتـا و قتـل شاه و ولیـعـــهــد تلـاش کرده است.

فعــالان رسانـه ای روایـــت رســـمی از تیراندازی در کاخ پادشاهــی سعودی را زیر سوال بردنــد

در همــین حال، فعــالان رسانـــه ای سعودی روایت رسمــی از قضــیــه تیــرانـدازی در داخــل کاخ شاه و ولیـــعــهـد سعودی را که مدعی هسـتنـــد حادثه امشـب تیراندازی به سمـــت یک پهــپـاد بوده اســت، زیر سوال بردنـد.

ایــن فعــالــان اعــلـام کردنـد که تصاویر منـتشـــرشده هیـچ گونه تیـرانـدازی هوایی و به سمــت پهپـــاد را نشـان نمــی دهد بلــکه درگیـــری ها بر روی زمیـن جریـــان داشتــه و تیـــرانـــدازی به سمت هوا وجود نداشـــته اســـت.

محدوده کاخ العوجا در خیـــابـان الخـزامی که درگـیـــریـهـــای امشــب در آن گزارش شده اسـت:

تیراندازی در اطراف کاخ پادشاهی سعودی + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.