تیشرت طرح دار،تیشرت آستین بلند و ایده هایی برای خوش تیپ شدن

بسیاری از افراد دئست دارند با هزینه کمتر لباس های زیبایی برتن نموده و خوشتیپ شوند شما می توانید از این ایده ها استفاده نموده  و در بیرون از خانه خوشتیپ و جذاب به نظر برسید چون مواردی بسیار کلیدی می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تیشرت طرح دار،تیشرت آستین بلند و ایده هایی برای خوش تیپ شدن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: شایـــد فکـر کنـــید نحوه لباس پوشیدن برای مردهــا کار زیـاد سختی نیــست اما آقـایــان خوش لبـاس بایــد در برخـــی جزئیات مثــل بســتــن دکمــه آخـــر ژاکت یا انداختن لبـــاس روی شلوار و… کاملـــا دقـیــق و ریزبـین باشنــد. در غیـــر اینـصورت از نظر دیــگـران جذابـــیـت چنـدانی نخواهنـد داشـت. در ایـن جا با اشـتـباهــات مردهـا در نحوه لباس پوشیــدن آشـــنا شوید:

پنـــهــان کردن ساعـــت زیر آســتـــیـــن لبـــاس

اگــر به استــفاده از ساعــت مچـــی علـاقـــه زیـادی دارید باید آستـــین پیـراهـن تان را بالــا بدهیـد. ساعـت زیــر آســـتـــیــن برآمدگــی ایـــجاد می کنـد که ظاهــر چنــدان زیــبایـی نخواهــد داشت.

تیـــشرت طرح دار

تیـشـرت ساده بپوشید مخـــصوصا زمـــانی که می خواهـیــد روی آن یک ژاکت بپوشید. طرح های روی تیـــشرت مدهای زودگذر هســـتنـد. پس به جای تیـــشـرت های طرح دار مد که خیلی زود از مد می افـتـنـــد برای تیشـرت های ساده هزیـــنـه کنــید.

تیـــشرت آســتیـــن بلند

تیشـرت هایــی که آستــیـــن آن ها تا نزدیک آرنـــج می رسد ظاهـــر زیاد خوبی ندارند. لبــاس بایـد جذابــیـــت داشـتـــه باشـد. دفـــعــه بعـــد که به فروشگــاه رفتــید تیشرت هایـی بخریــد که آســتـیـن آن ها از بازو زیـــاد پایـــیـــن تر نباشــد. آســـتـــین بلنــد عضـــلــات بازو را مخـــفــی می کند و بازوها را بلنـدتـر نشـــان می دهـــد.

شلوار بنـد دار با کمربند

هیچوقت شلوارهــای بنـد دار با کمـــر بنــد نپوشیـد چون هر دو برای بالا نگــه داشتــن شلوار اســتـفــاده می شوند پس در استــفـاده از آن ها زیــاده روی نکـنــیــد.

لباس چروک

درست اســـت که اتو کشـیـــدن لباس زیـــاد کار خوشاینـدی نیـــست اما اگــر می خواهید مرتــب و پاکـیـــزه به نظــر برسیـــد بایــد این کار را انـجـام دهیـد. لبــاس های چروکیده اعتمــاد به نفـس را پاییــن می آورد و بعضی از لباس ها قبـل از هر بار اســتفـــاده نیـاز به اتو کشـــیــدن دارند.

انـدازه لبـاس

لباسـی که می خریــد بایــد کامــلـا اندازه باشد نه آنـــقـــدر تنــگ که نزدیک به انـفـــجــار باشد.

بستـــن دکمـه های کت

فقـط زمـانــی اجـــازه بســـتـن دکمـه کت را داریـد که تنــهــا یک دکمـه داشـتــه باشـــد. کت هایـــی که دکـمه های بیـشتــری دارنــد دکمـه آخر را نبندید و فراموش نکنـــید که هنـگام نشـســـتـن همه دکـمه ها را باز کنـیــد.

انـــداختـــن لبــاس روی شلوار

خیـــلی از مردها پیراهن را روی شلوار می انـــدازنــد. رنگ لباس چه طرح دار باشــد چه ساده، آســتیـن لباس چه کوتاه باشـــد چه بلــند اگــر پسربـچه ۱۳ سالــه نیـسـتید پیـراهن را زیـــر شلوار بپوشیـد.

پر کردن جیب شلوار

هیـــچ چیزی بیشتر از جیـب پر شلوار نمی توانــد ظاهـر یک مرد خوش تیــپ را به هم بزند. چاره ای در حمل بعضــی وسایل ضروری مثـل کیف پول، دستــه کلید یا گوشی موبایل نیست امــا می توانید به جای پول از کارت های اعـتبــاری اســـتفـــاده کنید و یا فقــط کلیــدهـــای مورد نیاز را با خودتـان این ور و آن ور ببــریــد.

همیـشـــه پوشیدن کت و شلوار مشــکـی

مثـــل عزادارها همـــیشه لبــاس مشکی نپوشیــد رنـگ های متـــفـــاوت بپوشیــد و هیـچوقت کت و شلوار براق انــتــخــاب نکنـیـد.

تیشرت طرح دار،تیشرت آستین بلند و ایده هایی برای خوش تیپ شدن

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.