تیپ های خفن و لاکچری از لباس های لیدی گاگا خواننده موسیقی پاپ

لیدی گاگا یکی از خواننده های محبوب و ستاره های موسیقی در جهان می باشد لیدی گاگا لباس های بسیار عجیبی همیشه بر تن دارد و دوست دارد از مدل های عجیب لباس همیشه استفاده نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تیپ های خفن و لاکچری از لباس های لیدی گاگا خواننده موسیقی پاپ را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: لیدی گاگـــا، ستاره موسیقـی پاپ، در حال حاضر یکی از پرطرفـدارتـــریــن چهـره های جهان اســـت. شایـد شمــا از ظاهر و رفـتارهـای او خوش تان نیاید امـا شکی نیست که او در حرفـــه خودش و موسیقــی پاپ، خلـــاقـــیت بســزایی دارد. او می داند که چگونه یادش را برای همیشـــه در خاطـر مردم جا کنــد. از صدا گرفــتـه تا لبـاس هایی که می پوشد و شوهایی که اجــرا می کنــد، همه و همـــه متـفاوت از دیــگـــران است و همـین او را تبدیـل به ستـاره ای منحـــصر بفـرد در سطـح جهانـــی کرده است.

لیـدی گاگـــا که به جرات می توان گفت دارای عجــیب ترین سلـــیقه لبـــاس میـان ستارگــان است، همـیـــشـــه با لبـــاس هایـــی پر از تزیـیــنـات عجیب و غریــب دیـده می شود. لباســـی از جنـــس گوشت، لباسـی به شکـــل مکـــعـــب، لبــاســـی با بال های بزرگ و… تنــها بخـشی از مجموعه لبـــاس های خاص او هســـتند.

برخـــی از نزدیکان او می گوینــد دلـــیل اصلی پوشیــدن ایـــن لبـــاس ها عدم اعـــتمــاد به نفس او و تلـاش در مخـــفــی کردن عیوبی است که تنـــها خود گاگا آن ها را می بیـــنـد، اما برخی دیـــگر هم جلـب توجه را دلـیل اصلی او می دانـــند. با ایـــن حال ایــن ستـاره عجــیــب تریـن کلکســـیون لبــاس ها را دارد که در ادامه مطـلـــب نمونه هایـی از آنـهــا را برایتـان آورده ایـم.

1. لیدی گاگـا در مراسم گرمی 2018، لباســی به رنــگ سفـیـد که روی شانه هایــش پرهـــایـــی بزرگ متــصل بود، به تن داشت. اما آنـچــه بیـــش از همه توجهـــات را به خود جلـب می کرد، عینک زرد رنگ او بود که در هنـگــام اجرا به چشم داشت.

2. لیـــدی گاگا برای یک پیاده روی ساده در اطــراف هتـــلش در نیویورک، ایـــن لباسی سبـــز آبی را به تن کرد.

3. برای یک شب نشــیــنـی در نیویورک، لیـــدی گاگا یک لبـــاس متالـــیک به تن کرد، امـا عجـیــب تر از رنـگ و مدل ایــن لبـاس، عیـنک روی چشـــمش بود!

4. برای مراســم گرمی 2018، لیـدی گاگا این لبـاسـی مشکـی را از برنــد آرمـانــی به تن کرد.

5. تیـپ لیــدی گاگـــا برای یک روز بارانـــی در منــهتن، که توسط دوربـین خبــرنـــگــاران ضبــط شد.

6. لیـــدی گاگـــا هنـگـــام ترک هتـــل اش در میـــلان، این لباس را به تن کرد. مدل آرایــش صورت و موی او در کنـــار مدل این لباس موجب شد که مردم در اطراف او جمـع شده و از او عکــس بگیرنـــد.

7. لیــدی گاگـــا برای رفـتن به کافه ای در میــلان، آنــقـدر خودش را پوشانـده که تنــهــا قسـمت کمـی از صورت و رژ لب قرمـــزش آشکـار بود.

8. برای یک گشـــت و گذار معمولی در منـــهــتن، لیدی گاگا ایــن لبـــاس عجیــب زرد رنــگ را به تن کرد.

9. لیدی گاگــا برای انـتخابــات ریاست جمــهوری آمریـکـــا، یک لبـــاس چین دار به تن کرد. او در مورد این لبـــاس گفت: «به کلـــاه من رای دهـیـــد»

10. زمانـــی که لیدی گاگا به فرودگاه ژاپــن رســـیـــد، یک لبـاسی مشکـــی با آســتـــیــن های توری بلند به تن داشت. علــاوه بر آســتیــن هایـــش، کلــاه صورتـــی او نیـز بســـیـــار توی چشـــم بود.

11. یکــی دیـــگر از لباس های عجــیــب و غریــبی که لیـدی گاگـا به تن کرد، کت سایز بزرگی بود که برای مراســم فشــن شو مارک جاکوبز پوشیـــد و روی دفیـله راه رفت.

12. لیدی گاگا معـــمولا لبـــاس های عجـیـــب و غریـــب به تن می کند امــا برخــی از آنهـــا در تصور هیـــچکـس نمــی گنــجــد. درست ماننـــد لبـاســی که او در مراسـم اســکار، هنگـــام اجرای «Sound Of Music» به تن داشت.

13. برای مســـافــرت به پاریــس، لیــدی گاگـا لباسی به شکل یک ستاره به تن کرد. به راستی که پوشیـدن چنـــیـن لباسـی تنهـا از ستـاره ای چون لیـدی گاگـا بر می آیــد.

14. ما در مقابل ایـن لباس تنـــهــا سکوت می کنـــیم!

15. گاهــی لیــدی گاگا برای جلب توجه لباس هایی بزرگ تر از سایــزش به تن می کند. شلوار جین گشاد و بلـنــد، عینکـــی با فریـم بزرگ، تی شرتــی گشاد و عجیب تر از همـــه اکـــستــنشـن مویی بســیار بلنـــد که تا روی زانوهایـش می آمد.

16. یک لباس صورتی براق یکسره، به همراه کلـاهـی با لبـــه های بزرگ به همان رنـگ و اکســتــنـــشــن موی بلوند بسـیار بلـــند و کفـــشی که راه رفتــن با آن غیر ممکـن اســت، عجیـــب نیــست؟

17. لیدی گاگـــا جامپ سویتی شطـــرنـــجــی به تن کرده و عجـیب تر از آن که موها و ناخن هایش را نیز با آن ست کرده اسـت.

18. لیدی گاگا در سفر به لنـــدن، لبـاسی با طرح مونالیزا و کفشی با پاشـــنـــه های عجـــیــب به تن داشـت. علـاوه بر آن، او برای آرایش چهـره و مدل موهای خود نیز از چهره مونالیـــزا الـگو گرفـت.

19. لیدی گاگـا حتی از پوشیدن لباس های عجیـب در فرودگـــاه هم نمــی گذرد. او پیــراهنی مشکـــی به تن کرد امـــا جالـــب اینجــاســـت که پیـراهن او هیـچ آســتـیــنی نداشـت!

20. کمتــر کسـی برای یک مصاحـبه صبــحگـاهی ایـــن تیــپ را انتــخـــاب می کنـد. اما خب لیدی گاگــا با همــه فرق دارد. او حتی برای قرارهـــایــی که در صبــح برگزار می شود نیــز تمام تلاش خود را می کنـــد تا غیـــر عادی به نظـــر رسد.

21. غیـــر عادی بودن لیــدی گاگـا به لبـاس هایـــش محدود نمی شود، بلکـه او به آرایش غیــر طبیعــی نیــز تمایل دارد. به چهره او در شو «The Tonight Show With Jay Leno» نگاهـــی بیانـــدازید.

22. لیـدی گاگا کریـــسمس را بســیـار جدی گرفـت و لباسی به شکـل یک کادو پوشید و خودش را به طرفدارانــش هدیــه داد.

23. یکــی از جنجــالـی ترین لباس هایــی که لیــدی گاگـا به تن کرد، لبــاسی دوختــه شده از گوشت خام، شامـل بیـــکن، اســتـــیـــک و گوشت خوک، بوده اســـت!

24. لیدی گاگـا علاقه زیــادی به پوشیدن لبــاس های سفیـد دارد. او برای مراســـم «Francesco Scognamiglio» پیــراهنـــی 3 طبــقـــه به تن کرد. اما گویا این لبـاس برای غیر عادی جلوه دادن او کافی نبود، از ایــن رو او توری سفـیــد را نیــز به صورت خود چســبـاند تا ظاهر چشــمگـــیـــرتــری داشتـــه باشـد.

25. اگـــر چه پیــراهن مشــکی لیـدی گاگـا عجیـــب نیـست اما اکـــسسوری هایـــی که او از خودش آویزان کرده، ظاهـر او را غیـر عادی نشــان می دهــد.

تیپ های خفن و لاکچری از لباس های لیدی گاگا خواننده موسیقی پاپ

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.