افرادی که جذابیتشان آنها را به ستاره تبدیل نمود

جذاب بودن برخی از افراد آنها را در جهان تبدیل به ستاره نمود و بیشتر این افراد چهره زیبا و جذابی دارند و این افراد برای بازیگر شدن گزینه مناسبی بودند و آنها توانستند در جهان معروف و مشهور شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر افرادی که جذابیتشان آنها را به ستاره تبدیل نمود  را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : خیـلـــی ها اعـــتـقـــاد دارند که برای شهرت، باید توانـایی بالـــایی داشـت، در صورتـی که بسیاری از افــراد تنـها به دلـــیل زیبایی ظاهـری شان ستاره شدنــد. در ایــن شرایط نه داشــتن صدایی زیـــبا اهـــمیـــت دارد، نه توانایـــی بازی کردن، تنــها زیـــبـایی ست که هواداران زیادی را به سمت آنها جذب می کند. اگـــر دوست داریـــد با ستــاره هایی که نه به خاطـــر توانـــایی هایــشان، بلکـــه به دلـــیــل ظاهر جذاب شان ستـاره شده اند، آشـنــا شوید، در ادامـــه مطلـب با ما همــراه باشید.

جسیـکــا بیـل

بسیاری از منـتقــدیــن توانایـی بازیـــگـری جسیـکـــا بیل را زیر سوال برده انــد. برای ما هم سخـــت است که باور کنـــیم او در سیـنـمـا و تلویزیون نقـش آفـریـــنـی کرده است! او همیـــشه سعـی می کنــد که در فیـــلـــم هایــش بهـــترین لبـاس ها را به تن کند و ایـن طور هم به نظــر می رسـد که تمـاشـــاگـران نه به خاطر هنرنـــمایی خوب بلکه به دلیـل ظاهـــر زیبـایــش، جذب او می شوند. الـبتـه حرف ما این نیــســت که او هیچ چیز از بازیگـری نمی داند امــا بدون شک می توان گفــت که ظاهرش به توانایی های او برتری دارد تا این حد که اگـر او زیـــبا نبود، در دنــیای هالـیوود هیــچ جایگاهـی نداشـت.

چیس کرافورد

حتما بازی چیـــس کرافورد را در سریــال «دخــتران خبرچـیـن» به یاد داریـــد. او علـــاوه بر این سریـال در فیـــلم های دیـگــری نیــز ایـــفای نقــش کرده است امــا در حقــیــقـت، نه مهارت و توانــایـی او در بازی کردن بلکه چشمان آبی و لبـخـــنـــد جذاب اوست که هواداران زیادی را به سمـــت خود جذب کرده اســـت. منــتــقـــدان نیز بر ایـــن باورند که چهره زیبـای او موجب شهرت اش شده است.

ونســـا هاجنـز

ونســا هاجـنـــز خوانـــنده و بازیگـــر آمـریکــایی اســت امـا آنـچـه راه شهرت و موفقـیت را برای او باز کرده، زیـــبــایــی ظاهرش بوده است. موها و چشــم های مشــکـــی او، یکـی از دلـــایل جذابیـــت اش برای هوادارانـــش بوده اســت. در واقـــع ونسـا در اوایل فعــالـیــت اش، عکـــس هایــی از انــدام و چهره خود منتـــشر کرد تا طرفـداران زیادی را جذب خود کند که در ایـــن راه موفق هم شد. بنـــابــرایـن به هیـچ وجه نمـــی توان گفت که توانـــایــی او در عرصه هنر، موجب موفقیت ایـن ستـــاره شده اســـت.

اریک دیـن

اریک دین بازیگر آمریــکـــایی اســت که جذابیـت اش غیــر قابل انـــکار است. او چنـــدین سال اســـت که در تلویزیون و سیــنمـا فعــالــیـت دارد امـا مردم اعـــتــقـاد دارنـد که ظاهر او بسیـار مورد پسـندتر از توانـــایـی هایــش اســت. برخی از طرفداران او حتـــی تنـــهـــا به دلـــیــل جذابــیـت چهره اش، نقــض های بازیـگـری او را نادیـده می گیرند. بنابرایـن می توان گفت آنــچـــه او را تا به حال محبوب نگـه داشـــته، زیبایـی ظاهـرش بوده که باید قدرش را بدانـد.

ماریو لوپز

ماریو لوپز هنــرپیشه آمـریــکـایی است که از سال ۱۹۸۴ میلادی تاکنون مشغول فعـــالیت بوده ‌اســـت. او در هر فیــلــمـی که بازی کرده، به خاطر ظاهر زیـبایـش، هواداران زیــادی را به سمت خود جذب کرده است. او نه تنـــها جذابیت ظاهــری، بلـــکـــه رفتار و منـــش مردانه ای دارد به طوری که طرفدارانش، بازیـگری او را جدی نگرفـــته و تنــها مجــذوب زیـــبایـــی ظاهری اش شدنـــد. الـــبتــه برای مردم هم مهم نیســـت که او بازیـــگـری می دانـد یا نه، همــیــن که از نگـاه کردن به او لذت می برند، برایـــشــان کافــی ست.

هیـــدن پنــیتــیر

هیـــدن پنیتـــیر بازیگر، خوانــنـده، مدل و فعال آمـــریـــکــایی اسـت که بیـشــتر به خاطـــر حضورش در نقش کلیر بنـــت در مجــموعه تلویزیونی «قهــرمانـ‌ــهــا» و فیلـــم «جیـغ 4»مشهور شده است. او دختــری با موهای بلوند اســت که در اکثر فیلم هایش با لبـــاس هایی زیبــا ظاهر شده و توجه افـراد بســـیـاری را به سمت خود جلب کرده اســت. در واقع نه توانایــی او در بازیگـــری بلــکه جذابـــیت چهـــره اوست که به او شهرتی جهــانی داده است.

جســـیـــکـا آلبــا

جسـیـکـا آلبا بازیـگــر سینــما و تلویزیون آمـریـــکایی ست که شهـرتی جهانـــی دارد. او در فیلم «شهـر گناه» که در سال 2005 منتـــشـر شد، به دلـــیـل زیـــبـایــی ظاهری اش، درخشید. او توانــایــی های زیـادی دارد امـا بی شک می توان گفــت که جذابیت اش او را تا ایـنــجــا رسـانده به طوری که در سال ۲۰۰۷ توسط مجـــلـه FHM به عنوان جذاب ترین زن جهان شنـاخـــته شد.

جاش دوهامــل

جاش دوهامل نه تنـهـــا چهره ای جذاب، بلکــه انـــدام و تیــپ فوق العاده ای نیــز دارد. او در فیلم های مشهوری بازی کرده امـا آنچــه او را برای تمـــاشاچـیـــانـــش جذاب ساخته، نه بازی او، بلکه زیبـایی ظاهـــری اش بوده اسـت. برخی از ستـاره علــاوه بر زیــبـــایی، توانـایـــی هنـرنمایــی در عرصــه سینمـــا را دارنـــد، اما جاش دوهامل جزو آن دســته از ستــاره هایی اســـت که تنهـــا از یکـی از آنها بهــره برده که البـتـه برای به شهـرت رسیــدن و موفقیـت اش در ایـن زمیـنــه، کافــی بوده اســـت.

متـــیو مکـ‌کانــهی

متـیو مکـــ‌کـانهی بازیـگــر، نویسـنده، کارگردان و تهـیه‌ــکــنــنده آمـــریکـایــی اسـت. نام او نخسـتـــیـن بار با فیــلم «مات و مبــهوت» مطـرح شد که در ژانـــر کمـــدی و محــصول سال ۱۹۹۳ است. او از آن پس تاکـنون در فیـــلم های بســـیاری بازی و موفقیت های زیادی را کســب کرده اســـت اما با این وجود، نمی توان گفت که تنــها توانـایــی نقش آفــریــنی او موجب موفقـــیـــت اش شده اســت.در واقـع آنچه برای تماشاگران جذابـــیـــت داشـــته، جذابیت ظاهـــری اش بوده است.

مگـــان فاکس

مگــان فاکــس مدل و بازیگر آمـریـکایـــی است. زیـــبایـــی او را نمــی توان انـــکار کرد امـا خیـــلی از افـراد حتی فیلـم یا نقشــی که او در آن بازی کرده را نیـــز به یاد ندارنـد. در واقـع آنـچـه از این ستاره در خاطـره ها می مانــد، تنهــا زیـــبایی ظاهری اش اسـت، نه توانـــایی بازیگری او. شایـد بهـتـر باشد که او را تنـهــا روی جلـد مجــلــات و سایـت های مد و فشن ببـــینـــیم تا نقــش هایی که پس از تمـــاشایــشـان از یاد می روند.

افرادی که جذابیتشان آنها را به ستاره تبدیل نمود + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.