جراحی زیبایی جنجال برانگیز نگار فروزنده،نیوشا ضیغمی و بازیگران زن ایرانی

بازیگران زن ایرانی از جراحی زیادی برای چهره خود استفاده می نمایند بازیگران مشهوری مانند نیوشا ضیغمی که قبل جراحی زیبایی به این شکل نبودن و دوست داشتن چهره زیباتری داشته باشند بارها زیر تیغ جراحی رفته اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جراحی زیبایی جنجال برانگیز نگار فروزنده،نیوشا ضیغمی و بازیگران زن ایرانی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : جــراحـی زیبــایی های بازیگـــران ایـــرانـی , بازیـگری که خندیدن و گریـــه کردنـــش مصنوعی نباشــد و بتوانـد حس بگـــیرد، اما قرارداد بستن و هنرپیـشـــگـــی برای بازیـگــری که صورتـش و هیچ یک از اعـضـای آن، متعلق به خودش نیسـت، ممکن و شدنـی نیـــســت.

چه بســا بازیــگـــری هم که دنبـــال مدل شدن اســت و می خواهد صورتـش فانـتزی و عروسکی باشــد، به درد بازی در چنــیـــن پروژه هایـــی نمــی خورد، یا باید تبدیل به بازیـــگـــر کلـیــپ ها و تیزرهــای تبـــلیـــغاتـــی بشود یا اصـلا قید بازیگــری را بزنـد.

اتـفاقا در سریـــالی مثل شهرزاد هم پُـرنـــد بازیگرانی که دمـاغ عمل کرده انـــد و کارگردان نتوانــستـه آن را پنـهـــان کنـد. اما ماجـرای دمـــاغ عمـــل کردن و زیـبایی صورت یک طرف و تبـدیـل شدنت به یک عروسک چینی طرفـی دیگر. اگر این جراحی های زیبــایی در راستــای بهبود قیافه و طبــیـــعـــی تر جلوه دادن آن باشـد، مسئله متـفـاوت تر از زمـانی اســـت که با افتادن در ایـــن مرداب و تقلـــا کردن بیشـــتـــر و بیـشـتــر غرق می شوی.

در ایــن گزارش نگاهــی داشته ایــم به عمل های معـروف و پرسـر و صدایـی که میان
بازیگران زن ایـرانی انـــجــام شده اســت و الــبـتـه گفــت و گویی هم با خودشـان داشتـــیم. /جراحـی زیـــبــایـــی های بازیــگران ایـــرانــی

نگــار فروزنـده :سه بار بینی ام شکـــســت!

جراحی بیـنـــی یکـی از رایـج تریــن و شایـع تریـن جراحــی های پلــاســتـــیک و زیبـایـی میــان
زنــان و مردان ایـرانـی محــسوب می شود، که در بیـشــتـر مواقــع با هدف زیــبایـــی و
داشتـــن ظاهـــری متنـاسب میـان آنهـا رایـج شده اســت.

قبل و بعد از انقلـــاب هم بسیاری از بازیـگران زن که دغــدغــه معـروف و چهره شدن
در سینــما را داشــتــنــد، تصـــمیـــم رفتنـــد که با انـدکــی تغـــیــیـر و با انـــجام یک جراحـی،
فرم صورتــشان را برای مخاطـــب قابـل پذیـرش تر کننـد. البـته اغلب این جراحی ها در آن دوره، در جهـــت رفــع نواقـص و کوچک کردن بینـی بزرگ بود، که به زیـــبـــایی و ترکیـــب چهره ها کمـک می کرد.

امـا کم کم ایـن دغدغه از دلــیـل اصلـی اش خارج شد و بازیـگران جوان تری هم که به
عرصه بازیـــگـری پیوستنـــد، با این که بینـی شان هیچ ایرادی نداشـت، آن را جراحی کردند.

نگار فروزنـده، از جمــلـه بازیـگرهـای جوان سینمـــای ایــران بود که در سال ۷۷، به دلـــیـل عمل زیــبـایی که روی صورتـش انــجـــام داد، مســیـر بازیـگری اش هم تغیـــیر کرد.

او با انــجـــام ایـــن عمـــل و درشت تر نشـان داده شدن چشــمــانـش، از چهـــره ای معصومانه و
دســت نخورده، به دخـتری پرجــنـــب و جوش و گاهــی هم شوخ طبــع و شر تبـــدیــل شد.
به گونه ای که اگــر نقش های قبـل از عمـــل او را ، با نقش هایـــی که در فیـلم های «دعوت»،
«محاکـــمـــه در خیابــان» و «اخراجی ها» بازی کرده ببــیـــنـــید، به راحـتی متوجه ایـــن نغــییـــرات می شوید.

او که به گفتـــه خودش ناخواســـته مجبور شده در سن ۱۸ سالــگی به عمــل زیـبایی تن دهـــد،در ایـــن باره می گوید: «سر سریال «راه سوم»، در یکی از سکانـــس ها، ناگهـان
حواسـم پرت شد و صورتـــم با در برخورد کرد. همـان لحــظـــه به بیــمــارســـتـــان سجـــاد منتقــلـم کردند، احتــمال می رفـت که حتی ضربــه مغــزی هم شده باشــم!

نگار فروزنده بعد از عمل بینی

اما این آسیب دیدگی به شکستگی بینی ام منجر شد و متاسفانه از سه نقطه ضربه دید.
برای همین، به اجبار بینی ام را جراحی کردم چون اگر این اتفاق برایم نمی افتاد،
هیچ وقت چنین جراحی و ریسک بزرگی را انجام نمی دادم.

من چهره و فرم اصلی و سابق صورتم را خیلی دوست داشتم و مایل بودم با همان شکل و
شمایلی که کارم را آغاز کردم آن را ادامه بدهم، اما اتفاق دیگری برایم افتاد و مسیرم تغییر کرد.

من برعکس خیلی از بازیگرها که عمل زیبایی خود را پنهان می کنند، از همان ابتدا
این موضوع را در رسانه ها مطرح کردم و حتی دو سه روز بعد از مرخصی از بیمارستان،
با همان بینی پانسمان شده و صورت ورم کرده، در دفتر یکی از روزنامه ها حضور پیدا کردم و مصاحبه مفصلی در این باره انجام دادم.»

البته خیلی ها می گویند که فروزنده دو بار بینی اش را عمل و حتی گونه هایش را
هم برجسته کرده، اما او به شدت این قضیه را تکذیب می کند:
«بعد از آن اتفاق، دو دفعه دیگر هم بینی ام دچار ضربه شد و حتی یکبار دیگر شکست،
منتها این بار ریسکی انجام ندادم و حتی اقدام به روتوش شکستگی بینی ام هم نکردم.

عــکـس نگـــار فروزنـده

اولین و آخریـــن جراحـــی ام همــان بود که در ۱۸ سالـــگی انجـــام دادم و گونه ام را برجسته و تزریــق لب نکــرده ام.چون اغـــلب بانوان ۵۰ تا ۶۰ سالـه، ایـــن نوع جراحـی ها را انـجام می دهند،امـــا من متولد ۵۷ هستــم و احــتـیـــاجی به ایـن عمـــل ندارم.

بازیگـــرهای زیادی هستـند که لبــشـــان را جراحی می کنند و گونه می گذارنـد، امــا هیـــچ وقتصحبـــتی از آن ها نیسـت! جالـــب این جاست که من شدم سردمــدار این موضوع!
چرا اسم آن خانـم بازیــگری که بینـی اش را در ۱۵ سال گذشتـــه، سه دفــعـــه عمل کرده و
بینـی اش انـدازه یک بنــد انـــگـشــت شده و حتی هزارجور جراحـی دیگـــر روی صورتش انجام داده، اســمـش در هیـــچ جا نیســـت. نمی دانــم داستانش چیـــســت!

امــا اگـر عکس های من را در ایـــنترنـت جســـت و جو کنـیـــد و صورتـــم را ببیـنـــیـد، از سن ۱۸ سالــگی به بعــد،
همه به یک شکـــل هستــنــد. این چیــزی نیــســت که نتوانـم آن را اثــبات کنـــم،
حتـی حاضـــرم خودم را در معـرض معاینـه هم قرار دهم تا به برخی رسـانـه ها ثابت کنم،
هیــچ نوع عمـــل زیـــبـــایی به غیـر از جراحــی بیـــنـی انجـام نداده ام. کافـــی است هر کسی عکــس
رادیولوژی بگیرد تا هر پروتزی در صورتــش کار شده باشــد، بلــافــاصلــه در عکس رادیولوژی مشخص شود.»

عمـــل های جراحی زیـــبـایی های بازیــگـــران ایـــرانی

جالب اســت فروزنـده برخـــلـاف کسانــی که با عمل جراحـی مخــالـــف هســتنـــد و معتقـدند
که چنین بازیـــگرانــی با محـــدودیــت انـــتـخــاب نقش مواجـه می شوند، امـــا او چنین اعـتقــادی ندارد:

الــان یک مقدار شرایـــط بازیـــگـران متـــفــاوت شده، شایـــد اصــلـا ملاک هیـــچ یک از ایـن ها نباشـد.
ولی حداقــل در دو سه سال اخــیـر، هیــچ یک از آنـــهـــا دخیل نبوده.

حتــی به نظرم بازیگرانـــی که صورتــشــان را جراحـی کردند، خیلـــی بیـــشـتر از بازیگرهایــی که هیچ نوع عملـی را روی صورتـشان انــجام ندادنـــد، دارنـد بازی می کننــد!
متاســـفــانـه ایـن نوع بازیگـرهـــا، دچـــار یک سری زد و بندهـــا می شوند و سیـاســـت هایـی را در پیــش می گیـرند که اغلــب پوسترهــا و بیـلبوردهای فیـــلـــم ها را هم به خود اخـــتــصاص می دهنــد.»

فروزنده اما مخــالفـــتـــی هم با انـــجـام عمل های زیبایی در میـان زنـان ندارد:
«به هر حال بعــضـی ها، نواقــصی روی صورتــشان دارنــد که اچارنـد جراحـی زیـــبــایی انجام دهـند.
بنـابـرایــن این جراحی ها، تا اندازه ای، خیـلــی خوب و زیــبـــاسـت.
امــا چیـزی که ایـن روزهــا مد شده، حالت وسواس گونه و اغراق در انجام این نوع عمـــل هاست.به گونه ای که انـــگار شابلون گذاشـته اند و همـــه صورت ها به یک شکـــل درآمـــده اســت.به نظـرم ایــن ها از کمــبود اعــتـمـــاد به نفــس و عزت نفس، یکســری از آدم ها سرچـــشمه می گیرد.»

نگار فروزنده قبل و بعد از جراحی زیبایی

حکایت آش نخورده و دهن سوخته!
برخی بازیگران به شکل شاید ظریف و نامحسوس، چهره شان را جراحی می کنند و وقتی از آن ها می پرسی که صورتت را دست زده ای یا نه، منکر این قضیه می شوند!
کسانی هم هستند که با اینکه اجزای صورتشان خدادادی و طبیعی است، این وسط،
متهم به انجام انواع و اقسام این جراحی ها می شوند، لیلا بلوکات که جزو این دسته است، می گوید:

«من به دلیل بینی کوچک و گونه برجسته ای که دارم، بارها مورد قضاوت قرار گرفته ام.
حتی اغلب کارگردان ها فکر می کنند که هیچ جای صورتم مال خودم نیست!
اما قسم می خورم که حتی یک بار هم صورتم را جراحی یا از ژل هم استفاده نکرده ام. من جراحی را دوست ندارم و اصلا خوشم نمیآید که دخترها، جراحی های خفن(!) روی صورت خود انجام دهند و قیافه هایشان شبیه به هم باشد.»

لیلا بلوکات

لیلا بلوکات

بــه اعـــتـقــاد او، در سیـــنمـا اصـلا به این جور بازیــگـرها هیچ توجهـی نمــی کنند:
«هیچ وقت کارگردان کاربلـد و حرفه ای، دنبــال بازیـگـری نمـی رود که صورتـش را جراحــی کرده اســـت،
حتی اگـر اســـتار باشــد. بازیـگـــرهـــای خوب سیـنـما، مثـــل هدیــه تهــرانــی، مریــلا زارعــی،
ترانــه علــیـدوستی، لیلا حاتـمی و فاطـمـه معتـمــد آریــا، تابــه حال هیـچ نوع عمـلــی روی صورتــشـــان انـجـام نداده انـد و همــیشـه هم در فیـــلم های خوب بازی و کارگردان ها از آن ها استقـــبــال کرده انـــد.این جوان ها هســتـــند که صورتشــان را دسـتــکــاری می کنند. متاســـفـانه من هم که صورتم را جراحی نکرده ام، انگش به من خورده اسـت.»

چهره طبیعی فاطمه معتمد آریا

ترانه علیدوستی

مریلا زارعی

البته برخی از اسم هایی که بلوکات نام برده تسلیم بوتاکس شده اند و کاملا
عمل تزریق بوتاکس به زیر پوست آن ها واضح است اما واقعا این نوع بازیگرها،به چه قیمت راضی می شوند این کار را انجام دهند، او در پاسخ به این سوال می گوید:

«این بازیگرها به ضرر خودشان کار می کنند، چون در حوزه انتخاب نقش، با محدودیت مواجه می شوند.به نظرم همه بازیگرهای زن، بسیار زیبا و قشنگ هستند؛ چه با عمل و چه بی عمل.
حیف است واقعا بازیگرها صورتشان را دست بزنند، چون فقط برای بازی در فیلم های تجاری دنبال آن ها می آیند و در فیلم های معناگرا و خاص و با کارگردان های سرشناس نمی توانند بازی کنند. /جراحی زیبایی های بازیگران ایرانی

مثلا هیچ وقت مجید مجیدی یا اصغر فرهادی دنبال بازیگرانی که صورتشان را جراحی کرده اند، نمی روند.
اگر به رزومه کاری این کارگردان ها نگاه کنید، می بینید هیچ یک از بازیگرهایشان تا به حال
هیچ نوع جراحی روی صورتشان و حتی بوتاکس که ظریف ترین کار ممکن است، انجام نداده اند.»
البته اگر در میان فیلم های مجیدی و جدیدترین فیلم فرهادی، مینا ساداتی با دماغ عمل کرده اش را برای نقش آمنه فاکتور بگیریم.

مــینــا ساداتی

او هم چنـیــن به اتهـــامـــی که سر یکـــی از فیلــم ها به او زدنـــد و گفتـــنـد صورتش را جراحـــی کرده، اشـاره می کند:

«قرار بود در فیلم «محمــد رسول اللــه» بازی کنم، امـــا چون کارگردان فکــر کرد
صورتـم را جراحی کردم، شانس بازی در این فیـلـــم را از دسـت دادم.
شایـد آقـــای مجــیــدی حق داشت که ایــن طوری فکر کنـــد چون مدل بیــنـــی من سربالاســت
و ایـــن شائبه ایـجاد می شد که آن را عمل کرده باشم. با این حال، کارگردان
وقتـی بازیگری را برای یک کار تاریـــخـی انـــتـخـاب می کند، خیلی به ایــن مسئله معـــتــقـــد اســت که بازیـگـرش صورت طبــیـــعی داشــته باشد.»

او درباره این که آیـــا به اثبات کردن شائبه ها و حواشــی که در ایـن پروژه در مورد چهره اش مطرح شد، برآمــد یا نه، می گوید:

«چه جوری ثابت می کردم!
تمـام گریمورهـــایــی که با من کار کردند، می دانــنـد که صورتـــم مال خودم است.
چون تنــهـا کســـی که به صورت بازیـــگر دسـت می زنـد،گریمور اســـت و او می دانـــد صورت تو جراحی نیـــســت.»

عکس لیلا بلوکات
جراحی زیبایی در بین بازیگران ایرانی

او همچنین درباره شباهت عجیب دخترهای ایرانی نسبت به هم می گوید:
«یک موقع تو معضلی را در خودت داری که یه کم عجیب و غریب است و واقعا از آن
خجالت می کشی و می خواهی آن را حل کنی، خب این ایرادی ندارد.
اما نه اینکه بخواهی همه نقاط صورتت را دستکاری کنی! به نظرم اغلب بازیگرهای ما حتی دخترهای ایرانی واقعا خوشگل هستند.

اما از خوشی زیاد است که فکر می کنند دستی به صورتشان بکشند و تغییری در آن ایجاد کنند.
به نظرم این آدم ها، انتخاب ها و موقعیت های خودشان را محدود می کنند.»
بلوکات هم چنین درباره افزایش تعداد بازیگرهای مرد که نسبت به زن ها، بیشتر به عمل زیبایی
گرایش پیدا می کنند، می گوید: «خوشبختانه در میان مردها کمتر دیدم که کسی صورتش را جراحی کند، اما مرد که نباید صورتش را دست بزند.»

مـــاجـرای جراحـــی زیـــبایـــی های بازیـــگـــران ایرانی

پشیمانی از یک هوس آنـــی
شراره رخام، که یکی از اولیــن بازیـــگرهـــایـــی است که به تزریـــق ژل لب روی آورده،
زیـاد هم از ایــن کار رضایت ندارد. او می گوید: «ایـــن کار یک هوس آنی یا یک نوع سلـیـقه
شخصــی بود. فکـــر می کنم من باید کمی بیشتـر روی ایـن موضوع فکر می کردم
و تامل بیشتــری برای این کار انــجام می دادم چون ایـن موضوع تاثیــر منفـی روی کارم گذاشت.
مشخصــا با چهـــره ای که من داشـتــم، یکــسری از نقـش ها مثـــل نقش های تاریخـــی و پلیـســـی را به من نمـــی دادنــد.»

شراره رخام

او که مدتی است ژل لبش را تخلیه کرده، در مورد عوارض دیگر این ژل ها می گوید:
«زمانی که من به لب ام ژل تزریق کردم، باید از مواد دائمی استفاده می کردم چون هنوز
ژل های موقت و شش ماهه به بازار نیامده بود. اما این نوع ژل ها، مورد تایید نظام پزشکی نیست و تمام چیزهایی که دائمی باشد برای بدن مضر است.

خیلی ها نسبت به ژل های دائمی حساسیت و آلرژی پیدا کردند و حتی نیمی
از صورتشان به شکل دائمی کبود شد و زیبایی شان از بین رفت، اما این ژل ها برای من عوارضی نداشت، شاید اگر تخلیه اش نمی کردم، چند سال بعد هم بدن و صورت من نسبت به آن مواد، واکنش و حساسیت نشان می داد و دچار آسیب می شدم.»

شراره رخام

رخام هم چنین در پاسخ به این سوال که آیا برای دیده شدن مضاعف تصمیم به تزریق لب کرده بود یا نه، می گوید:
«واقعیت این است که من آن زمان، خیلی تحت تاثیر آنجلینا جولی قرار گرفته بودم.
البته او به شکل طبیعی همین است. منتها آن موقع هوس کردم این کار را انجام دهم.
شاید اگر آن زمان تفکر الانم را داشتم این کار را نمی کردم. اما از تمام خانم های ایرانی خواهش می کنم که این کار را انجام ندهند و اگر هم می خواهند ژل تزریق کنند؛ حداقل دنبال ژل های دائمی نروند.

مثلا از ژل های موقت دو سه ماهه که بعد از چند ماه تاثیرشان از بین می رود، استفاده کنند.
ولی مواد دائمی خطرناک است و من به کسی توصیه نمی کنم.
مطمئنم اگر زمان به عقب برگردد، هیچ وقت این

و دیگران…

در ادامه بازیگران دیگری هم بودند، که دنبالشان رفتیم تا انگیزه اصلی شان را برای جراحی هایی که روی صورت خود انجام داده اند، جویا شویم. یکی از کسانی که بینی اش به شکل آشکاری جراحی شده، بهنوش بختیاری است. وقتی با او تماس گرفتیم، تماس مان را رد کرد.

بهنوش بختیاری

نیوشا ضیغمی قبل و بعد از جراحی بینی

آرام جعفری و بیتا بادران هم که صورتشان را از ناحیه بینی جراحی کرده اند، علاقه ای به صحبت در این زمینه نداشتند، چون به اعتقادشان عمل زیبایی صورت، یک دغدغه و مسئله شخصی است و به شخص مورد نظر ارتباط دارد.

آنا نعمتی و بهنوش بختیاری بارها درباره عمل بینی شان ابراز پشیمانی کرده اند
و نعمتی این را هم در صفحه اینستاگرامش گذاشته است.

آنا نعمتی و دخترش

نیره فراهانی بازیگر میان سالی است که به دلیل عمل جراحی بینی مسیر بازیگری اش تغییر کرد و از تبدیل شدن به چهره جا ماند.کتایون ریاحی و افسانه بایگان بازیگران میان سال دیگری هستند که سال ها پیش دست به این کار زدند.

کتایون ریاحی

افسانه بایگان

اما کسی مثل الناز شاکردوست انجام این عمل را تکذیب کرده است، که چندی پیش با
انتشار یکی از عکس های دوران دانشجویی اش توسط یکی از همکلاسی های قدیمی اش، موضوع فاش شد.

الناز شاکردوست

شیلا خداداد هم که پیش از ازدواج با دکتر فرزین سرکارات بینی اش را توسط ایشان جراحی کرد و دیگر از دست زدن به صورتش خودداری کرد، تا این که در اواسط فیلم برداری سریال
قلب یخی برای رهایی از اثرات سن و سال بوتاکسی خفیف و طبیعی انجام داد.

شیلا خداداد

نیکی کریمی و هانیه توسلی هم بازیگران دیگری هستند که به دلیل بوتاکس یا جراحی لیفتینگ صورت در مظان اتهام اند.

نیکی کریمی

چند سال پیش مهناز افشار، قبل از تغییر در مسیر بازیگری اش، با تزریق ژل لب،شباهتش را با فائقه آتشین بیشتر کرد، که به نظر می رسد این روزها دست از تمدید این کار برداشته است و به چهره طبیعی خودش برگشته است.

مهناز افشار

حسام نواب صفوی هم یکی دیگر از بازیگرانی است که با دماغ عملی اش که خیلی هم به قول معروف عمل تابلویی است، شباهتش را با الویس پریسلی بیشتر کرده است.

حسام نواب صفوی

حسین محجوب، سپند امیرسلیمانی و برزو ارجمند هم بازیگران دیگری هستند که تن به این عمل جراحی داده اند. حالا این که کدام یک از این دستکاری ها، صورت های این جماعت را شبیه به مجسمه و عروسک کرده است یا نه را شما ارزیابی کنید.

جراحی زیبایی جنجال برانگیز نگار فروزنده،نیوشا ضیغمی و بازیگران زن ایرانی

 

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.