جسد غرق خون یک زن و مرد جوان در یک کارخانه متروکه

جسد غرق خون یک زن که شوهرش او را به قتل رسانده بود و بعد از قتل زنش خودکشی کرده بود این زن و شوهر جوان سر یک مسئله با هم درگیر شدند که مرد با ضربات چاقو زنش را به قتل رساند و بعد این قتل هولناک خود را از بین برد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جسد غرق خون یک زن و مرد جوان در یک کارخانه متروکه را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته مرد میانسالی با پلیس تمـــاس و از جنـایــت هولنـاکــی در یکـــی از کارخـانـه های متروکه منــطقه حسن ابــاد خبـر داد. بلــافــاصــلـه حســـب دســـتور در معـــیــت بازپــرس محترم کشـــیک قتـــل و کارآگاهـــان اداره تشـــخیص هویت ، ماموران کلـــانتری ۱۵۸ کیــانشـهر برای پیگـــیـری موضوع به محــل حادثــه اعزام شدند.

ماموران در بررسی های اولیه با جســد غرق خون یک زن و مرد جوان در اتاقـک سرایــداری روبرو شدنـــد.بررســی های اولیـــه ماموران نشان می داد زن جوان از ناحـیــه پشت سر هدف گلوله قرار گرفــته و مرد جوان در حالـی که اسلحـه در دســـت راسـتـــش بود،ـــاز ناحــیه گیـجـــگــاه سمــت راســـت مورد اصـــابـت گلوله قرار گرفــتـــه اســت.

مرد میانـــسال که موضوع را به پلیـس اطـــلاع داده بود در تحـقـــیـقات به ماموران گفـت:
من سرایدار این کارخـانه متـروکه هسـتم. هفــته ای یک روز برای سرکــشـــی به کارخــانــه می آیـــم و امروز با جســد زن و مرد جوان روبرو شدم.


قتـــل همـــسر

مرد سرایدار در مورد ایــنـکه آیــا زن و مرد جوان را می شناسد گفــت:
مرد ۳۵ سالـــه به نام رضــا از دوستـــان من است و با هم در یک اژانــس کار می کنــیــم.
زن جوان هم همــســـر دوم رضـــا اســت. روز دوشنـــبه او به من مراجـــعـــه کرد و مدعـــی شد
همسـر اولش بعــد از مدت ها قهـــر به خانـــه آمده است. او از من خواســـت کلیــد کارخـــانه را به او بدهـم تا با همســر دومش به انجـــا بروند. من هم کلـیـد را به آنها دادم. روز سه شنبـــه هم به دیــدارشان امدم.صبح امـروز هرچــه با آنهــا تمـاس گرفتـــم رضـــا جوابـگوی تلفــنـــش نبود. نگـران شده و شب به کارخانه آمـدم و با جسد زن و مرد جوان روبرو شدم.

براســاس تحقــیــقـات اولیه مرد جوان به نظـر می رســد ابـــتـدا همـســـرش را با شلـیـک گلوله به قتل رسانـده و سپس خودکـــشی کرده اســـت. در حال حاضــر با دسـتور قضـایــی محـترم قضـــایی پرونده در اداره دهــم پلـیـــس اگـاهـی در حال رســیـــدگـی است.

جسد غرق خون یک زن و مرد جوان در یک کارخانه متروکه

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.