متن ها و جملات ادبی درباره خداوند و زندگی

مجموعه ای از متن ها و جملات ادبی درباره خداوند و زندگی را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این متن ها بسیار زیبا و خواندنی می باشند شما هم می توانید از این متن ها استفاده کرده و در کانال های تلگرامی خود با دوست هایتان به اشتراک قرار دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن ها و جملات ادبی درباره خداوند و زندگی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

پـشت تمام آرزوهای تو

“خدا” ایستـاده

کافیســت به “حکـمـــت”ش

ایمان داشــتـه باشـی

تا “قسمــت ات” سر راهت قرار بگـیرد

“او را بخوانــید تا شما را اجــابت کنـد

ای مهربان من، رحــمـتت را از من دریغ مکـــن …

جمـلات زیـــبــا از بزرگــان

دقـت کردی…

همین الـــان؛

هم اکنون؛

این لحـــظـه؛

پیر ترین سنی هستی

که تا حالـا بوده ای

و جوان ترین سنــی که

تا ابـد خواهـی بود!

پس از لحـــظـــاتــت بی نهـــایــت لذت ببر

و شادی کن

جمـــلات زیـــبـا و خوانــدنـی

قویترین آدمهـا همـیشــه

کســانـی نیـــســـتـــنــد که پیــروز میـــشوند

بلـکـــه آنـــهــایی هستنـــد که

وقتی میـبازند،

تسـلیــم نمــی شوند

قوی بودن :

ویژگی خاص افراد موفق است !

جمـلـات زیبـا و آموزنــده

نگـران فاصــله رویاهـــایت،

و حقـیــقـــت اکــنونت نباش!

اگــر می توانـی چیـــزی را تصور کنـــی،

آن را بدسـت خواهـــی آورد…

جمـــلــات زیبا و خوانـدنی

حقیـقت ندارد

زمانــی که انـــســـان پیـر میـــشود

از رویاهــایش دست میــکشـد

بلـکـــه

انســان زمانـی که

از رویاهایش دست میکـــشــد

پیـــر میشود…

جمـلات زیبا و دلنشـــیـــن

زمان مانند یک رودخانه اســت

هرگـز نمــی توانیـم به یک آب دو بار دســت بزنیـم…

زیـــرا آن جریان آبی که از مقابـــل ما گذشـت ، دیـــگـر باز نمــی گردد.

از هر لحـظه ی زنـــدگـــیمان لذت ببـــریم

جملـات زیــبا و کوتاه

با مثـبــت فکـــر کردن ،

صدا تبدیل به موسیقـــی ؛

حرکت تبدیـــل به رقص،

لبـــخند تبـــدیل به خنـــده

و زندگـی تبــدیـل به جشـــن می شود…

جمــلــات زیبــا و دلنــشین

آنچـه ما را به نابودی میکـشـانــد کسانی هستــند، که برای انـــجـــام دادن کاری که ذاتـاً نادرست اســت صادقـانـــه، متـــعـــهدانــه و با تمـــام وجود تلـاش میـــکنـــنـد!!

جمـلـــات زیــبا و حکـیـــمانــه

ارزش ندارد که آدمی برای مبـارزه کردن

با کوتهـ‌ـــفــکران ، خود را آزرده سازد؛

زیرا پیروزی بر آنـهـــا

هیـــچ ارزشـــی ندارد

جمـــلـات زیـــبـا و خوانـــدنـی

احـمــق‌ـهــا یه چاقو

بر میـدارن و از پشت به آدمــا میـزنن؛

آدمای عاقـــل یه چاقو بر میـدارن

طناب رو میـــبـــُـــرن و خودشون رو

از دست احـمق‌ــها خلـاص میــکــنن!!

جمـلات زیـــبا در مورد زنـدگــی

همــه آدمــهــا

ظرفیت بزرگ شدن را ندارنـد

اگـــر بزرگشان کنـــیم

گم می شوند و

دیـــگـــر نه شمـــا را می بیننـــد و

نه خودشـــان را

بیـایــیم به انـدازه آدم ها

دسـت نزنـــیم..

جملـات زیبـا و فلــسـفــی

خوشبـخـت اگر خار بکـارد..

از بخــت خوشش،ـلالـــه و ریـــحان بدر آید

بدبـخــت اگـــر مسجدی از آیـنه سازد

یا سقف فرو ریـزد یا قبـــله کج آید

جمــلــات زیــبـا از بزرگـــان

زنـدگـی همـــیشــه عالی نیست،

همیشه احـتـــمال مشــکل هست

مشـــکـــل آخر کار نیســـتـ…

بلـــکـــه شروع یک زندگـــی متفـــاوت و تازه است…

جملات زیــبــا و خواندنـی

وقتی کسی تو را میرنــجانـد

ناراحــت نشو

این قانون طبیعــت است

درخـتی که شیرین ترین میوه ها

را دارد بیشتـرین سنگـــهـــا را میخورد

جملـات زیـبـــا و حکیمـانه

حرف مردم مثــل جریان شدید آبـه!

اگــه در مقـابــلــش بایـــستــی خســـتــت میـکنــن و اگـه باهـاشون همـــراهـــی کنی غرقــت میــکــنــن؛

پس نادیـــده بگــیـر و بگذر…

متن ها و جملات ادبی درباره خداوند و زندگی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.