این جملات زنان حال مردها را بد می نماید

جملاتی که می تواند حال مردان را بد کند و رابطه زناشویی و عاشقانه شما را خراب نماید شما می توانید از گفتن این جملات امتناع نموده  و در بهترین شرایط ممکن با همسرتان زندگی نمایید ولی بعضی وقت ها زنان ناخودآگاه از این جملات استفاده می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر این جملات زنان حال مردها را بد می نماید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : حتما برای شما هم پیش آمده که در حین حرف زدن با مرد زندگی تان جملاتی گفته باشید که او ناراحت شود یا احساس ناامنی کند. شاید خودتان هم متوجه نشوید اما برخی از حرف ها تاثیر زیادی روی آقایان می گذارد به طوری که از رابطه شان ناامید می شوند. با دانستن این که چه حرف هایی آنها را می آزارد، می توانید رابطه ای بهتر و بادوام تر با شریک زندگی تان برقرار کنید.

تو حسودی

حتی اگر احساس کردید که شریک زندگی تان فرد حسودی است، نباید آن را مستقیما به رویش آورید. راههای بهتری هم برای انتقاد کردن از او هست. در این شرایط شما باید کاری کنید که اوضاع بهتر شود، نه بدتر. بنابراین اگر به این باور رسیدید که همسرتان به کسی یا چیزی حسودی می کند، به او بگویید که جای نگرانی نیست. حتی اگر او حسادت اش را به شیوه بدی بروز داد، تا آرام شدن او صبر کنید، سپس همه چیز را برایش توضیح دهید تا نگرانی هایش به پایان برسد.

اگـر در ایــن شرایط نبودم، می توانستـم…

همسر شما نبـــایـــد احــساس کنـد که مانــع از پیشرفــت شمـــا یا رسیــدن به اهـــداف و علاقمندی هایـتـــان شده است. ایـن فکر به او حس ناامنی می دهد. به عنوان مثـال اگــر به او بگوییــد که بدون او حس بهـتری دارید، در واقــع او را در مورد رابــطه تان نگـــران کرده ایــد. او پس از ایـــن حرف شمــا ممــکن است احـــساس کنـــد که دیـگــر جایی در ایــن رابطـه ندارد.

اگر واقـــعا احساس می کنـید که از علاقمـندی هایتـان دور افـــتاده اید، به دنـــبـال راهـــی برای به دســـت آوردن آنــها باشید و از همـــسـرتـــان بخواهــیـد که شما را در ایـن راه یاری کنـد. حتی اگر از او انتظار داریـد که تغـیـــیــری به شرایـط فعلی دهد، رک و رو راسـت از او بخواهـیـد. شما نیـز به او پیــشنــهـــادهـایــی را که می خواهــیـــد، بدهــیـــد تا راه برای هر دویتان هموارتــر شود.

مـــرد باش

اکــثـر مردهــا از بروز احســاسات شان سر باز می زننـــد. آنـــهـــا در مواقـع ناراحتی و افـسردگــی ماسکی به صورت خود می زنند تا دیگـــران از راز دورنـــی شان باخبـر نشوند. امـا اگــر شمـا می خواهـیــد که رابــطـــه شاد و موفقی داشتــه باشیــد، باید کاری کنید که او احســاساتش را با شما به اشـــتراک بگـذارد. گفتـن جمــله «مرد باش» حس ناامــنــی به مرد زنـدگی تان می دهــد و باعث می شود که او از آن پس پیش شمــا هم خودسـانسوری کنـد. در واقـع او فکر می کنـــد که گریه کردن، درد و دل کردن یا ناراحـت بودن، از قدرت مردانـــه اش در نگاه شمــا می کاهــد.

به جای این که قدرت را از همــسرتـان بگیرید، کاری کنیــد که او نیــمه پنهـــان درونی اش را پیش شما آشـکـــار کنـــد. از ناراحتــی، عصـبـــانـیت و اشـــک های او حمایت کنــیـد تا در کنـــار شمـــا حس امـــنیــت بیشتــری داشـــتـه باشد.

مـــرد باش

اکــثـــر مردهــا از بروز احســاسـات شان سر باز می زننـــد. آنـــهـــا در مواقـع ناراحتی و افــسردگــی ماسـکـی به صورت خود می زنـند تا دیگـــران از راز دورنـــی شان باخـــبـــر نشوند. امـا اگــر شمــــا می خواهـیــد که رابــطـــه شاد و موفقـــی داشتــه باشیــد، بایــد کاری کنیــد که او احـــســاســـاتــش را با شما به اشـــتراک بگــذارد. گفتـــن جمــله «مرد باش» حس ناامــنــی به مرد زنــــدگـی تان می دهــد و باعث می شود که او از آن پس پیــش شمــا هم خودســانـــسوری کنـــد. در واقـــع او فکر می کنـــد که گریه کردن، درد و دل کردن یا ناراحــت بودن، از قدرت مردانـــه اش در نگــاه شمــا می کاهــد.

به جای ایـــن که قدرت را از همــسرتــــان بگـــیریـد، کاری کنیــد که او نیــمه پنـــهـــان درونی اش را پیش شمــا آشــــکـــار کنـــد. از ناراحتــی، عصــــبـــانــیت و اشـــک های او حمایــت کنــیـــد تا در کنـــار شمـــا حس امـــنیــت بیشتــری داشـــتــــه باشــد.

تو هم مثل بقــیه ای

حتـمـــا شما مردهای زیادی را در زندگی تان دیـــده ایـــد که رفــتـــارهــایــی نسبـــتا مشـــابــه از خود نشان می دهـند. اما ایــن دلیـــل قانع کننـده ای نیسـت که همه مردهـا را در یک دســـته بگـذاریــد و به راحـــتی در موردشان قضـاوت کنـید، به خصوص اگـر آن فرد، شریـــک زنـــدگــی تان باشـــد. همــســـر شما نباید احــساس کنـــد که شمــا او را با دیــگـر مردها مقایسـه می کنید. در واقـع او از ایــن رفــتار غیرمنـــصـفـــانه شما رنجــیده خاطر خواهـد شد. جملـــه «تو هم مثـل بقـــیه مردها هسـتی» ایـن حس را به طرف مقابــل تان می دهد که هیچوقت نمـی تواند خودش را پیـش شمـا ثابت کنـــد. پس به جای مقایـــسه کردن همـســـرتان با دیـــگر مردهـا، سعی کنـیـد که مشــکـــلــات تان را حل کنـید.

دوست من فوق العــاده اسـت

اگر شمـــا یک دوست صمـــیـمــی از جنس مخالف داریـــد، بایـد موقع حرف زدن از او نزد همسـرتان احتـــیاط کنید. آقــایان نه تنهـــا افراد حسودی هستنـــد بلکه نسبت به یکدیگـــر نیــز حس رقـابـــت دارند، بنـابرایــن اگـر شمـا مدام از دوست تان نزد او تعــریــف کنــید، نه تنـــهــا حســـادت او را بر می انـگـــیـــزید، بلکـه باعـث می شوید که او خودش را با او مقایـسـه کنــد. همـیـــن حس رقـابـــت، به او احـــســـاس ناامنی در رابـــطه را می دهـد.

بنـابـــرایــن برای ایـن که به او ثابت کنـیــد جای هیـــچ نگـرانـی نیـســت، از تعریف کردن مدام دوست تان نزد او بپرهـیـــزیـد، به جایـش به همـــسـرتـان بگوییــد که چقــدر از رابـــطـه با او خوشحال هستیــد. در واقـــع شمـا با گفـتن ایــن جمـله، تمام انرژی های منــفـی را از او دور کرده اید.

درآمد خوبی نداری

اگر به همــسرتـــان در مورد درآمـد مالی اش شکـــایــت کنـــیـد، نه تنـــها خودتــان را نزد او خودخواه و پول پرست نشان داده اید، بلکــه حس عدم امــنــیت در رابــطـــه را به او منـتــقــل کرده اید.

مردهـــا از این که تنــهـــا کیف پول زنـــان باشنــد، بیزارند. زمانی که شما به شریک زنـدگــی تان می گوییــد که «تو درامد خوبی ندارید» در واقـــع به او ثابت می کنیـد که ارزش او به درامــدش است. امـــا یادتـــان باشد که پول همـــه چیــز نیست که اگـــر ایـــن گونه بود تمـام افراد ثروتمنـــد دنیا غرق در شادی بودند و هیچ مشکـــلی نداشـتند. بنابــرایــن به جای سرزنــش کردن او، کمکـش کنید تا شرایـط مالـی خود را بهبود بخــشـــد. اگر درامـــد مالـی بالا بخش مهــمـی در زنـدگـــی شمــاســـت، زمــانی را به صحبـت کردن با شریک زنـدگی تان، در مورد این که از چه راهـهــایی می توان درآمد بیـــشتــری داشت، اختـــصاص دهـــیــد.

چـرا نمی توانـی یک کار را درسـت انجام دهی

اگر به همسرتان بگویید که او توانـــایـی انــجام هیــچ کاری را ندارد، نه تنها به او کمـکـــی نکـرده ایــد، بلـــکــه حس اعتــمـــاد به نفس را هم از او گرفــتــه اید. گفـــتن این جمـله نه تنهـــا به شریــک زندگی تان، بلکه به هر فرد دیــگری اشـــتــباه است.
به جای سرزنـش کردن او، سعـــی کنیــد در جمـــلات تان از واژه «من» اســـتفـــاده کنــید. به عنوان مثال، به جای ایـن که بگویید «تو هیــچ کاری را درســـت انجــام نمــی دهـی» بگوییـــد «ایــن کار به من حس بدی می دهــد». علـــاوه بر آن، به طور دقیـــق به او بگوییــد که چه چیـــزی شمــا را ناراحـت کرده اســت، در ایــن شرایــط او نیز سعـــی می کند که با رفـــتـار درسـتـش ناراحـتـی شما را برطـرف کنـــد.

حــرف نزدن

همانـــطور که بیـان برخی حرف ها حس ناامنی را به همــسرتـــان منــتـــقـــل می کنــد، گاهـــی حرف نزدن هم چنین شرایط مشـــابـــهـی را بوجود می آورد.

اگـر مردی احـــســاس کند که همـسرش از او حمـایت نمــی کند، به او عشــق نمی ورزد یا قدردان محبت و تلــاش های او نیــسـت، ناامـــیـــد می شود. بنابــرایـن همانطور که در حرف نزدن بایــد مراقــب باشـیـــد، در سکوت کردن نیــز باید احتـیاط لازم را به خرج دهـــیـد. سعی کنید در هر شرایــطــی تعادل را حفــظ کنیـد. به شریک زندگــی تان ایـن فرصت را بدهیــد تا بفـهــمد که چقــدر برای شمـا ارزش دارد.

این جملات زنان حال مردها را بد می نماید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.