جملات عاشقانه و رمانتیک | متن های عشقولانه جدید

مجموعه ای از جملات عاشقانه و رمانتیک | متن های عشقولانه جدید را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این متن ها بسیار زیبا و رمانتیک می باشند شما عزیزان می توانید ازاین متن های عاشقانه استفاده نموده و در کانال های عاشقانه خود قرار دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر جملات عاشقانه و رمانتیک | متن های عشقولانه جدید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دلـــم برای یک نفــر تنـــگ است…

نه میـدانم نامــش چیـــســتـ…

و نه میدانم چه می کند…

حتـــی خبــری از رنـگ چشم هایش هم ندارمـ…

رنـــگ موهایــش را نمی دانمـ…

لبخندش را هم…

فقـــط میدانم که بایـــد باشــد و نیـــست…

اس ام اس عاشـــقانه

یاد گرفتـــه ام

انســان مدرنـــی باشــــم

و هــر بار که دلـتنـــــــگ میشــــوم

بــــه جای بغـــــض و اشــــک

تنهـــا به ایـــن جمــلـــه اکتـــفــا کنـــم کــه

هوای بـــد ایــن روزهــا

آدم را افســــــــرده میکـــنــــد..!

اس ام اس عاشـقانـه

گاهـــی شعـر سراغـــم را میگــیـــرد ٬ گاهی هوای تو

تفاوتی نمیـــکنـد ، هر دو ختــم میشوید به دلتنگی من

اس ام اس عاشــقـــانــه

کــــــــــاش

روزهــــــــــــای دلـــتــنگی ِ مـــــــــن

مثل ِ “دوست داشتن هایـ” تو کوتاه می شد

کــــــــــاش

اس ام اس عاشقـانـه

این روزهـــا

آب وهوای دلم آنقـــدر بارانی ست

که رخـــت های دلـــتـنـــگیـــم را

فرصـــتـــی برای

خشــک شدن نیــسـت

اس ام اس عاشقـانه

دلـــم برای کسی تنـگ است که گمـــان میکـردم

می آید

می مانــد

و به تنهایـیـــم پایان میــدهد!

آمد

رفت

و به زنــدگی ام پایــان داد

اس ام اس عاشقــانه

اسمـش عشـق است

نه علاقه…

نه عادتـــ…!

حماقــت محـــض اســـتـ…

دلـــتـــنـــگ کسی باشـــی…

که دلش با تو نیـــستــ…!


اس ام اس عاشـقــانه

دلــــــم

اگـــر بــرای ِ تــو تـــنگ مــــی شــود

ببـــخـش !

روزم ایـن گـونه ، قــــشنـــگ مـی شـود

اس ام اس عاشقانــه

حمـــاقــت کـه شاخ و دم نــدارد!

حمـــاقــــت یـــعنــﮯ مـن کـه

ایـنقــدر میــروم تــــا تـو دلــتـنــــگ ِ مـن شـوﮮ!

خــبری از دل تنــــگــﮯ ِ تـو نمــــی شود!

برمیــگـــردم چـون

دلـتنــگـت مــی شــوم!!

اس ام اس عاشـــقــانــه

کاش هر روز جمـعــه بود و

دلــتنـگــیـــهایم را

گردن غروبش مى انـداخــتـم

اس ام اس عاشقـانــه

همـــیـشــــه دلـــتـنگـی

به خاطـــر نبـــــــودن شخــصـی نیسـت

گاه به علـت حضور کســی در کنــارت استـــــــ

که حواسش به تــــــــو نیســـتــــــــ
بشـتر بدانـید : اس ام اس های عاشـقـــانــه و زیبــا

عاشــقـــت خواهـم مانــد، بی آنکـــه بدانی دوستـــت خواهم داشـــت

بی آنکه بگویم درد دل خواهم گفت بی هیچ گمانـی گوش خواهــم داد

بی هیـچ سخـــنی در آغوشت خواهم گریـــســت بی آنکـــه حس کنـی در تو ذوب خواهـم شد

بی هیــچ حراراتی ایــنگونه شایـــد احــســاســم نمــیرد

اس ام اس عاشـقـانــه

عشـق دیگـر از شفـقـــت بر کنـــار افتاده اســـت

هرچه عاشق زارتـــر معـــشوق از او بیـزارتـــر . . .

اس ام اس عاشقـانه

اگــر بدانــی جایـــگـاهـت کجـاســت ، مرا باور میــکـــنی

اگـر بدانی چقدر دوستـت دارم ، درد مرا درمان میــکـــنــی

تو عزیزی برایــم ، تو بی نظـــیـری برایم ، حرف دلــم به تو همــیـن اســـت ، قلــبت می ماند تا آخرین نفــس برایــم

اس ام اس عاشقانه

من نه آنـــه بودم که آسـان رفـتم اندر دام عشـق

آفریــن بر فرط اســـتـادی آن صیاد باد . . .

اس ام اس عاشقانه

یک لحظـــه نشــد خیالم آزاد از تو

یک روز نگشـت خاطرم شاد از تو

دانـــی که ز عشـق تو چه شد حاصـــل من

یک جان و هزار گونه فریــاد از تو

اس ام اس عاشقــانه

عشـق تو به تار و پود جانـم بســـتــه اسـت

بی روی تو درهای جهانـم بســته اســت

از دســـت تو خواهم که برآرم فریـــاد

در پیش نگــاه تو زبـــانـــم بستـــه اسـت

اس ام اس عاشقــانــه

گاهی اوقات آرزو می کنم ای کاش تک پرنده ی عاشـــقـی بودم که میــان صدهـــا هزار پرنده بتوانم به قله ی بلـــنـد سرزمین هستی برسم و پرواز کنـــان نغــمه سر دهم که من شیــدای تو و عاشقـانه دوستـــت دارم .


اس ام اس های عاشـــقــانـه و زیــبا

مشــکـلـــات به سبـــکــی هوا ، عشـق به عمـق اقیـــانوس ، دوستی به محــکـــمــی الـــماس ، موفقیت به درخـــشــانــی طلـــا ، ایـن ها آرزوهای من برای توست .

عاشــقانه دوستت دارم

اس ام اس عاشقـــانه

آسمــانم انتـهایش قلـــب توست / مهـربـــان ایـن آســـمان از آن توست / آســمـانم هدیه ای از سوی من / تا بدانـی قلب من هم یاد توست .

اس ام اس عاشقانه

باز آمدنم به خدمتت دیر نشـــد / انـــدیشـه مکن دلم ز تو سیر نشد / یک موی تو را به عالـمی نفروشم / تو جان منی ، کســـی ز جان سیـر نشد .

اس ام اس عاشقـــانــه

عجـب جوش و خروشی بود عشـقت / خراب باده نوشی بود عشــقـت / بهـــشـتــم را به سیبـی داد بر باد / عجـــب آدم فروشی بود عشـقت .

اس ام اس عاشــقـانـه

دل تنـگم و جز روی خوشت در نظـــرم نیــســت

در گیـــتــی و افــلـــاک به جز تو قمـــرم نیـست

با عشق تو شب را به سحر گاه رســانم

بی لذت دیدار تو شب را سحـــرم نیسـت

اس ام اس عاشـــقانه

شریـکـم با تو در ایــن درد،ـمنـــم مثل تو غم دارم،ــمنــم محــتـاج لبخـنـــدم،ـــمنم دســتاتو کم دارم از این بازی طولانی،ــمنم مثــل تو دل گیرم منم با عشـــق درگــیـــرم،ـمنــم بی عشــق میمـیـرم!ا

اس ام اس عاشـقــانـــه

من در رودخانــه عشقـــت اروم و اهــستــه قایــقم را میـراندم..قافـــل از ایــن که پایـــان این روز زیبـا به ابشـــاری سهمــگیــن ختــم میشود..نگران نیستم. حتـی اگـر از این ابشار سقوط کنـم و زخـمی و درمانــده شوم،ـــبرکـه ای آرام در انتــظـار من اســـت

اس ام اس عاشقانـــه

منو میـــبو۳۰؟ اگه نبو۳۰خیلى لو۳۰ ، مر۳۰٫ نگـــى به که۳۰،خیــلــى نف۳۰٫ عزیـــزم نتر۳۰،از هر کى بپر۳۰به ایـــن موضوع میــر۳۰که تو واسـم همـــه که۳۰

اس ام اس عاشــقــانه

گاه گاهـــی دل من می گیـرد…بیـشـــتر وقت غروب… آن زمانـی که خدا نیز پر از تنــهــایی ست…و اذان در پیش اســـتـ…من وضو خواهـم ساخــتــ…ـــاز خدا خواهــم خواسـت که تو تنـهـانــشوی ودلــت پر ز خوشی های دمــادم باشد…ــعــاشــقــانـه دوستت دارم.

جملات عاشقانه و رمانتیک | متن های عشقولانه جدید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.